Роздрукувати сторінку

Криптологія як навчальна дисципліна

« Назад

Криптологія – це галузь знань, що вивчає тайнопис (криптографію), методи його розкриття (криптоаналіз), а також особливості роботи криптографічних алгоритмів і протоколів.

Криптологія – це навчальна дисципліна, що вивчає різноманітні методи та способи захисту та приховання інформації, принципи, засоби і математичні методи перетворення інформації. Усі криптографічні методи та способи, що вивчає Криптологія мають одну мету - це приховування сенсу чи структури даних (інформації), а також захист інформації від несанкціонованого використання або підробки.

шифрування, тайнопис

Криптологія - це наука яка позитивно сприяє майбутнім фахівцям з інформатики отримати знання щодо алгоритмів шифрування, які можна використовувати для демонстрації, а також для проведення лабораторних досліджень та вправ. Як наука Криптологія складається з двох взаємопов’язаних напрямів: криптографії та криптоаналізу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни Криптології є асиметричні, а також симетричні методи шифрування інформації, особливості їх використання та криптоаналіз.

Об’єктом навчальної дисципліни Криптології є різноманітні методи та способи перетворення інформації для приховання її змісту.

Завданнями курсу Криптології є:

- теоретичне освоєння студентами основних положень навчальної дисципліни Криптології;

- формування уявлення про місце і роль Криптології в сучасному інформаційному суспільстві;

- вивчення історії розвитку Криптології;

- формування необхідного рівня математичної підготовки для розуміння основ криптографії та криптоаналізу;

- вивчення основ комп’ютерних мереж;

- поглиблення знань щодо використання криптографічних методів;

- оволодіння методами захисту інформації в Інтернет-ресурсах;

- набуття навиків щодо технологій побудови та адміністрування мереж;

- набуття вмінь щодо застосування алгоритмів та методів захисту інформації у проектах комп’ютеризованих систем;

- набуття практичних навичок вирішення типових задач з даної навчальної дисципліни.

програмне забезпечення, інформатика, алгоритм

Метою вивчення курсу Криптологія являється отримання знань щодо теоретичного та практичного уміння застосовувати та підбирати різноманітні методи шифрування для того щоб створювати те програмне забезпечення, яке буде надійно захищати інформацію.

Історія Криптології сягає своїм корінням у початок ХХ століття коли почали використовувати механічні та електромеханічні шифрмашини. Протягом століть основним завданням, що стояло перед Криптологією було забезпечення конфіденційності, тобто збереження секретності при передачі інформації по незахищеним каналам.

Криптологія тісно пов’язана з навчальними дисциплінами, такими як: Захист інформації, Інформаційні мережі, Інформаційні системи, Організація та обробка електронної інформації.

Найбільш відомими фахівцями в галузі вивчення Криптології є такі зарубіжні автори як Баричев С.Г., Сєров Р.Е., Ященко В.В., Грєздов Г.Г., Петров А.А., Харин Ю.С., Матвєєв Г.В. Бернік В.І. Серед вітчизняних вчених слід виділити таких, як Захарченко М.В., Йона Л.Г., Щербина Ю.В., Онацький О.В. Монастриський Л.С. Моргун О.М.

криптологія, криптографія, криптоаналіз

Отже, Криптологія дозволяє дослідити різноманітні аспекти щодо захисту інформації та інформаційних ресурсів. Сьогодні в ХХІ столітті, в час розвитку інформаційного суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій важливим є отримання знань з основ криптографічного захисту інформації та вмінь їх правильного застосування на практиці. Зазначене є дуже важливим для вивчення в процесі підготовки сучасного фахівця з інформатики.

В сучасному світі студенту не завжди вдається зайнятися виконанням різноманітних наукових робіт. Зазначене пов’язане з тим, що в процесі навчання, студенту необхідно опанувати багато навчальних дисциплін, працювати з великою кількістю знань та інформації. Тому студент не завжди встигає зайнятися різними видами наукової роботи. Для того, щоб все встигнути та отримати відмінну оцінку за написання різноманітних наукових робіт ви можете замовити їх в ІЦ KURSOVIKS, спеціалісти якого у найкоротші терміни та якісно виконають індивідуальну роботу, есе, реферат, курсову та інші види наукових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!