Роздрукувати сторінку

Математичні методи дослідження операцій як навчальна дисципліна

« Назад

Математичні методи дослідження операцій – навчальна дисципліна, яка вивчає моделювання управлінських рішень з використанням математичних методів, заснованих на комп’ютерних технологіях.

Математичні методи дослідження операцій – це предмет, що охоплює процес математичного моделювання оптимальних рішень господарської діяльності.

Курс-Математичні-методи-дослідження-операцій

Математичні методи дослідження операцій – це курс, що забезпечує впровадження математичних підходів до розробки системи оптимальних дій задля гарантування найефективнішого рівня діяльності певного суб’єкта.

Математичні методи дослідження операцій – це галузь знань, що визначає вплив математичних моделей на застосування певних організаційних процедур у діяльності суб’єкта господарювання.

Набір можливих оптимальних способів дій, рекомендованих суб’єкту господарювання, становить предмет вивчення курсу Математичні методи дослідження операцій. А от методи й засоби математичного моделювання, використовувані для розробки вище зазначених способів, виступають об’єктом предмета Математичні методи дослідження операцій.

Завданнями вивчення дисципліни Математичні методи дослідження операцій є:

- навчитись використовувати математичні методи у практичній діяльності людини;

- опанувати методику розробки оптимальних рішень, необхідних для ефективної реалізації суб’єктом господарювання певної мети;

- навчитись обирати метод моделювання оптимального рішення, що актуальне для певного суб’єкта у заданий момент часу;

- опанувати практику роботи з впровадження розроблених оптимальних рішень у діяльність певного суб’єкта господарської діяльності;

- здобути знання й уміння, необхідні для впровадження інформаційних інновацій в організацію роботи з математичного моделювання.

Метою вивчення дисципліни Математичні методи дослідження операцій є оволодіння методикою розробки і впровадження моделей оптимальних рішень з використання математичних моделей.

Математичні-методи-дослідження-операцій

Спеціаліст з математичних методів дослідження операцій – це фахівець, який в межах своєї компетенції спроможний розробляти з використанням програмного забезпечення математичні моделі для прийняття оптимальних рішень у складних ситуаціях, за умов конфлікту або невизначеності.

Математичні методи дослідження операцій стали об’єктом ґрунтовних дослідження таких учених, практиків, як: Вентцель Е.С., Бартіш М.Я., Дудзяний І.М., Оспіщев В.І., Бурко Д.Л., Пруненко Д.О., Єрмак О.М., Санько Я.В.

Успіх в опануванні предмета Математичні методи дослідження операцій гарантують знання з таких дисциплін, як: інформатика та комп’ютерна техніка, дослідження операцій, комп’ютерні системи, математичний аналіз, математична логіка та теорія алгоритмів, методи та моделі управління ризиками, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі.

Цікаво, що застосування математичних методів дослідження операцій найбільш точно ілюструє теорія гри – гра кількох партнерів, які намагаються виготовити і реалізувати найбільше продукції, і для цього вони обирають рішення, яке забезпечить кожному із них найбільший виграш або хоча б найменший програш.

Предмет-Математичні-методи-дослідження-операцій

Отже, навчальна дисципліна Математичні методи дослідження операцій робить процес прийняття оптимальних рішень гнучким, максимально об’єктивним і найменш залежним від дії так званого людського фактора. Адже процес прийняття рішень базується на розумінні об’єктивних факторів, які на нього впливають, а не на суб’єктивному сприйнятті їх дії.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ КУРСОВІКС, де можна швидко замовити дослідно-експериментальну розробку або магістерську роботу з курсу Математичні методи дослідження операцій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!