Роздрукувати сторінку

Інформаційні системи і технології як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційні системи і технології – навчальна дисципліна, яка досліджує методологію опрацювання інформації та її подальше використання у діяльності людини.

Інформаційні системи і технології це галузь знань, що охоплює упорядкований комплекс методів, прийомів і засобів створення, оброблення й передавання інформації.

Інформаційні системи і технології це предмет, який відображає рівень впровадження інформаційних інновацій у систему роботи користувача з актуальними для нього даними.

Інформаційні-системи-і-технології

До понятійного апарату дисципліни Інформаційні системи і технології входять такі терміни: інформаційна система, інформаційні технології, інформаційний процес, інформація, користувач.

Інформаційний процес – це зміна наявної інформації у процесі її обробки та передавання.

Інформаційна система – це упорядкована цілісність інформаційних процесів. До цієї системи входить апаратно-програмне забезпечення комп’ютера.

Інформаційні технології – це комплекс способів і засобів створення, оброблення й передавання інформації на будь-яку відстань у режимі реального часу та поза ним.

Доцільність впровадження дисципліни Інформаційні системи і технології, предметом вивчення якої є будь-яка інформація, якою володіє і користується певний суб’єкт господарювання, пояснюється інноваційним розвитком суспільства, різким зростанням потреб користувачів у ефективному використанні різноманітної інформації.

Курс-Інформаційні-системи-і-технології

Важливість курсу Інформаційні системи і технології у системі підготовки кадрів у вищій школі визначається завданням вивчення дисципліни, яким є формування системи компетенцій фахівця, який:

-- Знає:

- засоби інформаційних технологій;

- сфери застосування інноваційних засобів;

- методологію роботи з даними в інформаційній системі;

- види інформаційних технологій та способи роботи з інформацією.

-- Уміє:

- працювати з інформацією з використанням сучасних засобів, тобто створювати інформацію, накопичувати і зберігати її, опрацьовувати, передавати й розповсюджувати, використовувати та дозволяти використання інформації іншим або забороняти це використання, тим самим створюючи захист даних, знищувати інформацію;

- впроваджувати інноваційні методи і прийоми опрацювання інформації;

- користуватись сучасними мережевими й локальними ресурсами, призначеними для оброблення даних певної інформаційної системи.

Метою вивчення дисципліни Інформаційні системи і технології є формування знань і умінь ефективного використання інформаційних технологій у діяльності певного суб’єкта господарювання чи бізнесової структури.

Предмет Інформаційні системи і технології є дотичним до таких навчальних дисциплін, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, інформаційна мережа Інтернет, економічна кібернетика, бізнес-інформатика, обробка даних.

Цікаво, що одне із найбільших міст України – Львів - увійшло до світового рейтингу 30 міст світу, в яких зосереджено найбільший потенціал розвитку інформаційних технологій.

Предмет-Інформаційні-системи-і-технології

Отже, навчальна дисципліна Інформаційні системи і технології не просто пришвидшує роботи з інформаційними даними, а поглиблює інтеграцію суб’єктів економічної діяльності й бізнесу до мережевих ресурсів світового співтовариства.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр KURSOVIKS, де можна швидко зробити доповідь або дипломну з курсу Інформаційні системи і технології.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!