Роздрукувати сторінку

Інструментальні засоби прикладного програмування як навчальна дисципліна

« Назад

Прикладне програмування значно розширює можливості людини на шляху створення, використання, оброблення й передавання різноманітної інформації. Більше того, прикладне програмування оптимізує будь-які операції з даними, виконувані людьми. Для того, аби ефективно застосувати прикладні програми у практичній діяльності людини, потрібно знати засоби їх створення, що вивчає навчальна дисципліна Інструментальні засоби прикладного програмування.

Інструментальні засоби прикладного програмування це:

1) предмет, що досліджує середовище створення й використання прикладних програм;

2) це галузь програмування, яка охоплює увесь спектр прикладних програм та методологію роботи з ними;

3) курс, що займається розробкою програм-додатків для роботи підприємства, установи, організації з клієнтами, програм обміну даними між клієнтами, партнерами, програм організації спільної роботи з інформаційними ресурсами на основі віддаленого доступу керування даними.

Інструментальні-засоби-прикладного-програмування

Методологія та технологія розробки прикладних програм є предметом вивчення курсу Інструментальні засоби прикладного програмування. Засоби, що використовуються для розробки, оптимізації й використання прикладних програм – це об’єкт предмета Інструментальні засоби прикладного програмування.

Оскільки Інструментальні засоби прикладного програмування мають вирішальне значення для розробки універсальних прикладних програм загального й спеціального призначення, то це зумовлює ряд знань і умінь, якими має володіти спеціаліст цієї галузі, що й становить завдання вивчення дисципліни Інструментальні засоби прикладного програмування є. Отож фахівець з інструментальних засобів програмування повинен знати:

- мови програмування й методологію розробки прикладних програм;

- способи й засоби адаптації прикладного програмного забезпечення під конкретного користувача-клієнта;

- інтерфейс прикладних програм на рівні експерта.

Курс-Інструментальні-засоби-прикладного-програмування

Опанування дисципліни Інструментальні засоби прикладного програмування сприяє розвитку бази практичних умінь і навичок, спрямованих на:

- розробку в межах компетенції прикладних програмних продуктів;

- налаштування прикладного програмного забезпечення на певні режими роботи;

- перепрофілювання наявного або добір нового програмного продукту для роботи з інформацією залежно від потреб конкретного користувача;

- забезпечення вимог людино-комп’ютерного інтерфейсу при розробці спеціальних прикладних програм.

Метою вивчення дисципліни Інструментальні засоби прикладного програмування є опанування методів, прийомів і технології створення прикладних програм.

Для того, щоб на високому рівні опанувати предмет Інструментальні засоби прикладного програмування, майбутньому спеціалістові цього напряму варто ґрунтовно знати такі дисципліни, як: інформатика та комп’ютерна техніка, програмування, діагностування обчислювальних систем, комп’ютерні системи та мережі, основи проектування, людино-комп’ютерний інтерфейс.

Вартими уваги з теоретичної та практичної точок зору є праці Харта Джонсона М., Коноваленка І. В., Федорова П. С., присвячені прикладному програмуванню.

Примітно, що на сьогодні яскравим прикладом інструментальних засобів прикладного програмування є програма Delphi, яка дозволяє завдяки набору різних команд-операторів створювати окремі програми-додатки залежно від потреб користувачів або суб’єктів господарювання.

Предмет-Інструментальні-засоби-прикладного-програмування

Отже, навчальна дисципліна Інструментальні засоби прикладного програмування суттєво збільшує арсенал прикладних програм, якими людина послуговується для автоматизацій різних операцій з інформацією.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко зробити реферат або курсову з курсу Інструментальні засоби прикладного програмування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!