Роздрукувати сторінку

Електронні системи як навчальна дисципліна

« Назад

Електронні системи – це будь-який електронний блок, вузол, прилад або комплекс таких приладів, що здійснює обробку інформації, як сукупність електронних компонентів.

Дисципліна Електронні системи дає студентам знання в області створення програмного забезпечення для електронних систем, комп’ютерного аналізу і моделювання, атестації та сертифікації електронних пристроїв і систем різноманітного призначення. Перевагами навчальної дисципліни Електронні системи є універсальність і гнучкість їх професійної підготовки, висока потреба у фахівцях такого профілю, що забезпечує їх працевлаштування в найрізноманітніших галузях промисловості. Як наслідок, вивчення курсу Електронні системи є не найпростішим, але одним з цікавих занять.

комп’ютерні мережі

Предмет дисципліни Електронні системи становлять загальні особливості електронних систем, принципи функціонування, характеристики, а також обмеження конкретних систем.

Метою вивчення курсу Електронні системи являється отримання знання з питань аналогової та цифрової схемотехніки та пристроїв на її основі, оволодіння навиками сучасних методах цифрової обробки сигналів з використанням алгоритмів швидкого вирахування згортки сигналів та отримання структур високоефективних цифрових пристроїв.

Завданнями курсу Електронні системи є:

- отримання знань з теорії інформації, обробки та перетворення сигналів у часовій та частотних областях за допомогою електронних систем;

- застосовування набутих знань в процесі навчання, при виконанні курсової та випускної роботи, у практичній діяльності та наукових дослідженнях за фахом;

- визначення складу електронних систем необхідного рівня завадостійкості та надійності функціонування;

- набуття практичних вмінь та навиків стосовно проведення інформаційної оцінки електронних систем відбору, перетворення, передачі, прийому, реєстрації та відображення інформації.

комп’ютерна техніка, електронна техніка

Електронні системи тісно пов’язані з навчальними дисциплінами, такими як: Електронні системи керування та регулювання, Пристрої відображення та реєстрації інформації, Силові електронні системи, Спеціалізовані та промислові мікропроцесорні системи.

Історія Електронних систем сягає своїм корінням до початку ХХ століття, коли активно почали розвиватися такі галузі знань як електродинаміка, електронна теорія. Безперечно в ХХІ столітті ми можемо прослідкувати постійне підвищення ролі електроніки практично у всіх сферах життя людини. Відповідно сучасний стрімкий стан розвитку новітніх технологій вимагає збільшення фахівців з електронних систем, які володіють необхідним рівнем теоретичної підготовки.

Найбільш відомими фахівцями в галузі вивчення Електронних систем є такі зарубіжні автори як Абакумов В.Г., Душин В.К., Уідмер Н., Смоляров А.М.,Тутевич В.Н., Баскаков С.І., Точчі Р. Серед вітчизняних вчених слід виділити таких, як Рябенький В.М., Жуйков В.Я., Гулий В.Д.

електронні системи, комп’ютерний аналіз

Отже, Електронні системи - це курс для тих, хто бажає досконало розібратися, на яких принципах будуються оточуючі нас електронні пристрої (мобільні телефони, телевізори, комп’ютери, заводські верстати з числовим програмним управлінням, робототехнічні комплекси та ін.). Це курс для хто хоче навчитися проектувати, виготовляти і налагоджувати різноманітні електронні системи - від побутових до складних промислових; для тих, хто хоче працювати в найсучасніших і найбільш привабливих галузях інформаційних технологій.

В процесі навчання, студенту необхідно оволодіти багатьма навчальними дисциплінами, працювати з великою кількістю знань. Тому студент не завжди встигає зайнятися різноманітними видами наукових робіт. Для того щоб все встигнути та отримати відмінну оцінку за написання наукових робіт ви можете замовити їх у нас. ІЦ KURSOVIKS у найкоротші терміни та якісно виконає есе, реферат, курсову, магістерську та інші види наукових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!