Роздрукувати сторінку

Охорона праці за комп’ютером, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Охорона праці за комп’ютером – вивчає небезпечні і шкідливі виробничі фактори роботи за комп’ютером і шляхи їх запобігання та подолання.

Рівень засвоєння даної дисципліни розглядається як комплекс знань, необхідний для екологічно безпечної професійної діяльності з комп'ютерною технікою.

дисципліна-Охорона-праці-за-комп’ютером

Метою викладання курсу Охорона праці за комп’ютером є забезпечення студентів системою відповідних знань і навичок, що реалізують вміння в області організації праці та безпечної роботи з комп'ютерною технікою в світлі вимог сучасної законодавчої нормативно-правової бази України.

Досягнення поставленої мети в процесі навчання зводиться до необхідності вирішення наступних науково-технічних і практичних задач:

- вивчення та ідентифікація небезпечних і шкідливих факторів в системі «Людина - машина - навколишнє середовище»;

- формування комплексної оцінки багатофакторного впливу негативних умов роботи з ПЕОМ на здоров'я і працездатність користувачів;

- вивчення вимог міжнародних стандартів і української законодавчої нормативно-правової бази в галузі охорони праці та безпеки роботи з персональними і портативними ЕОМ;

- вивчення принципів забезпечення безпеки і основних напрямків комплексного захисту людини при експлуатації технічних пристроїв, що використовуються в інформаційних технологіях;

- освоєння аналізу якості та критеріїв оцінки комп'ютерної техніки;

- оволодіння методологією аналізу і контролю ОВФ в системі «людина - машина - навколишнє середовище»;

- освоєння вибору ефективних методів, засобів комплексного захисту, первинної профілактики і здоров'язберігаючих заходів;

- формування сучасних підходів до здійснення безпечної та екологічної експлуатації комп'ютерної техніки і засобів мобільного зв'язку.

В результаті освоєння дисципліни Охорона праці за комп’ютером студент повинен:

-- Вміти:

- виконувати санітарно-технологічні вимоги на робочому місці і у виробничій зоні, норми і вимоги до гігієни та охорони праці.

-- Знати:

- правила ТБ і ОП при роботі з комп'ютером і електроустаткуванням;

- нормативні документи по використанню засобів обчислювальної техніки і відеотерміналів;

- види і періодичність інструктажу з техніки безпеки і охорони праці.

Охорона-праці-за-комп’ютером

Отже, дана дисципліна є надзвичайно важливою, адже робота за ПК це невід’ємна частина життя майже кожного громадянина. Вона націлена на освоєння студентами санітарно-технологічних вимог роботи за ПК.

У будь-який час ви можете замовити курсову чи семінари з дисципліни Охорона праці за комп’ютером на сайті ІЦ «КУРСОВІКС». В результаті ваше замовлення буде виконано за доступну ціну, вчасно і згідно всіх методичних рекомендацій і побажань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!