Роздрукувати сторінку

Інформаційні системи в мережі як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційні системи в мережі – навчальна дисципліна, що займається вивченням функціонування інформаційних систем у всесвітній мережі та способів їх застосування у практичній діяльності людини.

Інформаційні системи в мережі предмет, що вивчає ресурси всесвітньої мережі та досліджує можливості їх застосування відповідно до потреб конкретного користувача.

Інформаційні системи в мережі – це галузь знань, що вивчає методологію здійснення технічного налаштування й організаційного супроводу роботи користувача всесвітньої мережі з різними видами інформації, доступної у глобальній мережі.

Інформаційні-системи-в-мережі

Предметом вивчення курсу Інформаційні системи в мережі є системи роботи з інформацією, доступною у всесвітній мережі.

Об’єктом предмета Інформаційні системи в мережі є технічні засоби обробки даних, прикладне програмне забезпечення, організаційні процедури роботи з інформацією.

Завданнями вивчення дисципліни Інформаційні системи в мережі є:

- розширення знань про всесвітню мережу;

- вироблення умінь роботи з інформацією;

- опанування навичок роботи з прикладними програми у мережі;

- оволодіння вміннями розробки комплексу організаційних процедур для роботи з інформацією, доступною у всесвітній мережі.

Метою вивчення дисципліни Інформаційні системи в мережі є формування у студентів умінь і навичок здійснювати збір, пошук, фіксацію, оброблення та пересилання інформації, наявної у мережі, з використанням програмних засобів і організаційних процедур.

Курс-інформаційні-системи-в-мережі

Вивченням інформаційних систем в мережі займалися російські дослідники Ізбачков Ю.С., Гайдамакін Н.А., українські вчені Матюхін В.О., Грицунов О.В.

Цікаво, що виникнення перших інформаційних систем у мережі не було пов’язане з наданням інформації користувачам. У 50-х роках ХХ століття інформаційні системи слугували для розрахунку заробітної плати, а згодом, у 70-80-х роках ХХ сторіччя вони стали засобом управлінського контролю. Сьогодні ж інформаційні системи в мережі – це основне джерело інформації для широкого кола користувачів.

Інформаційні системи в мережі працюють у таких напрямах, як:

- збирання і фіксування інформації;

- передавання та обмін інформаційними даними;

- накопичення та зберігання наявної інформації;

- аналіз, оброблення та інтерпретація інформаційних повідомлень.

Інформаційні системи в мережі тісно пов’язана з такими предметами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційні системи, автоматизація інформаційних систем, архітектура інформаційних систем і мереж.

Отже, навчальна дисципліна Інформаційні системи в мережі дає можливість студентам навчитись практичному застосування інформаційних ресурсів всесвітньої мережі у власних користувацьких цілях та з метою реалізації актуальних завдань підприємства, установи, організації (зокрема, реалізації маркетингової політики підприємства, придбання товарів, робіт, послуг).

Предмет-інформаційні-системи-в-мережі

Фахівець зі знанням інформаційних систем в мережі це ІТ-спеціаліст, що досконало володіє технічними засобами обробки інформації, на рівні експерта вміє працювати з прикладними програмами мережі, здатен на високому рівні здійснювати організаційний і технічний супровід роботи користувача у всесвітній мережі.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко замовити реферат або курсову з курсу Інформаційні системи в мережі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!