Роздрукувати сторінку

Автоматизація інформаційних систем як навчальна дисципліна

« Назад

Автоматизація інформаційних систем – навчальна дисципліна, яка вивчає сукупність організаційних, технічних засобів, методів і прийомів, що забезпечують збирання, пошук, обробку, інтерпретацію будь-якої інформації відповідно до потреб користувача, але без його безпосередньої участі.

Предметом автоматизації інформаційних систем є процес пошуку, збирання, накопичення, систематизації, інтерпретації будь-яких інформаційних даних.

Автоматизація

Об’єктом курсу автоматизації інформаційних систем можуть бути спеціальне обладнання, прикладне програмне забезпечення – це технічна складова, а також набір спеціальних процедур, що є організаційною передумовою впровадження системи.

Завданням вивчення Автоматизації інформаційних систем є максимальне пришвидшення обробки інформації залежно від потреб підприємства, установи, організації з мінімальною участю користувача у цьому процесі. Автоматизована інформаційна система значно спрощує громіздку роботу з великими масивами інформації.

Метою вивчення дисципліни «Автоматизація інформаційних систем» є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність підприємства чи організації й удосконалення управлінської діяльності.

Інформаційні системи існують віддавна, але їх масова автоматизація - це вимога часу, що актуалізується у сучасному суспільстві та зумовлена активним розвитком і впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій. Зазвичай, для автоматизації інформаційних систем використовують комп’ютерні технології, які є найефективнішими у роботі з будь-якими інформаційними даними.

Інформаційні-системи

Впровадження автоматизованих інформаційних систем дасть змогу отримувати оперативний доступ до будь-якої нагромадженої інформації з метою подальшого ефективного її використання для вирішення актуальних завдань. Для цього необхідно скоординувати процеси, пов'язані з діяльністю організації таким чином, щоб вони максимально забезпечували виконання поставлених завдань в єдиному інформаційному полі.

Автоматизація інформаційних систем може відбуватись у таких напрямах:

- автоматизація обробки текстів документів;

- автоматизація обміну інформаційними даними через різноманітні канали комунікацій (наприклад, через локальну комп'ютерну мережу, телекопіювальні апарати, відеоінформаційні системи);

- автоматизація роботи менеджерів на базі комп'ютерних систем комплексних інформаційних систем, які надають допомогу в прийнятті управлінських рішень.

Інформаційні системи та їх автоматизацію вивчали у своїх працях вітчизняні науковці Матюхін В.О., Огірко І.В., Грицунов О.В., російські практики Ізбачков Ю.С., Гайдамакін М.А.

Для успішного впровадження автоматизованих інформаційних систем потрібні знання з інформатики та комп’ютерної техніки, інформаційних технологій, економічна й управлінська грамотність.

Користувач в автоматизованій інформаційній системі знаходиться «поза кадром», але від його раціональної організації процесу їх впровадження, а також умілого управління ним залежить ефективність такої системи в цілому.

Отже, Автоматизована інформаційна система покликана забезпечити потреби користувача, бути максимально адаптованою до нього та інтегрованою у діяльність підприємства, установи, організації. Впроваджувати автоматизовані інформаційні системи зможе технічно грамотний, добре обізнаний із інформаційно-комунікаційними технологіями фахівець – менеджер середньої ланки.

Інформація

Таким чином, опановуючи навчальну дисципліну «Автоматизація інформаційних систем», студент навчиться оперативно й раціонально працювати із великими масивами інформації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а також буде уміти впроваджувати спеціальні набори процедур роботи з інформацією у діяльність підприємства, установи, організації.

Звичайно, що не кожен студент по завершенні навчання та в його процесі, має достатню кількість часу і зможе виконати різні практичні роботи, курсову чи дипломну. Як бути у цьому випадку? Не варто поринати у роздуми, а безперешкодно замовити наукову роботу в ІЦ «KURSOVIKS»! Фахівці у рекордно короткий час виконають будь-яку студентську роботу з автоматизації інформаційних систем на високому рівні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!