Роздрукувати сторінку

Моделі та структури даних як навчальна дисципліна

« Назад

Моделі та структури даних – навчальна дисципліна, що займається вивченням методології розробки моделей та структурування даних.

Моделі та структури даних це предмет, що займається дослідженням шляхів можливого моделювання об’єкт даних і їх структурування залежно від специфіки діяльності підприємства, установи, організації.

Курс-моделі-та-структури-даних

Модель даних – це упорядкований набір інформації, що точно або наближено відтворює реальний стан справ у різних напрямах діяльності суб’єкта господарювання.

Структура даних – це внутрішня організація будь-якої інформації, якою оперує підприємство, установа, організація у своїй діяльності.

Найчастіше структура даних створюється через систему гіперпосилань і дозволяє отримувати до них оперативний доступ.

Моделі та структури даних це курс, що має на меті сприяти удосконаленню управління даними шляхом їх структурування та моделювання.

Предметом вивчення курсу Моделі та структури даних є інформація, якою володіє і управляє конкретний суб’єкт господарської діяльності.

Об’єктом предмета Моделі та структури даних є методика створення моделей і внутрішня побудова даних, якими оперує підприємство, установа, організація.

Завданнями вивчення дисципліни Моделі та структури даних є:

- розширення уявлень про роботу з інформацією;

- формування здатності засобами інформаційних технологій здійснювати структурування даних;

- вироблення навичок підбирати, апробувати та впроваджувати моделі даних задля підвищення ефективності роботи підприємства;

- оволодіння практичними уміннями створювати мережеві інформаційні моделі;

- формування умінь розробляти програмні продукти, які дозволять швидко й раціонально систематизувати будь-яку інформацію.

Моделі-та-структури-даних

Метою вивчення дисципліни Моделі та структури даних є формування у студентів умінь і навичок, спрямованих оптимізацію способів роботи з інформацією та створення можливих алгоритмів її раціонального застосування з метою реалізації місії підприємства.

Моделі та структури даних вивчали вітчизняні дослідники Ножнов В.А., Білецький В.С., Смирнов В.О. та зарубіжні науковці Альфред В. Ахо, Джон Хопкрафт, Майкл Мейн, Уолтер Савитч.

Цікаво, що саме структурування даних за допомогою мов програмування унеможливлює крах або банкрутство підприємства з незрозумілих причин.

Навчальний предмет Моделі та структури данихтісно пов'язаний з такими дисциплінами: інформатика та комп’ютерна техніка, прикладне програмне забезпечення, програмування, комп’ютерні системи та мережі.

Отже, навчальна дисципліна Моделі та структури даних дає можливість не тільки впорядковувати дані та спрощувати оперативний доступ до них, але й за допомогою моделей здійснювати дослідження маловивчених процесів, явищ, аби у подальшому уникнути їх негативних наслідків і отримати зиск від позитивних аспектів, які вони принесуть.

Спеціаліст, що вміє працювати з моделями та структурами даних, досконало, на високому рівні володіє мовами програмування, знає апаратно-програмний комплекс персонального комп’ютера й орієнтується у специфіці діяльності підприємств різних галузей економіки.

Предмет-моделі-та-структури-даних

Моделі та структури даних роблять професійну діяльність людини систематизованою, алгоритмізованою, передбачуваною і орієнтованою на перспективи розвитку та розширення напрямів діяльності суб’єкта господарювання, де така людина працює.

Як відомо, студенти, здобуваючи освіту, не мають достатньо часу для написання наукових робіт. Як знайти час і сили для успішного їх виконання? Доцільно звертатися в ІЦ "KURSOVIKS", де можна швидко зробити наукову статтю чи курсову роботу з предмету Моделі та структури даних. Цінуйте особистий час і зусилля, залиште свою наукову роботу професіоналам Курсовікс, і вони виконають Ваше завдання оперативно, економічно і головне – якісно.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!