Роздрукувати сторінку

Математична логіка та теорія алгоритмів як навчальна дисципліна

« Назад

Математична логіка та теорія алгоритмів – навчальна дисципліна, яка вивчає процес розробки алгоритмів для вирішення логіко-математичних задач.

Математична логіка та теорія алгоритмів це предмет, що досліджує використання алгоритмізації при здійсненні логіко-математичних операцій.

Математична-логіка-та-теорія-алгоритмів

Математична логіка та теорія алгоритмів це курс, що займається вивченням теорії та практики використання алгоритмів при автоматизації логіко-математичних процесів.

Математична логіка та теорія алгоритмів це галузь математики та інформатики, яка вивчає особливості застосування засобів алгоритмізації з метою здійснення логіко-математичних операцій.

Предметом вивчення курсу Математична логіка та теорія алгоритмів є логіко-математичні операції.

Об’єктом предмета Математична логіка та теорія алгоритмів є способи алгоритмізації, що використовуються для опису й проведення логіко-математичних операцій.

Завданнями вивчення дисципліни Математична логіка та теорія алгоритмів є:

- опанування системи понять, якими оперує математична логіка та алгоритмізація;

- формування логічного осмислення системи математично-розрахункових операцій;

- оволодіння методикою переведення системи логіко-математичних операцій на алгоритмічні команди;

- вироблення системи умінь застосування методів математичної логіки для підтвердження (спростування) правильності гіпотез, тверджень, умовиводів у будь-якій галузі людського знання;

- оволодіння уміннями застосовувати математико-логічні моделі для аналізу логічної структури цифрових об’єктів;

- вивчення шляхів застосування математичної логіки для створення систем штучного розуму, робототехніки;

- поглиблення знань з алгоритмізації та програмування.

Курс-Математична-логіка-та-теорія-алгоритмів

Метою вивчення дисципліни Математична логіка та теорія алгоритмів є опанування системи знань, умінь, навичок переведення логіко-математичних операцій на алгоритмічну мову.

Математична логіка та теорія алгоритмів сприяє удосконаленню системи роботи будь-якого фахівця з різними типами даних.

Математичну логіку та теорію алгоритмів досліджували Дрозд Ю.А., Матвієнко М.П., Шаповалов С.П., Базилевич Л.Є., Прийма С.М., Гасяк О.С., Марков А. А., Бургин М.С., Карасик А.Ю.

Особливо чіткими є міжпредметні зв’язки між дисципліною Математична логіка та теорія алгоритмів і алгоритмами, алгоритмізацією та програмуванням, еволюційними алгоритмами, комп’ютерною математикою, комп’ютерною логікою, економічним аналізом, математикою, кібернетикою, математичною лінгвістикою.

Отже, навчальна дисципліна Математична логіка та теорія алгоритмів оптимізує роботу будь-якого користувача з числовими, текстовими й графічними даними. Важливо, що за допомогою Математичної логіки та теорії алгоритмів можна не тільки автоматизувати певні логіко-розрахункові операції з даними, але й перевірити суто логічні твердження, тобто об’єктом досліджень можуть бути не тільки числа, але є певний набір мовних засобів. Тому на основі математичної логіки та теорії алгоритмів можна створювати тестувальні системи.

Предмет-Математична-логіка-та-теорія-алгоритмів

Цікаво, що логіка, з одного боку точна, а з іншого, парадоксальна наука. Прикладом цього є «парадокс брехуна»: якщо люди стверджує, що вона говорить неправду, і сказане нею дійсно є брехнею, то вона не бреше, адже щиро констатує, що сказане нею – брехня. Парадокс у тому, що людина одночасно бреше (бо говорить неправду) і не бреше (адже цілком визнає, що сказане нею – неправда).

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Курсовікс, де можна швидко зробити реферат або контрольну з курсу Математична логіка та теорія алгоритмів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!