Роздрукувати сторінку

Основи програмування як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Основи програмування – вивчає парадигми програмування, сучасні технології розробки програмного забезпечення (ПЗ), процес розробки ПЗ, можливості сучасних мов програмування і стандартних бібліотек.

Метою освоєння навчальної дисципліни Основи програмування є формування розуміння студентами ключових положень інформатики, її структури, зв'язку з іншими науками, і програмуванням на мові високого рівня (в основі дисципліни лежить мова програмування С ++), пояснення базових правил розробки алгоритмів і програм, придбання студентами впевнених навичок практичної роботи (програмування) на комп'ютері, формування основ для наступних курсів, присвячених створенню сучасних інформаційних систем і розробці програм.

курс-Основи-програмування

Завдання курсу Основи програмування:

- ознайомлення студентів з парадигмами (стилями) програмування і механізмами їх реалізації в програмах; основний акцент робиться на процедурному програмуванні і формуванні "акуратного" і поступового переходу до обговорення початкових положень об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) на прикладі консольних додатків;

- орієнтація студентів на використання сучасних інтегрованих інструментів т середовищ розробки (зокрема, практичні заняття дисципліни передбачають роботу в середовищі розробки MS Visual C ++ 2008 (2010 / MS Visual Studio 2012));

- формування початкових навичок самостійної практичної (дослідницької) роботи, яка передбачає всебічний аналіз поставленого завдання, знаходження (пояснення) можливих шляхів її вирішення та подальшого обґрунтованого вибору конкретної реалізації обраного варіанту вирішення у вигляді програми на мові С ++.

навчальна-дисципліна-Основи-програмування

В результаті освоєння дисципліни Основи програмування студент повинен:

-- Знати:

- структуру сучасної інформатики, зв'язок інформатики з іншими науками, особливості уявлення числової (цілі і речові числа) і символьної інформації в комп'ютері, базові алгоритмічні структури;

- основні парадигми і методології програмування (процедурний і об'єктно-орієнтований підходи до програмування);

- синтаксис і семантику мови С ++, що лежить в основі розглянутого матеріалу навчальної дисципліни; механізми виклику функцій, передачі аргументів у функції; " складності" і практично значущі складові мови С ++ і її бібліотек (операції приведення до типу, заголовки, файлові потоки, покажчики і робота з ними, використання динамічної пам'яті, динамічна обробка рядків, посилання, робота з послідовними контейнерами (клас vector));

- етапи проектування та розробки програм, можливості інтегрованих середовищ (IDE), що використовуються при розробці консольних додатків на мові програмування С ++;

- особливості лінійних структур даних (стек і черга) та їх реалізація з використанням зв'язкових списків;

- функції стандартної бібліотеки С ++, елементи STL.

-- Вміти:

- представляти числові і символьні дані в двійковому вигляді і використовувати ці знання для пояснення виникаючих в процесі виконання програм помилок обчислень;

- розробляти прикладні програми (консольні додатки) за допомогою інструментальних інтегрованих середовищ (IDE) і одержуваних в процесі вивчення дисципліни знань;

- налагоджувати і тестувати створювані програми, використовуючи вбудовані засоби діагностики IDE;

- самостійно знаходити рішення, необхідні для реалізації функціональних вимог до програми.

Мати навички (набути досвіду):

- вирішення типових задач із застосуванням сучасної і активно використовуваної мови програмування, можливостей інструментальних засобів розробки (IDE);

- самостійного опрацювання (проектування), кодування, налагодження, тестування та документування консольних програм (тобто програм, що виконуються в керуючому вікні операційної системи) з використанням процедурного та об'єктно-орієнтованого підходів;

- підготовки докладних звітів про проведену роботу при вирішенні задач підвищеної складності (домашні завдання, пропоновані для виконання в другому, третьому і четвертому модулях), обґрунтування запропонованих підходів до вирішення поставлених завдань.

Основи-програмування

Отже, дана дисципліна націлена на теоретичну і практичну підготовку студентів в області інформаційних технологій в такій мірі, щоб вони могли вибирати необхідні технічні, алгоритмічні, програмні та технологічні рішення, вміти пояснити принципи їх функціонування і правильно їх використовувати.

Сумніваєтесь чи зможете, або чи встигнете виконати письмову роботу з навчальної дисципліни Основи програмування, зайдіть на сторінку інформаційного порталу КУРСОВІКС і натисніть купити курсову або розрахунково-графічну роботу з курсу Основи програмування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!