Роздрукувати сторінку

Бізнес інформатика як навчальна дисципліна

« Назад

Бізнес інформатика – навчальна дисципліна, яка вивчає процес управління та застосування інформаційних технологій у бізнесі.

Бізнес інформатика це предмет, що досліджує використання засобів та способів роботи з інформацією у бізнесових структурах.

Бізнес-інформатика

Бізнес інформатика це курс, що займається вивченням специфіки та можливостей застосування методології роботи з інформацією у бізнесовій діяльності.

Бізнес інформатика це галузь інформатики, яка вивчає особливості застосування засобів створення, опрацювання, передавання інформації з урахування специфіки діяльності суб’єкта бізнесу.

Предметом вивчення курсу Бізнес інформатика є інформаційні системи і мережі бізнесу.

Об’єктом предмета Бізнес інформатика є методи і прийоми застосування інформаційних інновацій у бізнесі.

Завданнями вивчення дисципліни Бізнес інформатика є:

- поглиблення та систематизація знань про використання інформатики у різних галузях людської діяльності;

- формування стійкої теоретичної бази знань про можливості та особливості застосування інформаційних технологій у бізнесі;

- поглиблення умінь і навичок роботи в інформаційних системах і мережах;

- опанування методики роботи з інформацією з метою реалізації корпоративний цілей суб’єкта бізнесової діяльності;

- вироблення умінь організовувати та проводити оптимізацію інформаційних систем суб’єкта бізнесу;

- формування здатності вносити суттєві пропозиції, спрямовані на раціоналізацію роботи бізнесових структур з різними видами інформації;

- оволодіння уміннями робити підбір засобів роботи з інформацією для конкретного суб’єкта бізнесу з урахування напрямів його діяльності;

- формування навичок розробляти рекомендації для суб’єктів бізнесу щодо удосконалення використання ними інформаційних технологій у своїй діяльності;

- оволодіння навичками розширення можливостей застосування інформаційних технологій для організації збутової, маркетингової, фінансової діяльності суб’єкта бізнесу;

- впровадження інформаційних інновацій в організацію документообігу бізнесового утворення.

Курс-Бізнес-інформатика

Метою вивчення дисципліни Бізнес інформатика є формування у студентів умінь і навичок у сфері застосування сучасних інформаційних технологій у бізнесі.

Бізнес інформатика сприяє спрощенню та полегшенню роботи з інформаційними даними.

Бізнес інформатика залишається на сьогодні малодослідженою на вітчизняному та зарубіжному рівнях. Вона продовжує розвиватись на базі інформатики.

Предмет Бізнес інформатика тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі.

Отже, навчальна дисципліна Бізнес інформатика покликана сприяти удосконаленню процесів створення, опрацювання й передавання інформації.

Предмет-Бізнес-інформатика

Фахівець з бізнес інформатики – це грамотний спеціаліст, який уміє працювати з персональним комп’ютером на рівні користувача, здатен ефективно та раціонально застосовувати інформаційні технології для планування, аналізу роботи, обліку й перевірки ефективності діяльності суб’єкта бізнесової діяльності.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко зробити реферат або курсову з курсу Бізнес інформатика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!