Роздрукувати сторінку

Дилінгові інформаційні системи як навчальна дисципліна

« Назад

Дилінгові інформаційні системи – це сукупність технологій за допомогою яких проводяться дилінгові операції на фінансовому ринку, на якому дилери укладають угоди один з одним.

Навчальна дисципліна Дилінгові інформаційні системи дає студентам знання в області однієї зі складових сучасної інфраструктури фінансового ринку дилінгових операцій, які здійснюються за допомогою дилінгових інформаційних систем.

фінансовий ринок

Предметом дисципліни Дилінгові інформаційні системи являються особливості функціонування дилінгових інформаційних систем та проведення дилінгових операцій, компетенції роботи з дилінговими інформаційними системами, принципи розробки стратегій проведення дилінгових операцій.

Метою вивчення курсу Дилінгові інформаційні системи є отримання знань про те, як здійснювати дилінгові операції, вивчення характеристик операційних технологій.

Завданнями навчальної дисципліни Дилінгові інформаційні системи є:

- вивчення нормативно-правової бази, яка регулює суспільні відносини, що виникають у зв’язку із функціонуванням дилінгових інформаційних систем;

- ознайомлення з роботою систем та технологій що використовуються при здійсненні дилінгових операцій;

- набуття умінь здійснювати дилінгові операції та прогнозувати кон’юнктуру ринку;

- ознайомлення зі суб’єктами дилінгового ринку, їх правами та обов’язками;

- набуття знань щодо основних видів дилінгових операцій, що проводяться через дилінгові інформаційні системи;

- отримання ґрунтовної інформації, яким саме способом та за допомогою яких технологій функціонують дилінгові інформаційні системи;

- опанування основними правилами дилінгових інформаційних систем;

- розуміння місця дилінгових інформаційних систем в інфраструктурі сучасного фінансового ринку;

- розуміння сучасного стану функціонування дилінгових інформаційних систем та перспектив розвитку;

- вивчення стану міжнародних дилінгових інформаційних систем;

- набуття студентами знань та формування умінь щодо використання методів прогнозування дилінгових операцій.

дилінговий ринок, дилінгові операції

Дилінгові інформаційні системи пов’язані з наступними навчальними дисциплінами: Інформаційні технології в банку, Міжбанківський валютний ринок, Міжнародна економіка, Економіка і підприємництво, Гроші та кредит, Банківська справа.

Сьогодні практично у всіх країнах різноманітні за величиною фінансові корпорації вільно здійснюють купівлю та продаж валюти. Зазначені корпорації утворюють єдиний міжнародний ринок обміну іноземних валют під назвою Forex (міжнародний ринок обміну іноземних валют). Саме зі створенням вказаного міжнародного ринку обміну іноземних валют пов’язують створення Дилінгових інформаційних систем, що припадає на другу половину ХХ століття.

Найбільш відомими фахівцями в галузі вивчення Дилінгових інформаційних систем є такі зарубіжні автори як Іванов В.В., Найман Є.Л., Піскулов Д.Ю., Сурен Л., Найман Є., Сафонов В.С., Бредлі Є., Тьюлз Т. Серед вітчизняних слід виділити таких, як: Синявська О.О., Колодізєв О.М., Шамша Б.В.

дилінгові інформаційні системи, технічний аналіз

Отже, сучасна глобалізація світової економіки та євроінтеграційні орієнтири нашої держави ставлять перед освітянськими закладами України нові завдання щодо підготовки фахівців, здатних ефективно працювати в умовах глобальної економіки.

Якщо Ви студент та Вам важко впоратися з написанням курсової чи магістерської роботи з навчальної дисципліни Дилінгові інформаційні системи, зверніться до ІЦ KURSOVIKS. Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам у написанні зазначених видів наукових робіт. Ви зекономите власний час та гарантовано отримаєте відмінну оцінку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!