Роздрукувати сторінку

Інформаційна діяльність підприємства як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційна діяльність підприємства – це процес активної взаємодії підприємства, як суб’єкта інформаційних відносин з представленою у будь-якому вигляді інформацією.

В процесі оволодіння матеріалом з курсу Інформаційна діяльність підприємства студент вивчає побудову інформаційних систем та різноманітних технологій на підприємствах, принципи функціонування соціально-економічних систем, досліджує внутрішні та зовнішні аспекти інформації яка використовується при управлінні підприємством.

економічні системи, економічна діяльність

Предметом дисципліни Інформаційна діяльність підприємства являються особливості функціонування інформаційних систем на всіх стадіях життєвого циклу підприємства. Об’єкт дисциплін Інформаційна діяльність підприємства - це інформація, яка використовується для управління підприємством.

Метою вивчення курсу Інформаційна діяльність підприємства є набуття студентом знань та навиків використовуючи різноманітні ресурси та засоби досліджувати інформаційну діяльність підприємства.

Завданнями навчального курсу Інформаційна діяльність підприємства є:

- вивчення специфіки підприємства та його економічних показників;

- дослідження факторів, що впливають на економічний стан підприємства;

- дослідження зовнішнього середовища підприємства;

- ознайомлення зі специфікою організації інформаційних систем на підприємстві;

- вивчення методів створення ефективної інформаційної системи на підприємстві;

- набуття навиків щодо аналізу економічних ситуацій, які можуть виникнути на підприємстві;

- визначення поняття та особливостей інформаційних ресурсів підприємства;

- вивчення основних підходів до оцінки ефективності інформаційної діяльності підприємства;

- набуття вмінь щодо підвищення ефективності інформаційної діяльності підприємства;

- дослідження способів збору та захисту інформації на підприємстві;

- набуття знань та вдосконалення навичок у галузі програмного забезпечення інформаційної діяльності підприємства;

- оволодіння знаннями та вміннями щодо впровадження сучасних технологій в систему управління економічними системами та процесами на підприємстві.

захист інформації, інформаційні ресурси

Курс Інформаційна діяльність підприємства перебувають у тісному зв’язку з такими навчальними дисциплінами, як: Інформаційний бізнес, Електронна комерція, Основи алгоритмізації та програмування, Захист інформації на підприємстві.

Створення предмету Інформаційна діяльність підприємства припадає на другу половину ХХ століття, що пов’язано зі створенням нових наукових теорій та течій метою існування яких є дослідження та прогнозування поведінки економічної системи, провідною детермінантою розвитку якої виступає інформація і знання.

Найбільш відомими фахівцями що досліджували у своїх працях Інформаційну діяльність підприємства слід виділити наступних зарубіжних вчених: Ситінк В.Ф., Єрьоміна Н.В., Кунєгін Н.В., Гаранін М.В., Журавльов С.В., Кассон М., Коуз Р., Старіков Б.П. Серед вітчизняних слід виділити таких науковців: Плескач В.Л., Урікова О.М., Радіонов П.Ю.

інформаційна діяльність підприємства

Отже, сьогодні ринок праці потребує спеціалістів, що володіють знаннями у сфері Інформаційної діяльності підприємства, які можуть працювати у різноманітних секторах національної економіки.

Для того щоб отримати відмінну оцінку з написання наукової роботи Інформаційна діяльність підприємства студенту необхідно володіти великою кількістю знань, що не завжди вдається. Проте Ви можете зекономити свій час купивши курсову чи магістерську роботу в ІЦ Курсовікс. Ми швидко та якісно виконаємо будь-який вид наукових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!