Роздрукувати сторінку

Комп’ютерні мережі та телекомунікації як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерні мережі та телекомунікації – навчальна дисципліна, яка вивчає основні засади функціонування комп’ютерних мереж і телекомунікаційних систем.

Комп’ютерні мережі та телекомунікації це предмет, що досліджує можливості застосування у практичній діяльності людини прикладних програм і мережевих ресурсів.

Комп’ютерні-мережі-та- телекомунікації

Комп’ютерні мережі та телекомунікації це курс, що займається вивченням особливостей роботи з інформацією засобами локальних і глобальної мереж.

З метою розширення меж доступу користувачів до локальних і глобальних мережевих ресурсів, використання можливостей цих ресурсів для вирішення практичних завдань суб’єкта господарювання чи бізнесової діяльності запроваджена навчальна дисципліна Комп’ютерні мережі та телекомунікації, предметом вивчення якої є інформаційні дані, що зосереджені у певних користувачів і потребують опрацювання.

Об’єктом предмета Комп’ютерні мережі та телекомунікації є прикладні програми, наявні на персональному комп’ютері користувача або в локальній мережі певного суб’єкта господарювання, а також програмні продукти всесвітньої мережі, які забезпечують створення, накопичення, опрацювання та передавання інформації усім зацікавлених сторонам.

Базу основних понять дисципліни Комп’ютерні мережі та телекомунікації складають такі терміни: інформація, користувач, комп’ютерні мережі, телекомунікаційні системи, локальна мережа, глобальна мережа.

Комп’ютерні мережі – це сукупність комп’ютерного обладнання і його засобів зв’язку, необхідних для обміну інформацією і прикладними ресурсами у мережі.

Телекомунікаційна система – це сукупність засобів для приймання-передавання різноманітної (текстової, графічної, відео і аудіо) інформації від одних користувачів до інших на різні відстані.

Курс-Комп’ютерні-мережі-та- телекомунікації

Завданнями вивчення дисципліни Комп’ютерні мережі та телекомунікації є:

- поглиблення знань про комп’ютерні мережі та засоби телекомунікації;

- набуття умінь і навичок, необхідних створення, опрацювання й передавання інформації за допомогою ресурсів локальних і глобальних мереж;

- удосконалення умінь роботи з інформацією у локальній і всесвітній мережах;

- набуття умінь налагоджувати та забезпечувати коректну роботу прикладного ресурсу локальних і глобальних мереж;

- оволодіння методикою застосування розподіленої інформації, прикладних програм та мережевих ресурсів.

Опанування методології створення та забезпечення функціонування комп’ютерних мереж і телекомунікаційних систем – це мета вивчення дисципліни Комп’ютерні мережі та телекомунікації.

Про актуальність дисципліни Комп’ютерні мережі та телекомунікації свідчить розроблена з цього предмета навчальна література такими авторами, як: Береза А.М., Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Журавльова І.В., Мінухін С.В., Ткаченко В., Ромашко С.М., Буров Є.В.

Предмет Комп’ютерні мережі та телекомунікації тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, інформаційна мережа Інтернет, комп’ютерна безпека.

Цікаво, що комп’ютерні мережі та засоби телекомунікації створюють умови для спільної роботи користувачів над електронними документами. Наприклад, два партнери по бізнесу, які знаходяться у різних місцях можуть спільно працювати над розробкою бізнес-плану у режимі реального часу й поза ним, працівники підприємств, які знаходяться у закордонному відрядженні, мають можливість поповнювати бази даних підприємства. Усе це забезпечується завдяки використанню прикладних програм конкретного персонального комп’ютера або ресурсів мережі.

Предмет-Комп’ютерні-мережі-та- телекомунікації

Отож, навчальна дисципліна Комп’ютерні мережі та телекомунікації дає можливість підприємствам, установам, організаціям послуговуватись у своїй діяльності прикладними програмами, наявними у локальних і всесвітній мережах, для приймання, опрацювання й передавання інформаційних даних, обміну ними між усіма зацікавленими користувачами.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко купити кейс або курсову з курсу Комп’ютерні мережі та телекомунікації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!