Роздрукувати сторінку

Економічна кібернетика як навчальна дисципліна

« Назад

Економічна кібернетика – навчальна дисципліна, яка вивчає процес застосування інформаційно-математичних знань для вирішення економічних завдань суб’єкта господарювання.

Економічна кібернетика – це предмет, що досліджує специфіку використання інформатики та математики для моделювання економічних процесів організації.

Економічна-кібернетика

Економічна кібернетика – це курс, що займається вивченням процесу впровадження ІТ-технологій у здійснення аналітико-економічних розрахунків.

Економічна кібернетика – це відносно нова галузь, яка вивчає можливості використання сучасних технологій обробки інформації для оптимізації економічних і розрахункових операцій.

Предметом вивчення курсу Економічна кібернетика є аналітико-економічні операції, що проводяться певним підприємством.

Об’єктом предмета Економічна кібернетика є методи, способи й засоби оптимізації економіко-розрахункової діяльності підприємства.

Завданнями вивчення дисципліни Економічна кібернетика є:

- поглиблення та систематизація знань про використання інформатики та математики у різних галузях людської діяльності;

- поглиблення умінь і навичок роботи в комп’ютерних системах і мережах;

- формування навичок розробки моделей розв’язку економічних задач;

- вироблення умінь проведення прогнозів економічної діяльності підприємства на основі аналітичних даних;

- удосконалення навичок проведення аналітичних обчислень з використання автоматизованих інформаційних засобів;

- оволодіння уміннями добирати або розробляти інформаційні системи для проведення аналітико-розрахункових операцій певним суб’єктом господарювання;

- формування навичок налагоджувати комп’ютерне обладнання для роботи з економічною інформацією;

- оволодіння навичками розширення можливостей застосування інформаційних технологій підбиття підсумків фінансової, збутової маркетингової та інших видів діяльності підприємства;

- вироблення умінь здійснювати захист економічної інформації суб’єкта господарювання від несанкціонованого доступу шляхом використання інформаційних технологій.

Курс-Економічна-кібернетика

Метою вивчення дисципліни Економічна кібернетика є формування у студентів умінь і навичок у сфері застосування сучасних інформаційних технологій для удосконалення аналітико-розрахункових операцій підприємства.

Економічну кібернетику досліджували радянські учені: Шестаков В.І., Глушков М.О. та іноземці: Норберт Вінер, Дональд Кнут, Джон фон Нейман, Гайнц фон Ферстер.

Предмет Економічна кібернетика тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, математика, економіка підприємства, обробка даних, моделювання систем передач даних, менеджмент, методи та моделі управління ризиками.

Отже, навчальна дисципліна Економічна кібернетика спрямована на удосконалення аналітичної складової економічної діяльності підприємства.

Предмет-Економічна-кібернетика

Фахівець з економічної кібернетики – це спеціаліст, який виконує функції економіста-аналітика, менеджера-аналітика, ІТ-фахівця, системного аналітика й адміністратора, ризик-менеджера. Він володіє високим професійним рівнем, має стійкі навички логічного й аналітичного мислення, здатен швидко адаптуватись до нових умов та компетентно й раціонально працювати у режимі постійного інноваційного пошуку, притаманного сучасним тенденціям функціонування й розвитку ІТ-сфери, економіки та бізнесу.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко замовити наукову статтю або курсову з курсу Економічна кібернетика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!