Роздрукувати сторінку

Моделі економічної динаміки як навчальна дисципліна

« Назад

Моделі економічної динаміки – це навчальна дисципліна, яка вивчає внутрішню логіку розвитку економічних процесів, а також особливості моделювання динаміки розвитку таких процесів.

Моделі економічної динаміки – це галузь знань, яка досліджує та вивчає процес розвитку економіки, вивчає як окремо, так і в сукупності етапи розвитку економіки. В центрі уваги зазначеної дисципліни перебувають методи та моделі аналізу причинно-наслідкових зв’язків в економіці, які є необхідною передумовою аналізу та прогнозування окремих показників динаміки соціально-економічного розвитку в країні.

економіка, моделі економічної динаміки

Предметом дисципліни Моделі економічної динаміки являється методологія та методика моделювання економічних систем, соціально-економічний аналіз компанії різного рівня та організації. Об’єктом дисциплін Моделі економічної динаміки виступає сучасна економіка в цілому так і її підрозділи, господарські одиниці та різноманітні соціально-економічні системи.

Метою вивчення курсу Моделі економічної динаміки є отримання студентами базових знань щодо побудови моделей динаміки розвитку процесів, що відбуваються в економіці.

До завдань навчального курсу Моделі економічної динаміки відносять:

- ознайомлення із загальними поняттями економічної динаміки та її завданнями;

- вивчення типів економічного розвитку та побудови основних моделей економічної динаміки;

- вивчення основних типів моделей;

- ознайомлення з основними принципами моделювання економічних процесів;

- оволодіння сучасними інструментами та способами моделювання динамічних економічних процесів;

- зрозуміння сутності базових моделей економічної динаміки;

- набуття студентами вмінь приймати рішення управлінського характеру;

- вивчення основних методів аналізу динамічних систем;

- ознайомлення з математичними моделями економічної динаміки в системах із неперервним і дискретним часом;

- вивчення основних моделей прогнозування економічної динаміки;

- ознайомлення з особливостями еволюційної теорії економічних змін;

- аналіз причинно-наслідкових зв’язків та макроекономічних процесів;

- набуття навиків щодо ефективного використання статистики економічної діяльності;

- набуття вмінь аналізувати часові ряди.

трендові моделі економічної динаміки

Навчальний курс Моделі економічної динаміки перебуває у тісних взаємозв’язках з наступними навчальними дисциплінами: Економічна кібернетика, Економіка та підприємництво, Моделювання економіки, Прогнозування соціально-економічних процесів, Економетрія.

Вже на початку першої половини ХХ століття економісти почали практикувати розробку та використання методів економічного прогнозування, щоб зрозуміти яким саме чином монетарна політика здійснює вплив на економічну систему. Саме з даного моменту почалося зародження нової галузі знань.

Найбільш відомими фахівцями в досліджуваній галузі являються такі зарубіжні дослідники, як: Ляшенко Е.І., Тімохін В.Н., Меркулова Т.В., Лисенко Ю.Г., Колємаєв В.А., Потапов А.Б. Серед українських дослідників необхідно виділити виділити таких: Артеменко В.Б., Баранкевич М.М., Здрок В.В., Паславська І.М.

соціально-економічні системи, часові ряди

Отже, сьогодні ми можемо спостерігати швидку математизацію та комп’ютеризацію сучасної економіки. Враховуючи зазначене отримані за результатами вивчення курсу Моделі економічної динаміки знання можуть бути ефективно використані на практиці майбутнім фахівцем.

Впоратися з написанням різноманітних наукових робіт безумовно важко. Проте будь-який студент хоче отримувати тільки відмінні оцінки за написані наукові роботи. Для цього Вам потрібно замовити курсову чи дипломну роботу в ІЦ KURSOVIKS. Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам у написанні зазначених видів наукових робіт. Ви не тільки зекономите власний час та гарантовано отримаєте відмінну оцінку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!