Роздрукувати сторінку

Людино-комп’ютерний інтерфейс як навчальна дисципліна

« Назад

Людино-комп’ютерний інтерфейс – навчальна дисципліна, що займається вивченням функціональної системи, яка спрощує роботу користувача з персональним комп’ютером.

Людино-комп’ютерний інтерфейс це предмет, що займається розробкою інженерних рішень, які забезпечують оптимальну й ефективну взаємодію користувача з керованим ним персональним комп’ютером у процесі збирання, оброблення, накопичення та передавання інформації на різні відстані та обміну нею у різних спільнотах.

Курс-людино-комп’ютерний-інтерфейс

Людино-комп’ютерний інтерфейс – це курс, що має на меті встановити оптимальну взаємодію користувача з інформаційною системою та привести її у відповідність до фізіологічних можливостей, потреб та інтересів останнього.

Варто відмітити, що проблема взаємодії у системі «людина-машина» актуалізувалась досить давно, а от питаннями розробки інтерфейсів стали цікавитись нещодавно.

Предметом вивчення курсу Людино-комп’ютерний інтерфейсє набір технічних і організаційних засобів, які підвищують зручність використання персонального комп’ютера людиною-оператором; інформаційна система, у взаємодію з якою вступає користувач.

Об’єктом предмета Людино-комп’ютерний інтерфейс є прикладний програмний комплекс, пульт управління, організація робочого місця користувача персонального комп’ютера.

Складовими людино-комп’ютерного інтерфейсу є колір, розмір, форма, видимість, вигляд і функціональність вікна користувача.

Людино-комп’ютерний-інтерфейс

Завданнями вивчення дисципліни Людино-комп’ютерний інтерфейсє:

- розширення знань про систему «людина-машина»;

- приведення апаратного та програмного комплексу персонального комп’ютера у відповідність до фізіологічних можливостей людського організму;

- розвиток практичних умінь налагоджувати програмне забезпечення з урахуванням потреб і запитів його користувача;

- удосконалення процесів роботи працівників підприємств, установ, організацій з інформаційною системою;

- полегшення і спрощення роботи оператора персонального комп’ютера.

Метою вивчення дисципліни Людино-комп’ютерний інтерфейсє формування у студентів умінь і навичок, спрямованих на полегшення роботи користувача через відображення на моніторі персонального комп’ютера інтуїтивно доступної для розуміння інформації про роботу обладнання і програм.

До питань вивчення людино-комп’ютерного інтерфейсузвертались Гращенко Л.А., Фісун А.П.

Цікаво, що саме естетично привабливий, ергономічно доцільний людино-комп’ютерний інтерфейс значно підвищує можливість комерціалізації програмного забезпечення.

Для успішного опанування навчального предмета Людино-комп’ютерний інтерфейс важливими є такі навчальні дисципліни: інформатика та комп’ютерна техніка, прикладне програмне забезпечення, комп’ютерні системи та мережі, ергономіка, охорона праці.

Отже, навчальна дисципліна Людино-комп’ютерний інтерфейс дає можливість значно полегшити роботу середньостатистичної людини з інформаційною системою та апаратним комплексом персонального комп’ютера.

Людино-комп’ютерний інтерфейс робить взаємодію користувача і персонального комп’ютера інтелектуальною, зрозумілою на інтуїтивному рівні.

Предмет-людино-комп’ютерний-інтерфейс

Спеціаліст із людино-комп’ютерного інтерфейсуздатен зробити діалог користувача з інформаційною системою дієвим, конструктивним і оптимізувати систему роботи підприємства, установи, організації з інформаційними даними.

Як відомо, студенти, здобуваючи освіту, не мають достатньо часу для написання наукових робіт. Як знайти час і сили для успішного їх виконання? Доцільно звертатися в ІЦ КУРСОВІКС, де можна швидко замовити індивідуальну чи самостійну роботу з предмету Людино-комп’ютерний інтерфейс. Економте особистий час і зусилля, довіривши свою наукову роботу професіоналам Kursoviks, які виконають Ваше завдання оперативно, якісно й недорого.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!