Роздрукувати сторінку

Нові комп’ютерні технології як навчальна дисципліна

« Назад

Поява у системі підготовки кадрів предмета Нові комп’ютерні технології зумовлена подальшим стрімким процесом появи інноваційних засобів для роботи з різними видами інформації, безупинною розбудовою інформаційного суспільства і розширення ІТ-сфери людської діяльності.

Нові комп’ютерні технології це:

1) предмет, що досліджує використання сучасних інформаційних технологій для роботи з інформаційним ресурсом користувача;

2) це галузь знань, яка вивчає засоби створення, опрацювання й передавання інформаційних даних із використанням сучасних способів і засобів;

3) курс, що займається вивченням специфіки впровадження інформаційних інновацій у діяльність людини;

4) дисципліна, яка вивчає методологію застосування новітніх інформаційних технологій з метою досягнення оптимального результату діяльності суб’єкта господарювання;

5) розділ інформатики, що досліджує практичне застосування сучасних способів і засобів роботи з інформацією.

Курс-Нові-комп'ютерні-технології

Предметом вивчення курсу Нові комп’ютерні технології є інформація, яка лежить у площині професійної діяльності її користувача. Програмні засоби, що використовуються для створення, перетворення, інтерпретації, передавання, зберігання й захисту даних – це об’єкт предмета Нові комп’ютерні технології.

Враховуючи зазначене вище, можна сформулювати завдання вивчення дисципліни Нові комп’ютерні технології:

1) поглиблення знань про:

- сфери застосування засобів інформаційних технологій;

- програмні продукти, що використовуються для роботи з інформацією;

- нові види сучасних інформаційних інновацій.

2) оволодіння системою нових знань про:

- нові способи й сфери застосування інформаційних технологій;

- нові здобутки у галузі інформатизації та автоматизації різних сфер діяльності людини.

3) набуття умінь і навичок:

- роботи з потужним комплексом комп’ютерних інновацій;

- застосування можливостей комп’ютерних технологій у фаховій діяльності.

Нові-комп'ютерні-технології

Метою вивчення дисципліни Нові комп’ютерні технології є опанування методів, прийомів застосування сучасних комп’ютерних технологій у професійній діяльності або досягнення максимального ефекту у фаховій діяльності через упровадження у неї сучасних інформаційних технологій.

Нові комп’ютерні технології вивчали іноземці Едельман, Елен, Мортон, Робінс та інші.

Для того, щоб на високому рівні опанувати предмет Нові комп’ютерні технології, майбутньому спеціалістові цього напряму варто ґрунтовно знати такі дисципліни, як: інформатика та комп’ютерна техніка, комп’ютерні системи та мережі, мультимедійні технологій у фаховій діяльності, інформаційно-комунікаційні технології, людино-комп’ютерний інтерфейс, обробка даних, автоматизація робочих місць.

Цікаво, що незважаючи на те, що Україна у світовому рейтингу впровадження сучасних комп’ютерних технологій займає віддалені позиції, ми все ж можемо похвалитися високим рівнем професіоналізму наших ІТ-кадрів, зокрема програмістів. Більше того, наша країна має високий потенціал і шанси зайняти одну із лідируючих позицій у світовому рейтингу конкурентоздатних з точки зору інформаційних інновацій держав.

Предмет-Нові-комп'ютерні-технології

Отже, важливість навчальної дисципліни Нові комп’ютерні технології пояснюється тим, що вона спрямована на розширення доступу різних галузей знань до світових інформаційних інновацій.

Зазвичай, студент, здобуваючи освіту, не має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як бути у цій ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко зробити звіт з практики або курсову з курсу Нові комп’ютерні технології.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!