Роздрукувати сторінку

Автоматизовані системи моделювання як навчальна дисципліна

« Назад

Автоматизовані системи моделювання – навчальна дисципліна, яка займається вивченням методології та технології розробки програмного комплексу персонального комп’ютера для моделювання певних об’єктів, процесів.

Автоматизовані системи моделювання галузь моделювання, яка займається дослідженням можливостей автоматизації процесу моделювання.

Автоматизовані-системи-моделювання

Автоматизовані системи моделювання – це предмет, що вивчає методи, прийоми, засоби автоматизації процесу моделювання та їх застосування у практичній діяльності людини.

Моделювання – це спосіб дослідження певних явищ, об’єктів, процесів шляхом створення їх уявної чи реальної моделі.

Об’єкт, що моделюється, це зазвичай певний виріб. А процес, що підлягає моделюванню, це інформаційні та організаційні процедури.

Система моделювання – це упорядкований набір способів проведення досліджень явищ, об’єктів, процесів на основі розробки їх моделей.

Предметом вивчення курсу Автоматизовані системи моделювання є процес створення моделей певних явищ, об’єктів чи процесів.

Об’єктом предмета Автоматизовані системи моделювання є методи, прийоми й засоби розробки моделей.

Курс-автоматизовані-системи-моделювання

Завданнями вивчення дисципліни Автоматизовані системи моделювання є:

- розширення системи знань про переваги автоматизації;

- поглиблення умінь роботи з автоматизованими системами;

- вироблення умінь створювати моделі певних явищ, об’єктів і процесів за допомогою апаратного і програмного забезпечення персонального комп’ютера;

- оволодіння навичками проведення апробації створених моделей, їх коригування та адаптацію залежно від специфіки діяльності конкретного замовника систем;

- формування умінь раціонально використовувати людино-комп’ютерний інтерфейс для роботи із автоматизованими системами моделювання;

- вивчення методики ідентифікації конкретних моделей;

- вироблення умінь створювати автоматизовані моделі складних процесів.

Метою вивчення дисципліни Автоматизовані системи моделювання є формування у студентів умінь і навичок застосовувати автоматизоване моделювання для розробки об’єктів чи процесів виробництва та перевіряти ефективність роботи такої моделі на практиці.

Автоматизовані системи моделювання вивчали вітчизняні науковці Дендюк М.В., Томашевський В.М., Букетов А.В. та зарубіжні дослідники Александреску А., Буч Г.

Важливо, що саме автоматизовані системи моделювання дають змогу зробити процес планування та організації виробництва товарів чи надання послуг гнучким, упорядкованим, стійким до розбалансованості.

Предмет Автоматизовані системи моделювання тісно пов'язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційні системи в мережі, комп’ютерні системи та мережі, моделі та структури даних, моделювання систем передачі даних, людино-комп’ютерний інтерфейс, організація виробництва, економіка підприємства.

Предмет-автоматизовані- системи-моделювання

Отже, навчальна дисципліна Автоматизовані системи моделювання дає змогу раціоналізувати процес створення моделей виробничих об’єктів чи процесів завдяки використанню програмного забезпечення персонального комп’ютера.

Сучасний фахівець з автоматизованих систем моделювання – це спеціаліст ІТ-галузі, який, крім фахових знань і умінь, ще й володіє логічними мисленням, технічною грамотністю, вміє реалізовувати індивідуальний підхід при розробці моделей для підприємств різних галузей економіки.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ КУРСОВІКС, де можна швидко зробити реферат або курсову роботу з курсу Автоматизовані системи моделювання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!