Роздрукувати сторінку

Електронний документообіг як навчальна дисципліна

« Назад

Електронний документообіг – навчальна дисципліна, яка вивчає роботу з інформацією, зафіксованою в електронних документах.

Електронний документообіг це предмет, що досліджує шляхи, способи й принципи організацій обігу електронних документів.

Електронний документообіг це курс, що займається вивченням створення, опрацювання й передавання інформації, зафіксованої в електронних документах.

Електронний-документообіг

Електронний документообіг це галузь знань, яка вивчає особливості удосконалення роботи користувача з документами шляхом використання у цьому процесі інформаційних технологій.

Предметом вивчення курсу Електронний документообіг є обіг ділових документів певного підприємства, установи, організації.

Об’єктом предмета Електронний документообіг є методи і прийоми застосування інформаційних систем у роботі з документами.

Завданнями вивчення дисципліни Електронний документообіг є:

- поглиблення та систематизація знань з інформатики та діловодства;

- поглиблення умінь і навичок роботи з діловими документами;

- удосконалення системи роботи користувача в інформаційних системах і мережах;

- опанування методики створення, опрацювання й передавання електронних документів;

- вироблення умінь організовувати та проводити оптимізацію роботи користувачів із діловими документами;

- формування здатності вносити суттєві пропозиції щодо раціоналізації роботи систем електронного документообігу;

- оволодіння уміннями здійснювати управління обігом електронних документів конкретного суб’єкта господарської діяльності;

- формування навичок впровадження інновацій у системи електронного документообігу;

- оволодіння навичками роботи з базами даних електронних документів;

- вироблення умінь здійснювати пошук, опис, класифікацію електронних документів.

Курс-Електронний-документообіг

Метою вивчення дисципліни Електронний документообіг є формування у студентів умінь і навичок працювати з діловими документами в електронному вигляді, організовувати та керувати процесом обігу електронних документів.

Електронний документообіг – це потужний інструмент удосконалення не тільки служби діловодства підприємства, але й управлінської діяльності.

Електронний документообіг вивчали Кузнєцова Т.В., Печникова Т.В., Печникова А.В.

Предмет Електронний документообіг тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, діловодство, українська мова (за професійним спрямуванням).

Електронний документообіг раз і назавжди переводить роботу діловодів з паперового документування на електронне. Крім того, він сприяє економії часу та ресурсів, забезпечує конфіденційність електронної ділової кореспонденції, надійному, комфортному та швидкому обміну даними з метою реалізації провідних цілей суб’єкта господарювання.

Отже, навчальна дисципліна Електронний документообіг сприяє раціоналізації методів і форм роботи з діловими документами, значно спрощує роботу служби діловодства підприємства, установи, організації, пришвидшує створення, обробку й надходження ділової кореспонденції, чим зміцнює взаємовідносини між підприємствами-партнерами та бізнесовими структурами.

Предмет-Електронний-документообіг

Фахівець з електронного документообігу – це спеціаліст, який володіє високим рівнем інформаційно-цифрової компетентності, комп’ютерної грамотності, управлінської культури.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ КУРСОВІКС, де можна швидко купити методичні рекомендації або дипломну з курсу Електронний документообіг.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!