Роздрукувати сторінку

Широкосмугові системи зв’язку як навчальна дисципліна

« Назад

Широкосмугові системи зв’язку – сигнали з розсіяним спектром, які використовуються для передачі цифрової інформації.

Широкосмугові системи зв’язку – застосування систем для створення мереж доступу в широкосмугових мережах зв’язку.

системи зв’язку, передача сигналів

Широкосмугові системи зв’язку – система, яка має кардинально нові носії сигналів.

Широкосмугові системи зв’язку – ефективна реалізація вирішення таких задач, як захист від завад, зокрема завад, зумовлених інтерференцією, організація множинного доступу, а також забезпечення конфіденційності інформації, що передається.

Предметом дисципліни Широкосмугові системи зв’язку є системи зв’язку, які використовуються для організації безпровідного зв’язку (безпровідних комп'ютерних мережах, системах мобільного зв’язку і т.д.).

передача інформації

Метою вивчення предмету є:

- ознайомити студентів з наявними в роботі системами широкосмугового зв’язку, та ознайомити з принципом його дії;

- дати студентам набір знань і умінь, відповідних даної навчальної дисципліни, що допомагають успішно проводити ефективну реалізацію широкосмугового зв’язку.

Основною задачею навчальної дисципліни є:

- ознайомити студентів з принципом дії широкосмугових безпровідних мереж, також з теорією і принципами їх побудови;

- залучення студентів до вивчення методів аналізу та теоретичних знань з застосування таких мереж.

Згідно з концепцією навчального курсу Широкосмугових систем зв’язку, кожен має можливість не тільки провести роботу з виявлення недоліків в роботі системи, а й змоделювати потенційні помилки в роботі. Можливість використання методів широкосмугової передачі зв’язку дозволить забезпечити студентів знаннями про організацію стійкої передачі системи зв’язку в умовах дії неприродніх чинників. Адже одним із методів захищеності є використання широкосмугових систем зв’язку (передачі інформації). Дана дисципліна допоможе ознайомитися з методами широкосмугової передачі зв’язку теоретично та практично.

Широкосмугові системи зв’язку отримали свою назву через те що, смуга із певними сигналами набагато ширше смуги, яка необхідна для передачі інформації.

Предмет «Широкосмугові системи зв’язку» перетинається з предметами «Передача інформації», «Канали розповсюдження», «Обробка інформації» та інші.

Серед авторів, які висвітлювали цю дисципліну, варто вказати таких людей як Конахович Г.Ф., Бортник Г.Г., Кичак В.М., Стальченко О.В., Бунін С.Г., Ровінський В.А. та інші.

широкосмугові системи зв’язку, передача інформації

Таким чином, вивчення дисципліни Широкосмугових систем зв’язку націлена на формування базової підготовки студентів, а саме в області систем зв’язку для передачі інформації та методів їх використання.

Якщо Ви погано орієнтуєтеся в темі систем широкосмугового зв’язку і тому не встигаєте вчасно здати завдання поставлене викладачем. ІЦ «KURSOVIKS» допоможе Вам з написанням курсової, реферату, презентації, дипломної роботи з курсу Широкосмугові системи зв’язку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!