Роздрукувати сторінку

Основи системного аналізу як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Основи системного аналізу – вивчає загальні принципи системного аналізу в управлінні, економіці.

Метою освоєння дисципліни «Основи системного аналізу» є: формування у майбутнього спеціаліста уявлень про принципи і методи аналізу даних, про технології збору обробки і аналізу кількісно важливих і якісних даних, що характеризують різні суспільні явища і процеси.

дисципліна-Основи-системного-аналізу

Завданнями дисципліни Основи системного аналізу є:

- ознайомити студентів з основами інженерії знань;

- надати інформацію про три основні напрямки аналізу: бізнес аналіз, аналіз при розробці інформаційних систем і аналіз даних.

В курсі розглядаються питання, пов'язані зі збором, структуризацією, обробкою, зберіганням, і презентацією даних з різних предметних областей.

Акцент робиться на тому, що дані можуть бути як жорстко структурованими і формалізованими, в т. ч. числовими, так і слабо структурованими, в т. ч. нечисловими. Прикладом таких даних можуть служити опис бізнес-процесів або вимоги щодо розроблюваного ПЗ.

У самостійних завданнях студенти вчаться вибирати аналітичний інструмент і застосовувати його до заданих даних. Важливим моментом практичної роботи є досвід пошуку відсутніх і необхідних даних у відкритих джерелах, їх оцінювання, структурування і використання.

Дисципліна «Основи системного аналізу» входить в варіативну частину професійного циклу. Спрямована на освоєння слухачами навичок працювати з різними типами даних. Формуються навички збору, структурування, обробки, зберігання та презентації даних, в т.ч. з використанням відкритих джерел.

Вимоги до слухачів:

- уміння шукати і використовувати інформацію з відкритих джерелах (в тому числі і англійською мовою).

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- структури виду виробничих процесів і їх особливості;

- методологію формування моделей виробничих систем;

- математичні схеми моделювання, область їх застосування і математичний апарат.

-- Вміти:

- вибрати і застосовувати математичні схеми для вирішення задач аналізу і синтезу;

- формувати математичну модель;

- виконувати процедури алгоритмізації вирішення завдань машинними методами;

- розробити методологію розв'язання задачі.

Викладання «Основ системного аналізу» як вузівської дисципліни передбачає звернення до знань і наукових понять і категорій, освоєним в блоках загальногуманітарних і природничо-наукових дисциплін. Знання та навички, сформовані в процесі вивчення дисципліни, необхідні для освоєння інших базових загальнофахових дисциплін та варіативних дисциплін, що забезпечують профільність підготовки бакалавра.

Основи-системного-аналізу

Зміст дисципліни обмежений розглядом таких розділів, як моделі і моделювання, штучні і природні системи, інформаційні аспекти вивчення систем, роль вимірювань в створенні моделей систем і ін. В якості практичного додатку розглядається застосування системного підходу до вирішення різних проблемних ситуацій.

Таким чином, дана дисципліна формує у студентів системне мислення, теоретичну і практичну базу системного дослідження при аналізі проблем і прийнятті рішень в області професійної діяльності.

Часто виникають такі обставини коли не виходить з певних причин виконати наукову чи іншу студентську роботу, в таких ситуаціях не варто хвилюватися, адже ви завжди можете замовити курсову або практичну роботу з курсу Основи системного аналізу на сайті учбового центру КУРСОВІКС.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!