Роздрукувати сторінку

Комп’ютерний практикум з математичної логіки як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерний практикум з математичної логіки – це галузь знань, що вивчає методи математичної логіки, які використовують при проектуванні засобів обчислювальної та електронної техніки.

Комп’ютерний практикум з математичної логіки – це предмет, що вивчає особливості проектування засобів обчислювальної та електронної техніки, а також надає студентам основні теоретичні знання щодо математичної логіки та рекомендації виконання різноманітних практичних завдань, робіт, надає студентам базові знання для здійснення дослідницької діяльності.

методи, логічні функції

Предметом навчального курсу Комп’ютерний практикум з математичної логіки являються математичні теорії, які вивчаються логіко-математичними мовами. Об’єктом галузі Комп’ютерний практикум з математичної логіки являється базові поняття та методи про особливості проектування засобів обчислювальної та електронної техніки.

Метою вивчення курсу Комп’ютерний практикум з математичної логіки є оволодіння студентами основами математичної логіки, вивчення особливостей методів, які слід використовувати під час проектування засобів електронної техніки, вдосконалення практичних вмінь розв’язувати різноманітні математичні задачі, вміння складати та аналізувати типові алгоритми, використовувати логічних методів у математиці та теорії алгоритмів для побудови формальних аксіоматичних теорій, постановки і розв’язання задач інформатики, математики та програмування.

Завданнями навчальної дисципліни Комп’ютерний практикум з математичної логіки є:

- формування базових знань з дисципліни та ознайомлення з історією її розвитку;

- вивчення основних математичних законів;

- оволодіння знаннями елементарних логічних функцій;

- вивчення основних методів мінімізації логічних функцій;

- набуття навичок практичного застосування методів математичної логіки;

- розвиток практичних навичок з метою використання набутих знань для лабораторних робіт;

- виховання знань та вмінь учнів у розробці статистичних даних з використанням комп’ютерних технологій;

- набуття досвіду в дослідницькій діяльності.

логіко-математичні мови, типові алгоритми

Навчальна дисципліна Комп’ютерний практикум з математичної логік пов’язана з наступними навчальними курсами: Управління інформаційною безпекою, Інформатика, Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні науки, Математика, Дискретна математика, Математична логіка.

Комп’ютерний практикум з математичної логіки бере свій початок з робіт англійського вченого Дж. Буля, що припадає на ХІХ століття.

Необхідно виділити наступних дослідників, які у своїх працях розкривали питання Комп’ютерного практикуму з математичної логіки, а саме: Тішин В.В., Ігошин В.І., Таран Т.А. Серед вітчизняних виділимо таких, як: Кондратенко Н.Р., Черненко О.О., Обідник Д.Т., Романкевич О.М., Кравцов В.О.

Отже, сьогодні спеціаліст, що вивчає базові поняття з курсу Комп’ютерний практикум з математичної логіки володіє широким спектром знань, які можуть бути використані в практичні діяльності майбутнього фахівця.

комп’ютерний практикум з математичної логіки

Вивчення предмету Комп’ютерний практикум з математичної логіки є одним із не простих занять, але дуже цікавим. Проте для того, щоб написати наукову роботу із зазначеної дисципліни студенту необхідно багато часу та знань.

Для отримання не тільки позитивних емоцій від навчання, а також відмінної оцінки замовляйте наукові роботи в ІЦ Курсовікс. Наші спеціалісти якомога швидше виконають для вас індивідуальне завдання, есе, лабораторну чи курсову роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!