Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна алгебра як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна алгебра – це галузь знань, що лежить на стику алгебри і обчислювальних методів, розробляючи програмне забезпечення для маніпулювання математичними виразами.

Комп’ютерна алгебра – це навчальна дисципліна, що вивчає алгоритми і програмне забезпечення, яке здійснює маніпулювання математичними виразами та іншими математичними об’єктами.

математика, алгоритмічне моделювання

Предметом вивчення навчальної дисципліни Комп’ютерна алгебра являються особливості аналітичного перетворення математичних об’єктів в комп’ютерних системах обробки інформації. Об’єктом навчальної дисципліни Комп’ютерна алгебра являються методи та способи маніпулювання математичними виразами.

Метою вивчення курсу Комп’ютерна алгебра є отримання студентами знань та практичних навиків щодо методів комп’ютерної алгебри, для отримання можливості роботи з найсучаснішими засобами розв’язування математичних задач, і набуття практичних навиків проведення символьних обчислень.

Завданнями курсу Комп’ютерна алгебра є:

- набуття знань щодо основних понять з програмного матеріалу навчального курсу Комп’ютерна алгебра;

- оволодіння методами математичного моделювання при аналізі глобальних проблем на основі комп’ютерних наук та математичних дисциплін;

- оволодіння методами алгоритмічного та математичного моделювання;

- формування здатності по-різному представляти і адаптувати математичні знання;

- вдосконалення знань у сфері застосування методів математичного і алгоритмічного моделювання;

- формування здатності до інтенсивної науково-дослідної та науково-дослідницької діяльності;

- вдосконалення вмінь щодо використання вивченого матеріалу при вирішенні конкретних задач.

комп’ютерні науки

Комп’ютерна алгебра тісно пов’язана з навчальними дисциплінами, такими як: Фундаментальна та комп’ютерна алгебра, Прикладна математика, Математика, Алгебра і теорія чисел, Захист інформації, Математичний аналіз, Аналітична геометрія та лінійна алгебра.

Комп’ютерна алгебра бере свій початок близько 1970 року, коли алгоритми були вперше поставлені на комп’ютерах, проте вони виявилися вкрай неефективними. У такому випадку більша частина роботи дослідників в даній області полягала в тому, що вони переглядали класичну алгебру, щоб зробити її більш ефективною і виявити ефективні алгоритми.

Найбільш відомими фахівцями в галузі вивчення Комп’ютерної алгебри є такі зарубіжні автори як: Аркітас А., Дем’янович Ю.К., Лукач Ю.С., Кузнєцов М.І., Васильєв Н.Н., Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж, Кнут Д.Є., Кочеткова Ю.Ю., Попова В.Л., Половко А.М., Бутусов П.Н. Серед вітчизняних вчених слід виділити таких, як Каргаполов М.І., Мерзляков Ю.І., Коновалов А.Б., Кострікин А.І., Якимчук А.Й., Літнарович Р.М.

комп’ютерна алгебра, програмне забезпечення

Отже, отримані за результатами вивчення курсу Комп’ютерна алгебра знання дадуть змогу студентам зрозуміти та засвоїти сучасні методи розробки чисельних і символьних алгоритмів, а також стануть підґрунтям для самостійного розв’язування математичних задач.

Для того щоб отримувати позитивні оцінки студенту необхідно якісно виконувати різноманітні наукові роботи. Проте йому це не завжди вдається адже в процесі навчання, студенту необхідно опанувати багато навчальних дисциплін, працювати з великою кількістю знань та інформації. Для того, щоб все встигнути та отримати відмінну оцінку за написання різноманітних наукових робіт ви можете замовити їх в ІЦ KURSOVIKS, спеціалісти якого у найкоротші терміни та якісно виконають індивідуальну роботу, есе, реферат, курсову, магістерську та інші види наукових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!