Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Харківської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Харківської області

ЗВО (ВНЗ) Харківської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Харківської області

Харківський національний університет внутрішніх справ

Харків давно закріпив за собою статус найбільшого культурного осередку України. В часи існування СРСР, Харків був третім за показниками після Ленінграда і Москви. Сьогодні в місті є понад 70 науково-дослідних інститутів, понад 170 ЗОШ, 150 дитячих садків, а нарахування ВНЗ різного ступеня акредитації досягла 80. Кожен рік харківські Вузи випускають понад 20 000 студентів. Також у Харкові 49 культурних установ і центрів, в їх число входять 5 музеїв, картинна галерея, 6 театрів. А кількість бібліотек взагалі вражає - їх понад 80! Недарма в одній передачі, присвяченій першій столиці України, диктор сказав: "Харків - це інтелект!"

Харківський національний медичний університет

Коли справа доходить до вибору ВНЗ, то відразу починаються сумніви і суцільні протиріччя. Адже так хочеться, щоб обрана в майбутньому професія відповідала внутрішнім прагненням і давала гідне фінансова підмога для життя. Так, які ж учбові установи Харкова дають путівку в життя, за допомогою підготовки найбільш затребуваних фахівців?

Харківська національний університет

Рейтинг ВНЗ у Харківській області

1. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", НТУ «ХПІ»

2. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, ХНУ ім. В. Н. Каразіна

3. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, НЮУ ім. Я. Мудрого

4. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського Харківського авіаційного інституту, НАУ ім. М. Є. Жуковського ХАІ

5. Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ

6. Українська державна академія залізничного транспорту, УкрДУЗТ

7. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, ХНУМГ

8. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ХНАДУ

9. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ХНПУ

10. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, ХНТУСГ

11. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, ХНЕУ ім. С. Кузнеця

12. Харківський національний університет будівництва та архітектури, ХНУБА

13. Національна академія Національної гвардії України, НА НГУ

14. Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ

15. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва

16. Українська інженерно-педагогічна академія, УІПА

17. Харківський національний медичний університет, ХНМУ

18. Харківська гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

19. Харківська державна зооветеринарна академія, ХДЗвА

20. Харківська державна академія культури, ХДАК

21. Харківський автотранспортний технікум імені С. Орджонікідзе, ХАтТ

22. Харківський машинобудівний коледж, ХМК

23. Національний університет цивільного захисту України, НУЦЗУ

24. Харківська державна академія дизайну і мистецтв, ХДАДМ

25. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, ХТЕІ КНТЕУ

26. Харківський базовий медичний коледж №1, ХБМК №1

27. Харківський автомобільно-дорожній технікум, ХАДТ

28. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, ХНУМ ім. І. П. Котляревського

29. Харківський ордена "Знак Пошани" електромеханічний технікум транспортного будівництва, ХЕмТТБ

30. Харківський радіотехнічний технікум, ХРТТ

31. Харківський коледж текстилю та дизайну, ХКТД

32. Харківська державна академія фізичної культури, ХДАФК

33. Харківський медичний коледж №2, ХМК №2

34. Електромеханічний технікум Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, ЕМТ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

35. Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну, ХКБАД

36. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ХІФ УДУФМТ

37. Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), ХІБС УБС НБУ

38. Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, КПХП ХНТУСГ ім. П. Василенка

39. Харківський коледж Харківської гуманітарно-педагогічної академії, ХК ХГПА

40. Харківський комп'ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", КТК НТУ «ХПІ»

41. Житлово-комунальний технікум Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, ЖКТ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

42. Чугуєво-Бабчанський лісний коледж, ЧБЛК

43. Харківський коледж транспортних технологій, ХКТТ

44. Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього технікуму, ЛфХАДТ

45. Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ХТЕК КНТЕУ

46. Харківський патентно - комп'ютерний коледж, ХПКК

47. Харківський механічний технікум ім. О. О. Морозова, ХМТ

48. Липковатівський аграрний коледж, ЛАК

49. Ізюмський медичний коледж, ІМК

50. Красноградський коледж Харківської гуманітарно-педагогічної академії, КК ХГПА

51. Куп'янський медичний коледж імені Марії Шкарлетової, КМК ім. М. С. Шкарлетової

52. Харківське училище культури, ХУК

53. Куп'янський автотранспортний коледж, КАтК

54. Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, ХК ДУТ

55. Харківське музичне училище імені Б. М. Лятошинського, ХМУ ім. Б. М. Лятошинського

56. Лозівське училище культури і мистецтв, ЛУКіМ

57. Красноградський медичний коледж, КМК

58. Красноградський технікум механізації сільського господарства імені Ф. Я. Тимошенка, КТМСГ ім. Ф. Я. Тимошенка

59. Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету, ХГМТ ОДЕКУ

60. Харківське державне вище училище фізичної культури №1, ХДВУФК

61. Вовчанський медичний коледж, ВМК

62. Харківське художнє училище, ХДХУ

63. Богодухівський медичний коледж, БМК

64. Вовчанський технікум Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, ВТ ХНТУСГ

65. Харківський обліково-економічний технікум-інтернат імені Ф. Г. Ананченка, ХОЕТ

66. Балаклійська філія Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Балаклійська філія ХГПА

67. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, ХарРІ НАДУ при Президентові України

68. Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту, ХОВУФКС

69. Національний фармацевтичний університет, НФаУ

70. Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти, МК ХМАПО

71. Медичний коледж Харківського національного медичного університету, МК ХНМУ

72. Харківський економіко-правовий університет, ХЕПУ

73. Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", ХГУ "НУА"

74. Харківський національний університет внутрішніх справ, ХНУВС

75. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, ХУПС

76. Харківська медична академія післядипломної освіти, ХМАПО

77. Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум", ІСМВ ХК

78. Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту, ХІЕРВМ

79. Харківський інститут кадрів управління, ХІКУ

80. Харківський соціально-економічний інститут, ХСЕІ

81. Харківський інститут екології і соціального захисту, ХІЕСЗ

82. Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ХІБМ

83. Харківський інститут управління, ХІУ

84. Харківський коледж медичного обладнання, ХКМО

85. Коледж Національного фармацевтичного університету, Коледж НФУ

86. Коледж управління та інформаційних технологій Харківського інституту управління, КУІТ ХІУ

87. Коледж Харківського економіко-правового університету, коледж ХЕПУ

88. Харківський бізнес-коледж, ХБК

89. Харківський кооперативний торгово-економічний коледж, ХКТЕК

90. Центр Мегаполіс Харківської національної академії міського господарства, ЦМ ХНАМГ

91. Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету, СФМСолУ 

національний фармацевтичний університетт

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!