Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Донецької області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Донецької області

ЗВО (ВНЗ) Донецької області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Донецької області

Донецьк з упевненістю можна назвати містом студентів. Адже на території мегаполісу розташовані десятки визначних вузів держави, в яких здобувають освіту велика кількість студентів, що прибули сюди практично звідусіль. Вищі навчальні заклади Донецька формують спеціалістів для всіх галузей народного господарства, науки і культури.

університет економіки та торгівлі

Випускники цих закладів отримали висоти не лише в Україні, але і за кордоном. Регулярно відбуваються зустрічі випускників, де можна споглядати, наприклад, як високопоставлені чиновники та крупні бізнесмени з ПАР, Франції, Китаю і Москви згадують загальні донецькі студентські роки.

національний університет

У різний час у вузах Донецька і Донецької області навчалися або працювали відомі всій Україні особи: В. Янукович, Е. Звягільський, А. Засядько, А. Клюєв, Ст. Рибак, С. Бубка, Ст. Коновалюк, А. Лук'янченко, А. Солов'яненко, Л. Подкапаєва і це близько не цілий список.

медичний університет ім. Горького

На теперішній час Донецьк - це один з найважливіших науково-культурних центрів не тільки України, але і всього пострадянського простору і донецькі Вузи відіграють значну роль в утворенні та розквіту сучасної незалежної України.

європейський університет

Рейтинг вузів у Донецькій області (до 2014 року)

1. Донецький національний університет, ДонНУ

2. Донецький національний технічний університет, ДонНТУ

3. Донбаська державна машинобудівна академія, ДДМА

4. Донбаська національна академія будівництва і архітектури, ДонНАБА

5. Приазовський державний технічний університет, ПДТУ

6. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, ДНУЕТ

7. Донбаський державний педагогічний університет, ДДПУ

8. Донецький державний університет управління, ДонДУУ

9. Донецький політехнічний технікум, ДонПТ

10. Маріупольський державний університет, МДУ

11. Донецький національний медичний університет імені М. Горького, ДНМУ ім. М. Горького

12. Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету, ГІІМ ДДПУ

13. Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічниого університету, АДІ ДонНТУ

14. Донецький технікум промислової автоматики, ДТПА

15. Слов'янський коледж Національного авіаційного університету, СК НАУ

16. Дзержинський гірничий технікум , ДГТ

17. Артемівський індустріальний технікум Донецького національного технічного університету, АІТ ДонНТУ

18. Єнакієвський політехнічний технікум, ЄПТ

19. Донецький базовий медичний коледж, ДБМК

20. Горлівський коледж міського господарства, ГКМГ

21. Донецький гірничий технікум імені Є. Т. Абакумова, ДГТ ім. Є. Т. Абакумова

22. Єнакієвський металургійний технікум, ЄМТ

23. Донецький електрометалургійний технікум, ДЕТ

24. Костянтинівський індустріальний технікум Донецького національного технічного університету, КІТ ДонНТУ

25. Маріупольський машинобудівний коледж Приазовського державного технічного університету, ММК ПДТУ

26. Артемівський коледж транспортної інфраструктури, АКТІ

27. Донецький транспортно-економічний коледж, ДТЕК

28. Донецький індустріально-педагогічний технікум, ДІПТ

29. Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії, МК ДДМА

30. Макіївський промислово-економічний коледж, МПЕК

31. Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, ДДІЗФВС НУФВС

32. Маріупольський механіко-металургійний коледж Приазовського державного технічного університету, МММК ПДТУ

33. Донецький промислово-економічний коледж, ДПЕК

34. Макіївський політехнічний коледж, МПК

35. Красноармійський індустріальний інститут Донецького національного технічного університету, КІІ ДонНТУ

36. Артемівське педагогічне училище, АПУ

37. Горлівський автотранспортний технікум Донецького національного технічного університету, ГАТ ДонНТУ

38. Харцизький металургійний технікум Донецького національного технічного університету, ХМТ ДонНТУ

39. Ясинуватський будівельний технікум транспортного будівництва, ЯБТТБ

40. Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ДФ УДУФМТ

41. Маріупольський будівельний коледж, МБК

42. Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф`єва, ДДМА ім. С. С. Прокофєва

43. Шахтарський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, ШТ ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

44. Краматорський технологічний технікум, КТТ

45. Донецький педагогічний коледж, ДПК

46. Донецький коледж будівництва та архітектури, ДКБА

47. Донецьке музичне училище, ДМУ

48. Макіївське медичне училище, ММУ

49. Маріупольський коледж Приазовського державного технічного університету, МК ПДТУ

50. Маріупольський електромеханічний технікум, МЕТ

51. Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Мт ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

52. Горлівський технікум Донецького національного університету, ГТ ДонНУ

53. Селидівський гірничий технікум, СГТ

54. Донецький державний коледж харчових технологій і торгівлі, ДДКХТТ

55. Слов'янський коледж транспортної інфраструктури, СКТІ

56. Красноармійське педагогічне училище, КПУ

57. Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, ДТ ДДМА

58. Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій, ДДТЕХТ

59. Торезький гірничий технікум імені О. Ф. Засядька, ТГТ ім. О. Ф. Засядька

60. Горлівський медичний коледж, ГМК

61. Костянтинівське медичне училище, КМУ

62. Краматорський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, КТ ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

63. Горлівський машинобудівний коледж, ГМК

64. Слов'янський енергобудівний технікум, СЕТ

65. Амвросіївський індустріальний технікум, АІТ

66. Артемівське медичне училище, АМУ

67. Донецький технікум Луганського Національного аграрного університету, ДТ ЛНАУ

68. Слов'янський хіміко-механічний технікум, СХМТ

69. Комсомольський індустріальний технікум Приазовського державного технічного університету, КІТ ПДТУ

70. Дружківський житлово-комунальний коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури, ДЖКК ДНАБА

71. Макіївське педагогічне училище, МПУ

72. Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту, ДІЗТ УДАЗТ

73. Сніжнянський гірничий технікум, СГТ

74. Докучаєвський гірничий технікум Національного гірничого університету, ДГТ НГУ

75. Донецький коледж технологій та дизайну Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, ДКТД ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

76. Докучаєвський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, ДТ ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

77. Горлівський технікум харчової промисловості Луганського національного аграрного університету, ГТХП ЛНАУ

78. Великоанадольський лісовий коледж, ВЛК

79. Єнакієвський технікум економіки і менеджменту Донецького національного університету, ЄТЕМ ДонНУ

80. Донецьке художнє училище, ДХУ

81. Шахтарське педагогічне училище, ШПУ

82. Зуївський енергетичний технікум Донецького національного технічного університету, ЗЕТ ДонНТУ

83. Донецьке училище культури, ДУК

84. Маріупольське медичне училище, ММУ

85. Торезьке медичне училище, ТМУ

86. Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету, КТ ЛНАУ

87. Шахтарський кінотехнікум, ШК

88. Слов'янський технікум Луганського національного аграрного університету, СТ ЛНАУ

89. Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії, ННППІ УІПА

90. Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, АМІ ОНМА

91. Маріупольське музичне училище, ММУ

92. Дзержинське музичне училище, ДМУ

93. Вугледарський коледж Донецького державного університету управління, ВК ДДУУ

94. Краснолиманський медичний коледж ДонНМУ ім. М. Горького, КМК ДонНМУ

95. Донецький університет економіки та права, ДУЕП

96. Донецька академія перукарського мистецтва Київського університету культури, ДАПМ КУК

97. Донецька академія автомобільного транспорту, ДААТ

98. Донецький інститут підприємництва, ДІП

99. Донецький інститут ринку та соціальної політики, ДІРСП

100. Горлівський регіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ГРІ ВМУРЛ «України»

101. Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая

102. Донецький інститут міського господарства Київського університету управління та підприємництва, ДІМГ КУУП

103. Донецький інститут туристичного бізнесу, ДІТБ

104. Донецький юридичний інститут МВС України, ДЮІ МВСУ

105. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти, ІПОІПП УМО

106. Донецький економіко-гуманітарний інститут, ДЕГІ

107. Донецький інститут психології і підприємництва, ДІПП

108. Краматорський економіко-гуманітарний інститут, КЕГІ

109. Макіївський економіко-гуманітарний інститут, МЕГІ

110. Донецький інститут соціальної освіти, ДІСО

111. Донецький інженерно-економічний коледж, ДІЕК

112. Донецький коледж Київського університету культури, ДК КУК

113. Коледж Донецької академії автомобільного транспорту, КДААТ

114. Коледж Донецької академії перукарського мистецтва Київського університету культури, КДАПМ КУК

115. Коледж Міжрегіональної академії управління персоналом, КМАУП

116. Торезький бізнес-коледж Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту, ТБК ХІЕРВМ

117. Торезький коледж Донецького державного університету управління, ТК ДДУУ

118. Фінансово-правовий коледж Донецького університету економіки та права, ФПК ДУЕП

119. Ясинуватський коледж Донецького державного університету управління, ЯК ДДУУ

120. Артемівське музичне училище імені І. Карабиця, АМУ ім. І. Карабиця

121. Донецьке вище училище олімпійського резерву імені С. Бубки, ДВУОР ім. С. Бубки

122. Донецький гірничо-економічний технікум, ДГЕТ

123. Донецький економіко-правовий кооперативний технікум імені М. П. Балліна, ДЕПКТ ім. М. П. Балліна

124. Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв, ДФКНУКМ

125. Донецький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, ДФМБ КУК

126. Артемівський факультет економіки та підприємництва Донецького університету економіки та права, АФЕП ДУЕП

127. Дебальцівська філія Артемівського коледжу транспортної інфраструктури, ДФ АКТІ

128. Донецька філія Європейського університету, ДФ ЄУ

129. Донецька філія Університету сучасних знань, ДФ УСЗ

130. Єнакіївська філія Донбаського державного технічного університету, ЄФ ДДТУ

131. Костянтинівський навчальний центр Краматорського економіко-гуманітарного інституту, КНЦ КЕГІ

132. Курахівська філія Придніпровського енергобудівного технікуму, КФ ПЕТ

133. Маріупольська філія Донецького державного університету управління, МФ ДДУУ

134. Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки та торгівлі імені М. Туган-Барановського, МНКЦ ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

135. Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Донецьку, НКЦ ХНАМГ у м. Донецьку

136. Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Маріуполі, НКЦ ХНАМГ у м. Маріуполь

137. Горлівський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету, ГНКЦ ДонНУ

138. Єнакієвський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету, ЄНКЦ ДонНУ

139. Костянтинівський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету, КНКЦ ДонНУ

державний університет управління

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!