Роздрукувати сторінку

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", НТУ «ХПІ»

« Назад

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» є найдревнішим технічним закладом лівобережної України. ХПІ був створений в 1885 році. За наступні 125 років університет підготував сотні тисяч інженерів.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", НТУ «ХПІ»

З Харківським політехнічним інститутом тісно пов'язані імена таких широко популярних вчених, як Л. Д. Ландау, М. Н. Бекетов, А. М. Ляпунов та ін. На сьогоднішній день, у порівнянні з іншими НТУ країни, ХПІ має найбільш високі обсяги, як ліцензованого прийому, так і держзамовлення. Тут проходять навчання близько 30 тис. студентів та понад 400 аспірантів.

НТУ «ХПІ», що формує спеціалістів у галузі машинобудування, електроніки, хімічних технологій та ін., значне місце в НТІ «Харківському політехнічному інституті» відведено і суто ринковим професіям. Так, в НТУ «ХПІ» студенти успішно освоюють спеціальності менеджера, психолога, економіста.

Чудовий ХПІ також тим, що тільки в цьому НТУ готуються фахівці-турбобудівники для атомних і теплових електростанцій. При цьому вже понад двох десятків років навчання ведеться за індивідуальними планами. В цьому відношенні деякі інститути Харкова можуть конкурувати з ХПІ.

Харківський політехнічний інститут дає не тільки професійну, але і гуманітарну, екологічну та іншу підготовку. Як і багато українських ВНЗ, Харківський політехнічний інститут пропонує трирівневу систему навчання. Перший рівень – 4 роки, кваліфікація бакалавр. Другий – 5,5 років, кваліфікація інженер. І третій – 6 років, магістр. Ознайомитися з усіма особливостями навчання в Харківському політехнічному інституті ви маєте змогу на сайті univerlife.com.

НТУ «ХПІ»

Контакти Харківського політехнічного інституту

Адреса:61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.

Телефон: (057) 700-15-64, факс: (057) 707-66-01.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", НТУ «ХПІ»

Напрями навчання НТУ ХПІ:

- Автоматика і електроніка;

- Біологія та екологія;

- Будівництво та архітектура;

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Математика;

- Машинобудування і металообробка;

- Металургія і хімічна технологія;

- Харчова галузь і біотехнологія;

- Психологія та педагогіка;

- Радіоелектроніка і зв'язок;

- Соціологія;

- Транспорт;

- Фізика;

- Фізкультура і спорт;

- Хімія;

- Філологія та іноземні мови;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Енергетика;

- Юриспруденція і правознавство.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Історія Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ)

Це найстарший вищий учбовий заклад технічного напрямку Лівобережної України, сформований в 1885 р.

Шлях, який проходить Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» - це дорога до вступу в Болонський процес, до включення в європейський і міжнародний навчальний простір. А сам Харківський політехнічний, за твердженням Хартії, є «осередком культури, знань і досліджень», якими є дійсні університети.

Становлення Харківської політехніки з часу її заснування стала важливою складовою науково-технічної, інтелектуальної, культурної історії України. Сьогодні керує університетом доктор технічних наук, професор, призер Державної премії України, визначний діяч науки і техніки України Товажнянський Л.Л. Заклад сертифікований IV рангом кваліфікації.

На даний час в Університеті здобувають освіту понад 26 000 студентів і 400 аспірантів. Науково-педагогічний склад налічує 1700 осіб, з яких 190 – доктори наук і професори, більше 800 – кандидати наук та доценти. В учбовому закладі можна отримати навчання за 96 кваліфікаціями на відділеннях:

- Бізнесу і фінансів;

- Економічної інформатики та менеджменту;

- Економічний;

- Автоматики та приладобудування;

- Електромашинобудівний;

- Електроенергетичний;

- Енергомашинобудівний;

- Інтегрованих технологій і хімічної техніки;

- Інтегральної підготовки;

- Інженерно-фізичний;

- Машинобудівний;

- Інформатики і управління;

- Комп'ютерних та інформаційних технологій;

- Механіко-технологічний;

- Німецький технічний;

- Міжнародної освіти;

- Технологій органічних речовин;

- Технологій неорганічних речовин;

- Транспортного машинобудування;

- Фізико-технічний;

- Військової підготовки;

- Доуніверситетської та дистанційної підготовки;

- Заочний.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", НТУ «ХПІ»

В структуру Харківського політехнічного інституту також входять:

- Центр новітніх інтерактивних технологій;

- Науково-технічна бібліотека;

- Експериментальний комплекс «Блискавка»;

- Науково-дослідний інститут іоносфери

- Науково-виробничий центр;

- Музей;

- Модерний спортивний комплекс;

- Палац Студентів.

Ряд інших структур, які дозволяють забезпечити високоефективний навчальний процес, реалізацію наукових досліджень та вирішення соціальних питань.

Міжнародне співробітництво Харківського політехнічного інституту з іншими вузами

ВУЗ має багаторічний досвід співробітництва з міжнародними партнерами практично з усіх куточків світу. Співробітництво проявляється у формі реалізації міжнародних програм і проектів, підготовки закордонних студентів і аспірантів, виїзду студентів та робітників Університету за границю з ціллю навчання, впровадження освітніх і наукових розробок зарубіжних партнерів.

При ВУЗі функціонують магістратура, аспірантура, докторантура, кожного року робітники закладу захищають більше 50 кандидатських і докторських дисертацій.

Педагогічний колектив НТУ ХПІ

Викладацький склад – це 700 педагогів, 160 з яких доктори наук та професори, а більше 800 – кандидати наук та доценти. Серед них 17 заслужених діячів науки і техніки та заслужених діячів вищої школи України, 8 призерів Державних премій, 3 академіки та член-кореспондента НАН України, 26 академіків галузевих АН України.

Університет за минулі роки створив 35 нових кваліфікацій, 7 нових кафедр, 5 нових відділень, серед них німецький факультет, впроваджені освітні курси англійською мовою.

Матеріально-технічна структура Харківського політехнічного інституту

Заклад володіє сильною матеріально-технічною структурою: учбові приміщення, кафедри, службові класи оснащені всіма потрібними модерними технічними устаткуваннями для професійного здійснення учбово-виховного процесу.

Про здоров'я студентів і педагогів піклується відмінний університетський центр первинної медичної допомоги та унікальний за своїми змогами санаторій-профілакторій на 100 стаціонарних чоловік. Студенти та співробітники університету проводять вільний час у двох спортивно-оздоровчих таборах – в чарівному куточку Харківської області і в Криму. Кожен рік цією можливістю користуються приблизно 4 тис. політехніків.

Отже, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» включений до першої десятки вищих учбових закладів України, сформованих наприкінці ХIХ віку і надає своїм студентам найкращі спеціальності та факультети для отримання високоякісних знань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!