Роздрукувати сторінку

Харківський інститут кадрів управління, ХІКУ

« Назад

Харківський інститут кадрів управління — приватний ВНЗ з II рівнем акредитації.

Харківський інститут кадрів управління, ХІКУ

Харківський інститут кадрів управління здійснює навчальну діяльність завдяки забезпечення умов для опанування порядком знань та професійно-практичних вмінь особами, що навчаються.

Будова і проведення освітнього процесу відбувається в кабінетах, аудиторіях та лабораторіях, які оснащені потрібними предметними посібниками, технічними приладами навчання (макети, дошки, комп’ютери, сканери, принтери, проектори, ксерокопія).

Керівництво інституту: Мица Віктор Павлович – ректор, Мица Євген Вікторович - перший проректор.

Контакти Харківського інституту кадрів управління (ХІКУ)

Адреса: 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 15.

Телефон: 80573529158.

Електронна пошта: emyca@ukr.net.

Сайт: www.kims.kh.ua.

ХІКУ

Історія Харківського інституту кадрів управління

Харківський інститут кадрів управління почав своє функціонування у 1958 році, Відповідно до наказу Міністерства будівництва Української РСР з ціллю перепідготовки, підняття кваліфікації працівників та підготовки, бригадирів, фахівців (інженерів) і організаційних працівників для будівельно-монтажної структури та індустріальних підприємств України було засновано спеціалізований навчальний заклад.

В 1994 році при спеціалізованому навчальному закладі створюється Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес» (Центр «Укртехпрогрес»), який забезпечував навчальною роботою з підготовки, перепідготовки та підняття кваліфікації кадрів.

У 2001 року Центр «Укртехпрогрес» реорганізовується у Вищий навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес», при якому свою діяльність продовжив Харківський інститут кадрів управління, проводячи підготовку спеціалістів з вищою освітою.

У березні 2006 року Харківський інститут кадрів управління здійснює свої навчальні функції як незалежна та окрема установа.

За всю історію з інститут спеціалісти пройшли освітню комплексу підготовку, а також зробили підвищення їх кваліфікації, перепідготовку та атестацію. Кількість таких спеціалісті сягає понад 200 тисяч осіб для багатоманітних сфер економіки і сфер функціонування України та країн минулого СРСР.

Персонал Харківського інституту кадрів управління приймав участь у стажуванні за планом технічного розвитку країн СНД. Отже, в інституті працюють талановиті, кваліфіковані та розумні педагоги, які передають свої знання студентам.

Також викладачі навчалися у межах сумісного українсько-британського навчального проекту Thames Valley University (Велика Британія) за програмами «Бізнес адміністрування» та «Інформаційні системи в бізнесі».

Нині до педагогічного складу входять кандидати наук, академіки та члени-кореспонденти академій, педагоги різноманітних категорій.

До навчального ат виховного процесу долучаються робітники підприємств, організацій, які посідають керівні посади та мають багатолітню практику у своїй спеціальній діяльності.

До забезпечення літературою студентів працює, оснащена бібліотека необхідними матеріалами з читальною залою, кабінетами інформаційних ресурсів і технологій з доступом до мережі інтернет.

Харківський інститут кадрів управління, ХІКУ

Структура та спеціальності ХІКУ

До складу інституту входить Харківський техніко-економічний коледж, який проводить підготовку студентів за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст. В ньому готують фахівців таких спеціальностей:

- «Економіка підприємства». Спеціаліст здійснює: планування та здійснення керівництва економічною діяльністю установ, аналіз господарської діяльності, ревізія фінансових активів;

- «Бухгалтерський облік». Фахівець: управляє, організовує та веде бухгалтерський облік господарської діяльності, проводить перевірки, ревізії в установах, організаціях;

- «Комерційна діяльність»;

- «Ремонт та обслуговування автомобілів та двигунів».

Повну інформація про Харківський техніко-економічний коледж можна на сайті коледжу: www.ktek.kh.ua.

В інституті виділяють відділ підвищення кваліфікації, який надає навчання за програмою «Підвищення кваліфікації з проблем радіаційної безпеки при роботах з основами іонізуючого випромінювання промислового та наукового призначення».

Таким чином, Харківський інститут кадрів управління забезпечує підготовку фахівців, які в майбутньому будуть славитися на весь світ завдяки своїм досягненням, а допоможе досягти цієї мети інститут, за допомогою професійних кадрів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!