Роздрукувати сторінку

Харківський автомобільно-дорожній технікум, ХАДТ

« Назад

ХАДТ сформований на основі автотракторної профшколи в 1929 р. Кілька разів видозмінювалися назва і місце розташування учбового закладу.

Харківський автомобільно-дорожній технікум, ХАДТ

В автомобільно-дорожньому технікумі, в упорядкованих приміщеннях, діють 60 учбових кабінетів і лабораторій, обладнаних найсучаснішим технічним устаткуванням. Технікум має 3 учбові майстерні, 2 навчальних гаража, освітній дорожній полігон, спортивний зал, стадіон і бібліотеку з читальним залом. Автотракторний парк закладу забезпечує якісне здійснення навчальних програм виробничих практик.

На даний час в ХАДТ освітньо-виховний процес проводять високоосвічені педагоги.

На даний момент у ХАДТ учбово-виховний процес проводять високоосвічені педагоги, поміж яких – 14 відмінників освіти України, 22 вчителя-методиста; викладачі вищої та першої кваліфікації складають 58% від загальної чисельності викладацького колективу.

У 2004 р. здійснено навчання молодших фахівців за новими для транспортної сфери кваліфікаціями в технікумі і на основі філії м. Лозова, що дозволяє 500 студентам здобувати освіту за місцем проживання.

Колектив технікуму формує молодших фахівців для організацій автомобільного транспорту, дорожнього комплексу, установ різних сфер і форм власності.

Філія: м. Лозова, 9-ий мікрорайон, д. 7, тел.: (057-45) 2-52-87, 2-31-82.

E-mail: lfxadt@gmail.com.

ХАДТ

За всю історію свого становлення заклад сформував 35 000 висококваліфікованих спеціалістів за кваліфікаціями:

- «Техніки-механіки автомобільної діяльності»;

- «Дорожнє будівництво»;

- «Техніки з ремонту і використання автомобілів»;

- «Ремонт і використання автомобілів»;

- «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів»;

- «Використання автомобільного транспорту»;

- «Використання та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і устаткування»;

- «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;

- «Проведення і регулювання дорожнього руху»;

- «Спорудження, використання і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»;

- «Спорудження мостів та інших штучних утворень»;

- «Економіка організацій»;

- «Бухгалтерський облік»;

- «Правознавство».

Харківський автомобільно-дорожній технікум, ХАДТ

Науковці закладу багато разів були учасниками обласних семінарів, виставок, конкурсу «Вища школа Харківщини – найкращі імена». Їхні науково-методичні розробки удостоєні дипломами та грамотами різноманітних рангів.

Під управлінням А. С. Перевозника здійснено розбудову та комплексне осучаснення матеріально-технічної структури; сформовано оптимальну модель взаємодії функціональних відділень закладу з установами III–IV рангів кваліфікації зі ступеневої підготовки фахівців і безперервної освіти.

3 гордістю за здобутки своїх студентів, які своєю працею і здобутками здійснюють плідний вклад у становлення Харківщини, колектив закладу живе з надією на подальше формування і продовження найкращих традицій ХАДТ з навчання молодших фахівців для організацій автомобільного транспорту, дорожнього комплексу, установ різних областей і форм власності.

Виховна діяльність Харківського автомобільно-дорожнього технікуму

Головна ціль виховання ХАДТ:

- виховання справжнього громадянина й патріота;

- рідної землі, активного учасника державотворчих процесів;

- формування ціннісного ставлення до себе як до людини, до інших людей;

- прищеплення здорового способу життя.

Головні засади організації виховного процесу:

– поєднання національного й загальнолюдського;

– демократизація й гуманізм процесу виховання;

– безперервність і послідовність процесу виховання;

– поєднання навчання й виховання;

– диференціація й персоналізація виховного процесу;

– активність, самодіяльність, креативна ініціатива студентської молоді;

– взаємодія викладацького й студентського колективу та громадськості.

Харківський автомобільно-дорожній технікум

Основні напрямки ХАДТ:

– національно-патріотичне;

Забезпечення морально-політичної і практичної підготовки щодо здійснення обов’язку – захисту вільної Батьківщини, військової служби в Збройних силах України. Воно покликане сформувати жителя-патріота, створювати міцне розуміння громадянського обов’язку, спроможність у будь-який час стати на захист вітчизни, опанувати військовими й військово-технічними уміннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а також оволодівати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних сил.

– морально-правове;

Становлення правової культури – прищеплення шани до прав і свобод людини й жителя, Конституції, державних символів; знання й дотримання в поведінці законів України, активна протидія особам та закладам, що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України; становлення правової свідомості на базі тих правових знань, уявлень, переконань, що сформувались в нашому суспільстві; почуттів, що регулюють поведінку; відчуття законності вибраної цілі.

– художньо-естетичне;

– фізичне, формування здорового способу життя;

– екологічне;

– трудове;

– інтелектуально-духовне.

Отже, Харківський автомобільно-дорожній технікум – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!