Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області

ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області

Історія найбільшого міста світу, столиці красуні України налічує понад 1500 років. Місто-герой Київ носить тривалу і тернисту історію від простого городища слов'янського племені до культурного центру нинішньої України, і неспроста за ним уславилась назва «матері міст руських». Споконвіку Київ був головним центром освіти Східної Європи, так в Могилянці було підготовлено нелічену кількість найвідоміших учених і знаменитих людей. Сьогодні - це багатонаціональне місто, відкрите для туристів, нових течій і змін.

Київський політехнічний університет

Що стосується інтелектуального розвитку Києва, то, як вже говорилося, це місто заслужено є найбільшим центром науки і освіти. Тут функціонує велика кількість шкіл, гімназій, коледжів, приблизно 70 закладів вищої освіти.

Вибір навчального закладу, як і вибір майбутньої спеціальності, є однією з найтяжчих справ в житті кожної людини. Наявність великої кількості вищих учбових закладів в столиці України лише ускладнює цей вибір, проте близьке знайомство з кожним з них полегшить це рішення.

Київський національний університет театра, кіно та телебачення

Київ - не лише столиця України, але й великий культурний центр, де навчаються десятки тисяч студентів. Крім того, київські вузи відкривають свої двері не лише українцям, але й іноземним абітурієнтам.

Київський університет права НАН України

Рейтинг ЗВО Київської області

1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", НТУУ КПІ

2. Національний авіаційний університет, НАУ

3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, КНУ ім. Т. Шевченка

4. Національний університет біоресурсів і природокористування України, НУБПУ

5. Національний університет харчових технологій, НУХТ

6. Київський національний торговельно-економічний університет, КНТЕУ

7. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, НПУ ім. М. П. Драгоманова 

8. Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ

9. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

10. Київський національний університет будівництва і архітектури, КНУБА

11. Національний транспортний університет, НТУ

12. Київський національний університет технологій та дизайну, КНУТД

13. Національний університет "Києво-Могилянська академія", НаУКМА

14. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, НМУ

15. Київський університет імені Бориса Грінченка, КУБГ

16. Державний університет телекомунікацій, ДУТ

17. Київський національний лінгвістичний університет, КНЛУ

18. Національний університет фізичного виховання і спорту України, НУФВСУ

19. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, НМАУ ім. П. І. Чайковського

20. Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну, ККБАД

21. Державний економіко-технологічний університет транспорту, ДЕТУТ

22. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, УДУФМТ

23. Київський технікум готельного господарства, КТГГ

24. Національна академія прокуратури України, НАПУ

25. Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, УК КУБГ

26. Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ТЕК КНТЕУ

27. Київський транспортно-економічний коледж Національного транспортного університету, КТЕК НТУ

28. Київський міський медичний коледж, КММК

29. Київський електромеханічний коледж, КЕК

30. Академія муніципального управління, АМУ

31. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, КДАВТ

32. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, НАОМА

33. Київський коледж легкої промисловості, ККЛП

34. Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, КППК

35. Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету, КІТЗ НАУ

36. Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету, ККТЕ НАУ

37. Перший Київський медичний коледж, ПКМК

38. Київський інститут музики імені Р. М. Глієра, КIМ ім. Р. М. Глієра

39. Київський технікум електронних приладів, КТЕП

40. Київський індустріальний коледж, КІК

41. Економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, ЕК КНЕУ

42. Київський механіко-технологічний коледж, КМТК

43. Коледж ресторанного господарства Національного університету харчових технологій, КРГ НУХТ

44. Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університет імені Вадима Гетьмана, КІСІТ КНЕУ

45. Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, КГРТ КНУ ім. Т. Шевченка

46. Київський транспортно-технологічний коледж Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, КТТК КДАВТ

47. Київський коледж зв'язку, ККЗ

48. Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, КДІДПМД ім. М. Бойчука

49. Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, ПЕК НАУ

50. Київський енергетичний коледж, КЕК

51. Київський коледж міського господарства Академії муніципального управління, ККМГ АМУ

52. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-Карого

53. Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, КМАЕЦМ

54. Коледж Київського національного університету технологій та дизайну, Коледж КНУТД

55. Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОМК КНУ ім. Т. Шевченка

56. Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося, КМК ім. П. І. Гаврося

57. Київський коледж транспортної інфраструктури, ККТІ

58. Коледж культури і мистецтв, ККМ

59. Коледж економіки і управління Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, КЕУ КНЕУ

60. Київський авіаційний технікум, КАТ

61. Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), УБС НБУ

62. Республіканське вище училище фізичної культури, РВУФК

63. Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ, ДАУ МЗС України

64. Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря, КМУАТ ім. С. Лифаря

65. Київський коледж економіки та менеджменту Міжгалузевої академії управління, ККЕМ МАУ

66. Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут УДО України КНУ ім. Т. Шевченка

67. Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, ІЕПр НАНУ

68. Київський університет управління та підприємництва, КУУП

69. Київський університет ринкових відносин, КУРВ

70. Університет економіки та права "КРОК", Університет «КРОК»

71. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", ВМУРоЛ «Україна»

72. Університет менеджменту освіти, УМО

73. Київський славістичний університет, КСУ

74. Київський університет права Національної академії наук України, КУП НАНУ

75. Київський університет туризму, економіки і права, КУТЕП

76. Міжнародний Соломонів університет, МСУ

77. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, НУОУ ім. І. Черняховського

78. Міжнародний університет фінансів, МУФ

79. Європейський університет, ЄУ

80. Київський медичний університет УАНМ, УАНМ

81. Київський міжнародний університет, КиМУ

82. Київський університет культури, КУК

83. Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, МНТУ ім. Ю. Бугая

84. Міжнародний християнський університет-Київ, МХУ - Київ

85. Університет новітніх технологій, УНТ

86. Університет сучасних знань, УСЗ

87. Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

88. Академія праці, соціальних відносин і туризму, АПСВТ

89. Національна академія управління, НАУ

90. Міжгалузева академія управління, МАУ

91. Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин, КАМЕМВ

92. Київська Академія перукарського мистецтва, КАПМ

93. Київська дитяча академія мистецтв, КДАМ

94. Навчально-професійний центр "Академія мистецтва краси", НПЦ АМК

95. Національнa академія Служби безпеки України, НАСБУ

96. Національна академія внутрішніх справ, НАВС

97. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, НАКККіМ

98. Національна академія статистики, обліку та аудиту, НАСОА

99. Київська гуманітарна академія, КГА

100. Міжрегіональна Академія управління персоналом, МАУП

101. Міжнародна академія екології та медицини, МАЕМ

102. Академія адвокатури України, ААУ

103. Українська академія перукарської майстерності та декоративної косметики Київського університету культури, УАПМДК КУК

104. Київський економічний інститут менеджменту, КЕІМ

105. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, ІПО КНУБА

106. Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві, ІІА НУ ОЮА

107. Державний інститут підготовки кадрів, ДІПК

108. Інститут екології економіки і права, ІЕЕП

109. Інститут туризму Федерації професійних спілок України, ІТ ФПУ

110. Інститут шоу-бізнесу Європейський університет, ІШБ ЄУ

111. Київський інститут перекладачів, КІП

112. Київський кооперативний інститут бізнесу і права, ККІБП

113. Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України, ННІ ІБ НА СБ України

114. Інститут екранних мистецтв, ІНЕМ

115. Київський інститут бізнесу і технологій, КІБІТ

116. Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, МІХМД ім. С. Далі

117. Міжнародний інститут бізнесу, МІБ

118. Міжнародний інститут менеджменту, МІМ

119. Український інститут лінгвістики і менеджменту, УІЛМ

120. Інститут реклами, ІР

121. Київський інститут банківської справи, КІБС

122. Київський інститут сучасної психології та психотерапії, КІСПП

123. Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні", УАГІ ВМУУ

124. Бізнес-коледж Європейський університет, БК ЄУ

125. Київський медичний коледж №3, КМК №3

126. Коледж театру і кіно, КТК

127. Київський хореографічний коледж, КХК

128. Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права, ЕПК ККІБП

129. Економіко-технічний коледж Київського інституту бізнесу і технологій, ЕТК КІБІТ

130. Київський коледж Університету сучасних знань, КК УСЗ

131. Київський коледж нерухомості Університету економіки та права "КРОК", ККН УЕП "КРОК"

132. Київський технікум менеджменту транспортного будування, КТМТБ

133. Коледж "Слов'яно-грецький колегіум" Київського славістичного університету, КСГК КСУ

134. Коледж Київського університету ринкових відносин, ККУРВ

135. Коледж економіки, права та інформаційних технологій Університету економіки та права "КРОК", КЕПІТ УЕП КРОК

136. Коледж Київського міжнародного університету, ККМУ

137. Коледж Київського університету культури, ККУК

138. Коледж Київського університету управління та підприємництва, ККУУП

139. Коледж морського і річкового флоту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, КМРФКДАВТ

140. Коледж Освіта Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", КОВМУРЛ "Україна"

141. Коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, КМТУ ім. Ю. Бугая

142. Коледж Української академії перукарського мистецтва Київського університету культури, КУАПМ КУК

143. Медично-фармацевтичний коледж Міжнародної академії екології та медицини, МФК МАЕМ

144. Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну, МКХМД

145. Міжнародний медичний коледж, ММК

146. Київський коледж бізнесу, ККБ

147. Коледж міжнародної торгівлі, КМТ

148. Міжнародний коледж Святого Луки, МК ім. Святого Луки

149. Фінансово-правовий коледж, ФПК

150. Політико-правовий коледж "АЛСКО", ППК "АЛСКО"

151. Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом, ДЕПТ МАУП

152. Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом, ЕПТ МАУП

153. Київський навчально-консультаційний пункт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, КНКП НУК ім. адм. Макарова

Київський національний університет будівництва та архітектури

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!