Роздрукувати сторінку

Українська державна академія залізничного транспорту, УкрДУЗТ

« Назад

Загальновідомо, що професії, пов'язані з залізничним транспортом, у всі часи ставилися до найбільш затребуваних і високооплачуваних. Тому цілком зрозуміло, що одним з найпрестижніших вузів вважається Українська державна академія залізничного транспорту.

Українська державна академія залізничного транспорту, УкрДУЗТ

УДАЗТ була заснована у 1930 році на базі Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. За порівняно короткий термін досить скромний навчальний заклад виріс у ВНЗ четвертого рівня акредитації. На сьогоднішній день тут здійснюється підготовка фахівців за кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра.

В УДАЗТ проходять навчання понад 13 тисяч студентів. Державна академія залізничного транспорту налічує близько півтори тисячі викладачів, більша частина з яких має науковий ступінь. Так, студентам УДАЗТ читають лекції 217 доцентів, 38 професорів і 22 академіка. До складу УДАЗТ входить шість факультетів і 33 кафедри. Крім того, ВНЗ має філії на харківських підприємствах, а також заочний факультет у Красному Лимані (Донецька область).

При УДАЗТ діють п'ятнадцять науково-дослідних лабораторій, відкриття яких успішно впроваджуються в промислове виробництво. Практично всі вузи Харкова дбають не тільки про максимально ефективне навчання, але і про комфортний побут і дозвілля своїх студентів. Не виняток у цьому прагненні і Державна академія залізничного транспорту. Так, студенти денної форми навчання мають право на пільги при використанні залізничного транспорту. Крім цього, до послуг студентів першокласний стадіон, кваліфіковане медичне обслуговування. Для оздоровчого відпочинку академія надає бази в Євпаторії і на Червонооскільському водосховищі, а також пансіонат в Алушті.

Напрями навчання Української державної академії залізничного транспорту

- Автоматика і електроніка;

- Будівництво та архітектура;

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Радіоелектроніка і зв'язок;

- Транспорт;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Енергетика.

УкрДУЗТ

Історія Української державної академії залізничного транспорту (УДАЗТ)

Академія була відкрита в 1930 році і за всю історію свого існування підготувала понад 70 000 фахівців для різних галузей народного господарства. Сьогодні вона займає провідні позиції в підготовці фахівців залізничного транспорту не тільки в Україні, але і в країнах Співдружності.

Навчання у ВУЗі ведеться на денній та заочній формі на 35 кафедрах, 18 з яких є випускаючими.

Факультети УДАЗТ

- Автоматики, телемеханіки і зв'язку;

- Механічний;

- Управління процесами перевезень;

- Будівельний;

- Економіки транспорту.

Навчально-виховний процес забезпечують 529 науково-педагогічних працівників високої кваліфікації.

До послуг студентів 4 навчальних корпуси з оснащеними сучасним обладнанням, лабораторіями, комп'ютерний центр, кабінети ділового спілкування, науково-технічна бібліотека, 5 гуртожитків, спортивний зал, стадіон, медпункт, оздоровчий табір пансіонат. Для творчої самореалізації студентів діють клуб з вокальними та танцювальними колективами, команда КВК, студентська газета (пошук матеріалів, їх підготовку та оформлення здійснюють самі студенти).

При Академії створені й активно розвиваються сертифікаційні, науково-технічні, випробувальні структури, діє навчально-дослідний центр з проблем транспортної медицини, вчені ради по провідним спеціальностями у сфері залізничного транспорту. Студенти залучаються до наукової діяльності шляхом участі у конференціях, олімпіадах, держбюджетних і госпрозрахункових наукових роботах. Результати наукової і дослідницької діяльності співробітників і студентів Академії відображаються в підручниках, монографіях, посібниках, журналах, які публікуються не тільки в Україні, але і в країнах зарубіжжя.

ВНЗ бере активну участь у розробці і реалізації державних програм, спрямованих на вдосконалення різних галузей транспортної системи України.

Українська державна академія залізничного транспорту розташована за адресою м. Харків, пл. Фейєрбаха, д. 7.

Навчання у Вузі засноване на бюджетній і платній основах.

В склад матеріально-технічної бази академії входять також свій власний стадіон, їдальня, поліклініка, лабораторна та навчальні бази.

На час літніх канікул студенти академії можуть працевлаштуватися на залізничний транспорт провідниками та ін.

До складу академії входить Донецький інститут залізничного транспорту.

Для надання допомоги випускникам у працевлаштуванні в академії регулярно проводяться ярмарки вакансій, на які запрошуються представники залізничного транспорту, залізниць, промислових підприємств. Студенти отримують конкретну картину про необхідних спеціалістах, вакансії і т. д.

Випускники УДАЗТ по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Українська державна академія залізничного транспорту, УкрДУЗТ

Аспірантура та докторантура УДАЗТ

В закладі діє аспірантура та докторантура.

До аспірантури з відривом і без відриву від виробництва приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і спеціалізацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів відбувається тільки цільовим назначенням для кафедр університету, інших ВНЗ України, підприємств та організацій.

Заява про прийом до аспірантури (докторантури) подається на ім'я ректора.

Наукова діяльність Української державної академії залізничного транспорту

П'ять років поспіль УДАЗТ є базовою організацією з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу "Залізничний транспорт та спеціальна техніка". За ці роки було подано на конкурс 330 робіт студентів: з них 57 робіт стали переможцями Всеукраїнського конкурсу. В останні роки студенти університету значно активніше беруть участь в наукових заходах в інших вишах та містах України: Києві, Дніпропетровську, Одесі, Львові. Всі студенти-переможці наукових заходів отримують від керівництва університету грамоти та дипломи переможців, які урочисто вручаються на засіданнях Ради факультетів та засіданнях Ради університету.

За роки незалежності було направлено до Держпатенту України близько 300 заявок на винаходи та корисні моделі та отримано 260 патентів.

Академія фінансово підтримує видання студентських наукових праць. А, завдяки щорічному виходу тез доповідей і збірників наукових праць студентів збільшено кількість студентських публікацій за останні п'ять років майже втричі.

Українська державна академія залізничного транспорту

Військова підготовка в УДЗТ

Студенти, які здобувають освіту в Українській державній академії залізничного транспорту мають змогу здійснити навчання за програмою формування офіцерів запасу за вибором.

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на гвардійському імені Червоної зірки факультет військової підготовки ім. Верховної ради України. Навчання відбувається на військово-облікових кваліфікаціях, які визначаються Генеральним штабом Збройних сил України.

Для здійснення військової підготовки зараховуються студенти, які володіють вищим рейтингом за підсумками конкурсного відбору.

До конкурсного відбору для навчання за програмою офіцерів запасу допускаються студенти третього курсу денної форми навчання та студенти, які завершили вищі учбові заклади 2-го рівня акредитації у відповідності зі статтею 11 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Отже, Українська державна академія залізничного транспорту – це сучасний перспективний навчальний заклад, який досить стрімко розвивається, привносячи в освіту все нові ідеї.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!