Роздрукувати сторінку

Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету, СФМСолУ

« Назад

Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонова університету ‒ структурна одиниця приватного ВНЗ з IV рівнем акредитації — Міжнародний Соломонів університет.

Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету, СФМСолУ

Контакти СФМСолУ

Адреса: 61058, м. Харків, вул. Громадянська, 22 / 26.

Телефон: 0 (57) 771-02-53.

Електронна пошта: info@msu-kharkov.edu.ua.

Сайт: http://www.isu-edu.com.

СФМСолУ

Історія Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету

Відкриття філії відбулося в 1998 році. З 2002 року при філії утворюється науково-дослідницька одиниця «Міжнародний центр хозарознавства».

В 2004 році було відкрито навчально-наукову структуру «Соломонова освіта» за ініціативою філіалу — об'єднання Міжнародного Соломонова університету та Технологічного ліцею № 9.

У 2007 р. до структури долучилася Лабораторія інформаційних технологій, яка утворилася за підтримкою Міжнародної організації ОРТ.

Відповідно до рішення акредитаційної комісії університет здобув 4 рівень акредитації і почав виконувати свої функції.

Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету, СФМСолУ

Загальні відомості про СФМСолУ

Міжнародний Соломонів університет було засновано у м. Києві як один з перших приватних вищих навчальних закладів у 1992 р. В підніжжя його функцій було покладено теорію гуманістичної вищої освіти, яка приближена до студента.

Рішення про утворення філії запропоноване Радою організаторів, виходячи з висотного науково-технічного запасу м. Харкова та потреби у досвідчених спеціалістах, підготовлених за європейськими стандартами.

Навчання студентів у СУФ МСУ здійснюється у стабільному зв’язку з установами і структурами бізнесу з ціллю вчасного урахування потреб ринку праці.

Велика увага педагогічним колективом філії приділяється в поза навчальноому процесі вихованню студентської молоді.

В перші роки існування філії, вона проводить Міжнародні літні школи для студентів і аспірантів держав СНД і Балтії, предметні конференції для старших класів «Світ навколо нас», археологічні подорожі, Харківські міські олімпіади з комп'ютерної технології «QuizIT!».

В деякі роки відбувалися наукові читання старших класів, які були присвячені пам’яті великого харківського економіста Лібермана О. (2000-2007 роки), олімпіади для школярів «Людина і світ», Харківська міська комплексна олімпіада для старшокласників (2006 рік).

Звичаєм університету є річна студентська наукова конференція «Історія. Комп’ютерні науки. Економіка» . Після конференції найкращі роботи із тезами друкуються у збірниках праць.

В історії СФМСолУ є пам'ятні дати, пов’язані з Міжнародним симпозіумом «Хозарська держава і питання історико-культурного розвитку народів Євразії».

Філія друкує річний науковий журнал «Хозарський альманах», збірки тез студентських наукових робіт, навчальні і методичні матеріали.

З перших днів свого заснування СФМСолУ приймає ініціативну участь в здійсненні цілої низки соціальних суспільно необхідних проектів.

В 2002 році в СФМСолУ утворюється підрозділ Міжнародний центр хозарознавства.

Основною метою роботи Центру є організація і проведення ґрунтовних і практичних наукових досліджень у галузі хозарознавства.

У 2006 році створена організація випускників СФМСолУ.

З 2008 років на постійній основі в рамках університетського предметного семінару відбуваються зустрічі з визначними діячами науки, політики та культури, бізнесу та інших галузей діяльності.

У 2009-2010 рр. студенти СФМСолУ одночасно з молоддю з інших країн прийняли участь в інтернаціональному проекті «We Are One». В обсягах програми студенти виконували тренінги, які створені для на об'єднання, удосконалення, здобутих навичок, майстерність працювати в команді, вирішувати складні завдання; здійснювали поїздки до Чехії, Польщі й Угорщини. У вересні 2010 р. за участю представників проекту «We Are One» в світ з'явилася ілюстрована карта-схема і документальний фільм «Єврейські адреси Харкова».

Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету

У жовтні 2010 р. відбулося відвідування польських, чеських, угорських учасників проекту до Харкова.

У 2011 р. у філії засновано нову традицію. Кожного року тепер проводиться конференції молодих вчених «Влада як інший».

Цього ж року почало свою роботу студентська наукова асоціація історичного факультету.

В філії виділяють такі факультети, які здійснюють підготовку фахівці з наступних напрямків: історичний, комп’ютерний, економічний.

СФМСолУ – це міжнародна філія, яка здійснює підготовку за гуманітарними та економічними напрямками в основному, що стосуються міжнародних питань. В філії кожного року проводяться різноманітні заходи, на яких студенти демонструють свої знання та розвиваються як особистості.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!