Роздрукувати сторінку

Харківський економіко-правовий університет, ХЕПУ

« Назад

Харківський економіко-правовий університет — товариство з обмеженою відповідальністю, приватний ВНЗ з III–IV рівнем акредитації.

Харківський економіко-правовий університет, ХЕПУ

Контакти Харківського економіко-правового університет (ХЕПУ)

Адреса: 61080, м. Харків, проспект Гагаріна, 187.

Телефон: 8057720-19-21.

Електронна пошта: info@hepu.edu.ua.

Сайт: http: hepu.edu.ua.

ХЕПУ

Історія ХЕПУ

Університет було засновано в 1999 році як приватний заклад освіти. Тоді він здійснював підготовку студентів за трьома спеціальностями: «Правознавство», «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит».

Загальні відомості про Харківський економіко-правовий університет

ХЕПУ має розвинуту інфраструктуру, відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, що, сприяє поширенню наукових знань та допомагає здійснювати культурно-просвітницької діяльності. В університеті проводяться поглиблені та прикладні наукові дослідження, студенти приймають активну участь у науково-дослідній діяльності, розвиваючи свої творчі здібності та науковий потенціал.

У ХЕПУ працюють висококваліфіковані викладачі, що дозволяє говорити про високий науковий потенціал: 90% викладачів мають кваліфікаційні категорії, причому половина з них мають вчені звання і вищі кваліфікаційні категорії.

Бібліотека Харківський економіко-правовий університет

Гідністю університету є бібліотека. Загальний обсяг науково-методичних, наукових та періодичних видань перевищує 150 тис. примірників. За допомогою автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «UNILIB» створена база електронного каталогу фонду бібліотека. Тепер можна не страждати годинами, перебираючи картки в алфавітному каталозі, а можна просто зайти з будь-якого комп'ютера в ХЕПУ або навіть в гуртожитку і подивитися чи є книга в бібліотеці.

А в мультимедійному залі можна скористатися електронною базою повнотекстових наукових, навчальних і періодичних видань.

Університет обладнаний електронно-інформаційною пошуково-довідковою системою «Ліга-Закон», що містить чинну законодавчу базу та напрацювання судової практики.

Університет є основоположником і координатором освітньої мережі м Харкова.

Харківський економіко-правовий університет, ХЕПУ

Студентське самоврядування в ХЕПУ

Студентське самоврядування - форма участі студентів в житті коледжу, університету, міста та області.

Студентське самоврядування - це самоорганізація студентів з вирішення питань, пов'язаних з їх життям в університеті, проведенням дозвілля, захистом прав студентів, удосконалення співпраці з іншими вузами.

Якщо студент приїхав з іншого міста, і хоче навчитися в ХЕПУ, йому надається можливість проживати в комфортабельному 16-ти поверховому гуртожитку квартирного типу Харківського економіко-правового університету. Гуртожиток розташований недалеко від університету. Кожна квартира підключена до мережі Інтернет та електронної бібліотеці ХЕПУ.

В університеті проводиться поглиблене вивчення іноземних мов. Глобальні зміни в Україні і в усьому світі не могли не вплинути на роль іноземної мови в системі освіти. З простого навчального предмета він перетворився на одне з найголовніших засобів професійної реалізації.

У коледжі ХЕПУ іноземний замість звичайного викладання на 1-му і 2-му ведеться з першого до останнього курсу. Крім того, студентам дається можливість вивчати й інші іноземні мови.

Спеціальності Харківського економіко-правового університету

Університет проводить набір за спеціальностями:

- «Правознавство» із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст;

- «Облік і аудит» із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст;

- «Фінанси і кредит» із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр;

- «Облік і аудит» із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Наукові роботи студентів відбуваються на кафедрах, і доповіді про результати наукових досліджень заслуховуються на засіданнях наукових гуртків. Педагоги та студенти факультету приймають участь у наукових конференціях на місцевому та інтернаціональному рівнях.

Роботи, що мають найкращі результати науково-дослідної діяльності студентів і викладачів публікуються у збірнику наукових статей «Наукові записки Харківського економіко-правового університету» і в матеріалах науково-практичних та студентських конференцій.

Випускники ХЕПУ здобувають диплом про вищу освіту державного зразка. Вони користуються попитом в державних і приватних організаціях, в установах і на підприємствах різної форми власності. Навіть, обіймаючи посади, в правоохоронній системі, в системі правосуддя і прокуратурі, випускники продовжують брати участь у житті ВУЗу в рамках «Асоціації випускників ХЕПУ».

Харківський економіко-правовий університет

Проходження практики в ХЕПУ

В університеті проводиться виробнича та переддипломна практика студентів в установах та організаціях, яка проводиться в юридичній та економічній сферах діяльності.

Виробнича практика, по-перше, забезпечує закріплення здобутих студентами теоретичних знань під час вивчення предметів а, по-друге, знайомить з діяльністю роботи юридичних організацій, судових і правоохоронних органів, а також інших юридичних підприємств. Практика проводиться на 5 курсі.

Бази проходження виробничої практики можуть бути різноманітними:

- проходження практики на юридичних фірмах, організаціях, установах різних організаційно-правових форм;

- в органах місцевого самоврядування, державної фіскальної служби, державного страхування;

- в юридичних відділах банків, державних санітарно-епідеміологічні службах;

- у відділеннях щодо управління екологією та природними ресурсами;

- в державній митній службі тощо.

ХЕПУ - це високопрофесійний науково-педагогічний персонал, нова матеріально-технічна база, першорозрядна бібліотека, можливість проходження практики відповідно до обраної спеціальності в період навчання, зручні умови проживання в гуртожитку. Адже ХЕПУ - це істинно європейська якість освіти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!