Роздрукувати сторінку

Харківський машинобудівний коледж, ХМК

« Назад

Харківський машинобудівний коледж на даний час є визначним вищим учбовим закладом з формування молодших фахівців машинобудівного напрямку. Він утворений постановою Українського Уряду в 1997 році на основі трьох технікумів і одного коледжу. Отримавши найкращі традиції цих учбових установ, за минулі роки колектив закладу сформував сильну систему методичного, матеріального та організаційного забезпечення освітньо-виховного процесу.

Харківський машинобудівний коледж, ХМК

Матеріально-технічна структура ХМК

На даний час в закладі два учбові приміщення у яких розташовується 11 аудиторій, 60 учбових класів, 6 лабораторно-дослідницьких структур, 5 учбово-виробничих майстерень, 9 комп'ютерних кабінетів, 3 спортивних зали з тренажерними комплексами, бібліотеку з трьома читальними залами, їдальні та буфети. Всі не місцеві студенти забезпечуються місцями в гуртожитку. За спостереженнями студентів, щоб обійти всі учбові та спеціальні будівлі, зупинившись в кожному з них всього на одну мить, треба буде затратити понад двох годин часу.

Коледж проводить формування фахівців за вісьмома кваліфікаціями, які за своїм складом та кваліфікаціями забезпечує покриття всіх модерних потреб машинобудівного виробництва. В учбовому закладі – єдиному в Україні – здобувають освіту молодші фахівці за напрямком "Обслуговування транспортних засобів високої прохідності". В регіоні заклад є єдиним з формування спеціалістів за кваліфікаціями "Механічні вимірювання", "Зварювальне виробництво".

Завдяки високому професійному рівню педагогічного колективу освітньому закладу доручено створення і супровід стандартів вищої освіти з 4-ох кваліфікацій.

Завдяки тісному співтоваришуванню закладу з виробництвом забезпечується здійснення усіх видів практики в повному обсязі з здобуттям студентами потрібних професійних вмінь та здібностей. Сформовано систему розподілу студентів. Всі вони одержують направлення на діяльність або на продовження навчання за зменшеною тривалістю в університетах і академіях.

Висока якість формування молодших фахівців, система раннього розподілу та високий авторитет закладу в бізнесі та державній галузі економіки дали можливість здійснювати головний принцип вищої школи – звести майже до нуля кількість студентів, які перебувають на обліку у структурах з працевлаштування.

Машинобудівний коледж є визначним методичним осередком в сфері навчання молодших фахівців. Його вченими, методистами та викладачами створені й вдало застосовуються кредитно-трансферна система організації учбового процесу, тестова технологія контролю рівня знань студентів, електронна бібліотека, модерне практичне навчання та інші інтерактивні технології, які в повній мірі відповідають потребам Болонських домовленостей та інтеграції вищої освіти України в міжнародний навчальний простір.

Досить високим рівнем довіри до закладу країни є досить висока частка студентів, які отримують освіту за рахунок державного бюджету. За рейтингом прийому 2013 року дев'ять з десяти студентів здобувають освіту за кошти держави. Заклад спромігся зберегти в повному обсязі фінансування з держбюджету навчання за заочною формою. При цьому прийом студентів – заочників відбувається з числа студентів професійно-технічних учбових закладів без ЗНО.

Приблизно 70 відсотків студентів очної форми навчання одержують стипендію.

Коледж володіє гуртожитком, в якому даються місця всім не місцевим студентам.

ХМК

Дозвілля студентів Харківського машинобудівного коледжу

Провідним є культурно-масове життя в закладі.

Створені та активно діють колективи художньої творчості:

- хореографічний колектив «Натхнення»;

- вокальний колектив «Ніка».

Жодне свято не відбувається без чудових показів танцювального та вокального гуртів.

Команда КВК закладу «Збірна ХТЗ» яскраво проявила себе в 15 сезоні Харківської відкритої міської молодіжної ліги КВК.

Захоплююче, змістовно та яскраво відбувається поза учбове життя студентів закладу.

Плідна увага надається історії та культурному надбанню рідного краю. Викликають плідне зацікавлення експозиції в музеях міста.

Харківський машинобудівний коледж, ХМК

Підрозділ сприяння пошуку роботи студентів Харківського машинобудівного коледжу

Відділення утворене у серпні 2014 р. за розпорядженням директора, на основі указу Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2014 року №60 «Про утвердження Типових штатних нормативів вищих учбових закладів І-ІІ рангу кваліфікації».

Важлива ціль утворення відділення – сприяння студентам та випускникам закладу у пошуку роботи, збільшення їхньої конкурентоздатності на ринку праці та пристосування до практичної роботи, встановлення та підтримання зв’язків з студентами, проведення моніторингу їх кар’єри.

Штат відділення формується з замісника керівника з методичної діяльності і виробничого навчання, керівника відділення, спеціалістів з профорієнтації та секретаря.

Харківський машинобудівний коледж

Головними завданнями відділення є:

- допомога у пошуку роботи студентів та випускників;

- здійснення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці спеціалістів, навчання яких проводить вищий учбовий заклад;

- підтримання контактів з державною службою зайнятості населення, організаціями, установами та закладами незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними працедавцями для студентів і випускників;

- утворення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, організаціями, установами та закладами (роботодавцями) щодо оптимального погодження реальних вимог ринку праці та ринку навчальних послуг;

- інформування студентів і випускників установи про вакантні місця в ПТНЗ, в закладу та організаціях;

- проведення разом з державною службою зайнятості населення моніторингу роботи студентів за місцем їх проживання;

- подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання студента, у якого проблема пошуку роботи лишається не розв’язаною, відомостей про нього (за його згодою) та проведення спільних з державною службою зайнятості населення дій, спрямованих на дослідження першого робочого місця.

Отже, Харківський машинобудівний коледж – це місце, де панує творче життя студентів та міцні знання за спеціальністю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!