Роздрукувати сторінку

Харківський коледж транспортних технологій, ХКТТ

« Назад

Харківський коледж транспортних технологій - це новітній ВНЗ державного зразка, що отримав І-ший рівень акредитації, зі своїми звичаями й творчими здібностями. Надає підготовку молодших спеціалістів для установ залізничного транспорту, підприємств.

Харківський коледж транспортних технологій, ХКТТ

Контакти Харківського коледжу транспортних технологій (ХКТТ)

Адреса: Харків-10, вул. 1-ої Кінної Армії, 77.

E-mail: hktt@i.ua.

Телефон: 057733-21-44.

Сайт: http://www.htzt.ho.ua.

ХКТТ

Історія ХКТТ

У 1953 було відкрито Торговий технікум залізничного транспорту - це академічний заклад, який готував товарознавців продовольчих і промислових товарів і технологів, що готували їжу для мережі залізниць держави.

Згодом з'являються нові спеціальності, одна з них «Бухгалтерський облік та планування на залізничному транспорті». Завдяки відкриттю цих спеціальностях технікум змінив свою спрямованість щодо підготовки фахівців, таким чином заклад отримав іншу назву - Харківський технікум залізничного транспорту.

На теперішньому етапі розвитку промисловості й економіки розширюються можливості між виробництвами залізничної сфери з іншими сферами народного господарства нашої країни із зарубіжними, що сприяє швидкому підвищенню потоку інформації, збільшується рівень інформаційних технологій, які використовує людство. Ці зміни і підштовхували педагогів технікуму відкрити в 2001 році таку спеціальність як «Діловодство».

Харківський коледж транспортних технологій, ХКТТ

Загальні відомості про Харківський коледж транспортних технологій

На території коледжу знаходяться 4 навчальні корпуси з загальною площиною 10400 м2, в яких знаходяться оснащені 55 кабінетів, 3 спортивних зала, 6 цехів навчальних дворів, бібліотека з читальним залом, в якій налічується понад 50 тисяч наукової, навчальної, художньої й методичної літератури, актова зала.

В коледжі є оснащений гуртожиток на 200 місць. Також працюють гуртки, спортивні секції, створені гуртки, технічної творчості та художньої самодіяльності.

В коледжі є чотири комп'ютерні класи, в який налічується близько 90 модерних персональних комп'ютерів, кількість яких повсякчас поповнюється.

Освітній процес проводять 77 педагогічних робітників, які мають високий науково-методичний та професіональний рівні.

Структура Харківського коледжу транспортних технологій

У ХКТТ діє 4 відділення денної форми навчання та заочної форми, а також загальне відділення з підготовки та перепідготовки спеціалістів, в тому числі:

— загальноосвітнє та заочне відділення;

— відділення підготовки та перепідготовки фахівців;

— відділення спеціальностей «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» і «Бухгалтерський облік»;

— відділення спеціальностей «Діловодство», «Електропостачання».

Харківський коледж транспортних технологій

Спеціальності Харківський коледж транспортних технологій

1. Спеціальність «Діловодство»

При здобутті кваліфікації за цією спеціальність випускник отримає диплом молодшого спеціаліста – адміністративний секретар або референт.

Фахівці можуть працювати: діловодами, секретарями-референтами, інспекторами по кадрах, завідуючими машбюро, архіваріусами,.

Для отримання навичок по діловодству, студенти вивчають: ділову англійську мову, основи підприємницької діяльності, архівознавство, системне управління базами даних, економіку підприємств, редагування службових документів та професійну етику.

2. Спеціальність «Бухгалтерський облік»

При здобутті кваліфікації за цією спеціальність випускник отримає диплом молодшого спеціаліста - бухгалтер

Спеціаліст зможе отримати роботу бухгалтера на підприємствах, в організаціях різних сфер діяльності.

3. Спеціальність «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»

При здобутті кваліфікації за цією спеціальність випускник отримає диплом молодшого спеціаліста - технік-електромеханік

4. Спеціальність «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

При здобутті кваліфікації за цією спеціальність випускник отримає диплом молодшого спеціаліста - організатор перевезень

Фахівці працюють на первісних посадах: сортувальним майданчиком, чергової станції поїзного чи станційного диспетчера.

Кваліфікацію студенти одержують, при вивченні таких дисципліни як системи регулювання рухом на залізничному транспорті, технічні способи залізничного транспорту.

5. Спеціальність «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

При здобутті кваліфікації за цією спеціальність випускник отримає диплом молодшого спеціаліста - технік-електромеханік

Під час здобуття освіти студенти вивчають: основи стандартизації, конструкцію, технічну механіку, електричні апарати та кола локомотивів, механічні гальма та енергетичні пристрої локомотивів.

6. Спеціальність «Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць»

При здобутті кваліфікації випускник отримає диплом молодшого спеціаліста - технік-електрик

Випускники зможуть працювати техніком-електриком на підприємствах, лабораторіях і проектно-конструкторських закладах.

Середня вартість навчання в Харківському коледжі транспортних технологій (ХКТТ)

Вартість навчання в коледжі становить:

- спеціальність «Бухгалтерський облік» - денне ∕ заочне відділення: 5280 ∕ 3720 гривень;

- спеціальність "Діловодство» - 5280 ∕ 3720 гривень;

- спеціальність «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» - 5280 ∕ 3720 гривень;

- спеціальність «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» - 5280 ∕ 3720 гривень;

- спеціальність «Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць» -: 5280 ∕ 3720 гривень;

- спеціальність «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» - 5280 ∕ 3720 гривень.

Документи, що можуть знадобитись при вступі до ХКТТ:

1. заява на ім’я ректора, де обов’язково зазначається напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;

2. сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. оригінал атестату і додаток до нього;

4. 2 копії паспорта;

5. кольорові фотокартки розміром 3x4 см – 6 штук;

6. копія ідентифікаційного коду;

7. документи про надання пільг.

Отже, зараз спеціальності, які викладаються в коледжі є дуже важливими в наш час, знання структури різноманітних технічних пристроїв є актуальним сьогодні. Після здобуття освіти випускники зможуть знайти собі роботи, в також в цьому кожному допоможе й коледж.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!