Роздрукувати сторінку

Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти, МК ХМАПО

« Назад

Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти — ВНЗ з ІІ рівнем акредитації, державного зразка — є структурною одиницею Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти, МК ХМАПО

Нині навчальний заклад оснащений необхідними обладнаннями для забезпечення навчального а виховного поему. В коледжі викладають досвідчені та кваліфіковані викладачі.

Контакти Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти

Адреса: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, 10-й поверх.

Телефон:  0577118021.

Електронна пошта: med.edu.ua@gmail.com.

Сайт: http://med.edu.ua/ukr.

МК ХМАПО

Історія МК ХМАПО

Початок розвитку навчальний заклад починає з 2002 року. Він є найпершим медичним навчальним закладом І-ІI рівня акредитації на Слобожанщині. Утворення його відбулося на основі наказу Міністерства охорони здоров'я, якому було надано ліцензію на здійснення освітнього навчання та підготовку молодших медичних спеціалістів (за І рівнем акредитації) та медичних сестер-бакалаврів (за  I рівнем акредитації). Згодом отримав ліцензію на підняття кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Медичний коледж ХМАПО — перший медичний коледж, при якому у 2003 році відбулося відкриття відділу підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Вже у липні 2005 році в Медичний коледж випускаю перших спеціалістів медичних сестер – бакалаврів на Слобожанщині.

Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти, МК ХМАПО

Матеріально-технічна база Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти (МК ХМАПО)

Одним із центрів наукової діяльності коледжу є бібліотека. Це одна із головних структурних одиниць навчального закладу. Бібліотека має вплив на абсолютне забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи кафедр та факультетів з ціллю підготовки та перепідготовки кадрів.

Загальний фонд становить близько 300 тисяч примірників. До цього складу входять: наукова та навчальна, методична література у вигляді книжок й журналів, газет, довідкова література та електронні видання.

Нині бібліотека розвивається та удосконалюється відповідного до новітніх вимог. Побіля з звичними уніформами надання інформації бібліотека забезпечує стабільний доступ до інформаційних ресурсів різноманітним категоріям читачів. На території коледжу працює місцева комп'ютерна мережа, діє зона WI-FI доступу до мережі Інтернет. Нещодавно було зроблено електронний каталог, який є дуже зручним для пошуку необхідної літератури.

Інформаційна система бібліотеки приймає провідні технологічні процеси.

Також бібліотека створила власний сайт в мережі Інтернет, на якому стали доступні додаткові бібліотечні послуги

Матеріально-технічна база МК ХМАПО

За даними складання ліцензованого іспиту у 2003 році «Крок-М» Медичний коледж посів 2 місце серед 119 медичних ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації. Такий великий рейтинг зумовлений тим, що коледж оснащений всіма необхідним матеріалами для освітнього процесу, що надає можливість студентам здобувати якісну освіту.

Заклад це структурний підрозділ МК ХМАПО, який надає достатню новітню матеріальну та технічну бази та високий фаховий рівень викладацької діяльності.

На території колежу діє 10 лекційних та 30 навчальних кімнат, що обладнані сучасною аудіо- та відеотехнікою. Комп'ютерні класи з мережею Інтернет та навчально-наукова бібліотека сформували єдину структуру, яку цілком передано у користування студентів коледжу. Також в коледжі наявні всі необхідні навчально-методичні обладнання.

Клінічні дисципліни, що викладаються на кафедрах МК ХМАПО – розташовані при лікувальних закладах м. Харкова, куди студенти коледжу можуть піти та напрацьовувати практичні навички. Всі кафедри академії залучено до освітнього  процесу і в коледжі.

Основа медичного коледжу ХМАПО — це активні здібності викладачів. Теперішній колектив коледжу — це уособлення в одному складі навичок і молодості, зваженості й наснаги, слідування найкращим звичкам минулого та рухливий поступ у майбутнє.

Викладацький склад коледжу складається з професорів і доцентів медичних кафедр, докторів і кандидатів наук, педагогів вищої категорії та молоді фахівці. Педагоги повсякденно працюють над удосконаленням професійного рівня, запроваджують у свою роботу новітні технології.

Навчальна і методична робота педагогічного складу медичного коледжу ХМАПО спрямовується на формування фахової, досвідченої, творчої, ініціативної, культурної особистості. Вони завжди готові до активної творчої, фахової та соціальної діяльності, самостійно отримують нові знання, поліпшують свій професійний рівень, розглядають ситуації, які повстають перед ними  у процесі трудової діяльності.

Основним завданням педагогічного колективу Медичного коледжу ХМАПО це зробити все можливе для того, щоб забезпечити чергове удосконалення та розвиток підготовки медичних сестер, допомагати становленню в суспільстві медичного сестринства, як однієї з найважливіших і найблагородніших професій. Безпосередньо від медичної сестри залежить тотальний рівень надання медичної допомоги суспільству.

Вартість навчання в коледжі становить для:

- молодшого спеціаліста - 9120 гривень;

- бакалавра - 9370 гривень;

- бакалавра іноземних громадян - 1680 доларів США;

- молодшого спеціаліста іноземних громадян - 1680 доларів США.

Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти

Нині якісна підготовка медичних фахівців середньої ланки відповідно до європейських стандартів є основним завданням для коледжу. МК ХМАПО з кожним роком підіймається все на вищий щабель розвитку.

Він є не тільки осередком навчальних закладів в Україні, але й центром медичної освіти для іноземних студентів, які з великим бажанням навчаються в ньому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!