Роздрукувати сторінку

Харківська медична академія післядипломної освіти, ХМАПО

« Назад

Харківська медична академія післядипломної освіти ‒ український ВНЗ з4-им рівнем акредитації.

Харківська медична академія післядипломної освіти, ХМАПО

Навчання проводиться на денному та заочному відділеннях.

Контакти Харківської медичної академії післядипломної освіти

Адреса: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

Телефон: 0577113556.

Електронна пошта: office@med.edu.ua.

Сайт: http: med.edu.ua/ukr.

ХМАПО

Історія ХМАПО

Заснування Харківського інституту покращання лікарів відбулося відповідно до наказ Народного комісаріату охорони здоров`я (НКОЗ) України в 1993 році.

Освітню діяльність інститут розпочав 1 січня 1924 року. з цілого удосконалення фаху 24 сільських дільничних лікарів, термін проходження курсів спочатку був 3 місяці, потім 4. Згодом інститут долучився до принципу різнорівневої підготовки лікарів строком до 6 місяців.

Разом з інститутом проводилася стала робота з підготовки науково-викладацьких кадрів. Найпершою формою підготовки була інтернатура з 2 річним терміном навчання, яка запроваджена НКОЗ України в 1928 році.

Вперше з інституту випустилося 84 лікарі-інтерни. З ціллю удосконалення атрибуту підготовки лікарів-інтернів спеціальним наказом НКОЗ України організаційно-методичне керівництво інтернами було покладено на Український центральний інститут удосконалення лікарів. Інтернатура здійснювала свою діяльність до 1938 року, має позитивну функцію в підготовці спеціалістів.

Іншою фігурою підготовки наукових та викладацьких кадрів була аспірантура та клінічна ординатура, які запроваджені НКОЗ України в 1931 році. Діяльнісне та методичне керування знову покладалося на Український центральний інститут покращення лікарів.

Під час Великої Вітчизняної війни інститут було перенесено в тил. Тоді він здійснював роботу щодо перепідготовки лікарів для госпіталів та військових частин.

Вже з 1977 р. в інституті було утворено 24 кафедри з провідних дисциплін вперше в Радянському Союзі (кафедри травматології, наркології та інші).

У 1991 року інститут став підпорядковуватися Міністерству охорони здоров’я України і йому було надано статус Харківського інституту удосконалення лікарів, а у 1999 році він отримав сучасну назву Харківська медична академія післядипломної освіти.

Нині в ХМАПО здійснюють діяльність 64 кафедри, які поєднані в 5 факультетів. Вперше в Україні було створено факультет загальної практики сімейної медицини. Освітній план та програма підготовки професіоналів з фаху «загальна практика – сімейна медицина» нараховувала 21 спеціальність. За все існування з факультету випустилося близько 1200 спеціалістів.

Харківська медична академія післядипломної освіти, ХМАПО

Корпуси та кампуси Харківської медичної академії післядипломної освіти

Територія ХМАПО розташовується на 4, 6 гектарах, на яких розташовується три учбові лабораторні корпуси та господарчий корпус. У центральному учбово-лабораторному корпусі загальною площею 8 тис. метрів розташовано основну науково-дослідну лабораторію. Академія обладнана новітніми комп'ютерними класами та класами з доступом до мережі інтернет, в якому розміщено єдину комп'ютерну мережу, актовий зал на 550 місць, 16 аудиторій, 8 кафедр, музей, кафе, адміністративно-господарчий підрозділ.

Загальний книжковий фонд складає понад 300 тисяч примірників. Це наукова, довідкова, методична література у вигляді книжок, журналів, періодичних видань. Також наявні електронні видання та інших матеріалів. Також представлено праці робітників, студентів та викладачів академії.

В академії налічується чотири гуртожитки із загальною площею 17438 м2.

У гуртожитках є навчальна світлиця, підрозділ бібліотеки, кухня, пункти побутових послуг, кафе на 100 посадових місць.

Факультети в ХМАПО

В академії також навчаються іноземці. Іноземні спеціалісти навчаються в клінічній ординатурі, аспірантурі та проходять стажування за спеціальностями: гастроентерологія, онкологія, акушерство, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, отоларингологія, терапевтична стоматологія, ендокринологія та інші.

Становищем на 01.09.2015 року в ХМАПО навчається 277 іноземних громадян.

В академії виділяють такі факультети:

- педіатричний;

- терапевтичний;

- хірургічний;

- загальної практики;

- медико-профілактичний.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Підрозділи Харківської медичної академії післядипломної освіти

Центральна науково-дослідна лабораторія знаходиться при ХМАПО з 1962 року.

Головними напрямками діяльності ЦНДЛ є:

- здійснення провідних дослідницьких та прикладних наукових робіт;

- надання робітникам кафедр основи для здійснення уривків докторських і кандидатських дисертацій, які пов’язані з виконанням лабораторних досліджень.

У липні 2005 р. ЦНДЛ пройшла акредитації для виконання вимірних робіт.

Міжнародні зв'язки ХМАПО

Зараз академія співпрацює з наступними організаціями: Балтійська інтернаціональна академія (Латвія), Державний медичний університет (Грузія), Центр міжнародних програм при Міністерстві освіти Республіки Таджикистан.

Щорічно в академії проводяться більше тисячі циклів вторинної спеціалізації, перед атестаційних робіт. Студенти проходять тематичне удосконалення, стажування.

Для розроблення та впровадження педагогічного процесу, новітніх освітніх технологій в ХМАПО створений «Центр інноваційних технологій навчання», в якому проводяться лекційні заняття з використанням сучасного технологічного обладнання.

Науково-дослідна робота є частиною діяльності академії і проводиться за спеціальним планом, який затверджується навчальною радою академії.

Головні наукові напрямки академії: сімейна медицина в системі охорони здоров'я, місце системи сполучної тканини в патогенезі особливих захворювань, розроблення технологій утримання автоклітин кісткового мозку, використання їх для лікування захворювань різноманітного генезису.

Академія має рідкісну мережу клінічних баз, які розташовуються у більш ніж 80 лікувально-профілактичних установах і розраховані на 10500 лікарняних ліжок.

Зараз ХМАПО один з ВНЗ, який проводить підготовку медичних працівників на найвищому рівні. Звідси випускаються фахівці своєї справи, які здатні прийти на допомогу кожній особі, яка потребує захисту та реабілітації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!