Роздрукувати сторінку

Харківський автотранспортний технікум імені С. Орджонікідзе, ХАтТ

« Назад

Історія становлення ХАТ імені С. Орджонікідзе

Харківський автотранспортний технікум імені С. Орджонікідзе, ХАтТ

Харківський автотранспортний — один з найдревніших в Україні закладів, де формують фахівців автомобільної сфери. В жовтні 2012 р. колектив відсвяткував своє 85-річчя. Розпочинався технікум з першої у Харкові автотракторної школи, де формували техніків-механіків автомобілів та тракторів. Згодом на основі школи створили технікум промислового транспорту, а з 1966 р. учбовий заклад носить назву, яка залишається й на сьогодні.

За період створення в закладі сформували приблизно 45 тис. фахівців. Теперішній автотранспортний не лише модерний учбовий заклад, а той, що відповідає потребам життя і упевнено включається в структуру міжнародної освіти. Тут створені всі умови для того, аби хлопці та дівчата були справжніми професіоналами, свідомими жителями України. До можливостей студентів більше 90 класів та аудиторій для оволодіння учбових предметів 5 кваліфікацій. Облаштовано 145 комп’ютерних місця, створено цілий парк різноманітних автомобілів, з допомогою яких студенти одержують не лише теоретичні, а й практичні уміння.

Технікум розміщений у приміщенні, яка є пам’яткою архітектури XIX ст. Понад 25 років ХАТ — обласний базовий учбовий заклад, при якому функціонує 23 методичних організацій; тут педагоги коледжів, технікумів, ліцеїв Харківщини обмінюються досвідом діяльності, збільшують свій професійний ранг. Велика кількість педагогів автотранспортного — люди з досвідом праці на виробництві, володіють вищими категоріями або є магістрами. В закладі створені стандарти освіти з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів та організації дорожнього руху, за якими здобувають освіту студенти всіх технічних установ України І-ІІ рангів спеціалізації.

Вже стало постійним, що хлопці і дівчата, оволодівши загальноосвітніми і спеціальними предметами, свою виробничу практику здійснюють на визначних АТП та авторемонтних організаціях Харкова, з якими технікум заключив договори про товаришування.

Після закінчення комплексного навчання студентам з технічних кваліфікацій надають спеціалізацію «механік», «технік-електромеханік», «технік-організатор перевезень» або «інженер з безпеки руху» та суміжні: водій автомобіля кваліфікації В, С, слюсар з ремонту автомобілів і двигунів, слюсар з ремонту електрообладнання автомобілів і тракторів.

Контакти Харківського автотранспортного технікуму ім. С. Орджонікідзе

Приймальна комісія – тел./факс: 8(057)731-28-33.

E-mail: хatt@meta.ua.

Web sait: www.xatt.kharkov.ua.

Адреса: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 28.

ХАтТ

Матеріально-технічна структура ХАТ ім. С. Орджонікідзе

Для покращення рівня формування фахівців класи і аудиторії закладу постійно збільшуються новим учбовим устаткуванням, індивідуальними комп’ютерами з інноваційним програмним забезпеченням та автомобілями визначних виробників. Комп’ютерна оргтехніка взагалі стала важливим атрибутом в аудиторіях і класах. За її допомогою не лише вивчають учбові предмети, а й здійснюють лабораторні роботи, курсові, дипломні проекти. За чисельністю: студентів на 1 комп’ютер заклад має один з найкращих показників на Україні.

Виховна робота ХАТ імені С. Орджонікідзе

Формувати всесторонньо розвинених фахівців надає допомогу і структура виховних заходів. Важливими напрямками є становлення природних здобутків молоді, навчання національно свідомих жителів. В закладі кожного року здійснюється низка заходів, які надовго запам’ятовуються студентам: вечори дозвілля, конкурси на найкращого за кваліфікацію, турніри знавців різноманітних дисциплін, зустрічі з визначними людьми — поетами, прозаїками, співаками та музикантами.

У навчанні фахівців адміністрації та педагогам помітно допомагає студентське самоврядування. З молодих років хлопці та дівчата привчаються бути самостійними, відповідальними за надану діяльність. Такий підхід надає допомогу підтримувати серед студентів дисципліну, створювати в колективі атмосферу довіри і вимогливості.

До можливостей студентів відмінний читальний зал, бібліотека з широким книжковим фондом. Діє модерний спортивний комплекс із залом для уроків фізкультурою, є високоспеціальні тренажери. Велика кількість студентських змагань відбуваються на стадіонах міста, з якими заклад заключив договори про співтоваришування.

Учбовій та виховній діяльності сприяє й відмінна соціальна сфера: гуртожиток на 450 чоловік, медичний пункт, діють кімнати дозвілля, самопідготовки для студентів та педагогів. Функціонує при автотранспортному і певний психологічний центр, котрий дає допомогу вчорашнім учням пристосуватися до індивідуального життя. Все це є важливими функціональними елементами модерного учбового закладу, де на даний час оволодівають спеціалізації більше 1500 хлопців та дівчат.

Харківський автотранспортний технікум імені С. Орджонікідзе, ХАтТ

Працевлаштування студентів Харківського автотранспортного технікуму імені С. Орджонікідзе

Не беручи до уваги важку ситуацію на ринку праці, велика кількість студентів без праці не лишається, так як формування фахівців здійснюється в основному на основі договорів з автотранспортними, авторемонтними та організаціями агропромислової структури, туди й направляються спеціалісти. Велика кількість студентів продовжують навчання у ВНЗ вищих рангів спеціалізації. Поміж них — Українська інженерно-педагогічна академія, Академія міського господарства, Університет механізації та електрифікації аграрного господарства, з якими заклад має договори про товаришування і студенти прибувають туди на пільгових умовах на 2-й — 3-й курси.

Харківський автотранспортний технікум імені С. Орджонікідзе

Методичні об’єднання ХАТ імені С. Орджонікідзе

Обласні методичні об’єднання формуються згідно з розпорядженням про базовий технікум з ціллю організації діяльності направленої на збільшення спеціалізації педагогів та інших співробітників ВНЗ І-ІІ рангів кваліфікації Харківської області. Всього діють 31 обласне методичне об’єднання.

Отже, Харківський автотранспортний технікум імені С. Орджонікідзе – це сучасний заклад, який завжди вітає радо у своїх лавах все нових і нових студентів, роблячи їх конкурентоздатними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!