Роздрукувати сторінку

Центр Мегаполіс Харківської національної академії міського господарства, ЦМ ХНАМГ

« Назад

Метою діяльності центру Мегаполіс є підвищення науково-технічного рівня студентів, викладачів і фахівців сфери комунального господарства міста, ознайомлення та навчання новим технологіям, які забезпечують оптимальність життєдіяльності міст та регіонів України.

Центр Мегаполіс Харківської національної академії міського господарства, ЦМ ХНАМГ

Структурно центр Мегаполіс складається з координаційної ради в який входять представники факультетів і кафедр Академії та інших ВНЗ і НДІ м Харкова, міської та обласної Рад, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, а також спеціалісти міських підприємств.

До складу також входять ЛВТІС з центром підготовки фахівців. При ЛВТІС створена бібліотека INTERNET-ресурсів ХНАМІ за всіма напрямами міського господарства, а також тематичні секції, які очолюють члени експертної ради та провідні фахівці академії.

Контакти ЦМ ХНАМГ

Адреса: 61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17.

Телефон: 057707-33-36.

Електронна пошта: megapolis@ksame.kharkov.ua.

Сайт: http://megapolis.kname.edu.ua/index.php.

ЦМ ХНАМГ

Основні напрямки діяльності Центру Мегаполісу Харківської національної академії міського господарства, ЦМ ХНАМГ

Проведення єдиної політики в галузі міського господарства, вивчення міжнародного досвіду, шляхом розробки концепцій і міських програм, у тому числі практики міст-побратимів.

Координація наукових досліджень і розробок в області нових інформаційних і ресурсозберігаючих технологій, впроваджень обчислювальної та відеотехніки в навчальний процес, створення, тиражування і розповсюдження програмних засобів навчального та виробничого призначення, насамперед для перепідготовки кадрів житлово-комунального господарства.

Участь і робота над важливими першочерговими темами в ЖКГ.

Розробка і випуск засобів навчально-методичного та програмного забезпечення нових технологій, що сприяють оптимізації життєдіяльності міста.

Створення фонду навчально-методичного та програмного забезпечення геоінформаційними технологіями у сфері міського господарства, а також передача в установленому порядку інформації зацікавленим підприємствам і службам міста.

Проведення експертизи розроблюваних програмних засобів для навчального та виробничого використання в області комунального господарства та управління містом.

Центр Мегаполіс Харківської національної академії міського господарства, ЦМ ХНАМГ

Організація і проведення навчально-практичних занять, наукових семінарів, «круглих столів», симпозіумів, презентацій, виставок, конференцій, у тому числі міжнародних.

При центрі Мегаполіс Харківської національної академії міського господарства постійно діє виставка «Високі технології в міському господарстві», експозиції якої регулярно оновлюються. На виставці представлені розробки провідних підприємств житлово-комунального господарства міста та області.

Виставковий комплекс включає в себе такі тематичні розділи виставки, як містобудування, інформаційні системи управління, газопостачання, теплопостачання, енергопостачання і постачання ресурсів, транспортні системи, водопостачання і водовідведення, екологія навколишнього середовища, будівництво та будівельні матеріали.

Робота виставки сприяє просуванню передових наукових ідей, впровадженню новітніх технологій в міське господарство, знайомить студентів, аспірантів, фахівців сфери життєзабезпечення міст з новітніми науково-технічними розробками, що підвищує їх науково-технічний рівень, активізує участь у науково-дослідній, виробничої діяльності підприємств житлово - комунального господарства. Таким чином, здійснюється інтеграція науки, освіти і виробництва для вирішення проблемних питань житлово-комунального господарства.

Центр Мегаполіс Харківської національної академії міського господарства

Тому, Центр Мегаполіс має важливе значення для фахівців, адже він надає практичну діяльність студентам та й взагалі всім учасників навчального процесу. Що дозволяє їм вчитися та робити для себе висновки, формувати певний життєвий шлях своєї професійної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!