Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Луганської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Луганської області

ЗВО (ВНЗ) Луганської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Луганської області

Одержати вищу освіту в Луганську можливо в державних і комерційних ВНЗ. Луганські університети готують спеціалістів різних професій. Вступити в інститути Луганська прибувають не тільки абітурієнти з області, але й  за кордону.

Луганська область

Завдяки чіткій системі освіти в місті, здійснюваної на поліпшення якості учіння у ВУЗах Луганська, ВНЗ набувають сучасне устаткування, мультимедіа, комп’ютери, вносячи в процес навчання інновації.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Зважаючи на кількість і якість набутих умінь та умовами вступу у Вузи Луганська, абітурієнти можуть записатися на державне, інші  мають можливість вступити на платну (комерційну) основу.

В університетах існує очна, очно-заочна (вечірня) та заочна форма. Студент вибирає собі необхідну форму і напрямок у навчанні. ВНЗ Луганська готують фахівців від аграрних професій до креативних, від технічних до військових спеціальностей, від медичних до економічних.

Луганський національний університет ім. т. Шевченка

Рейтинг вузів у Луганській області (до 2014 року)

1. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, СНУ

2. Луганський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка, ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка

3. Донбаський державний технічний університет, ДДТУ

4. Луганська державна академія культури і мистецтв, ЛДАКМ

5. Рубіжанський політехнічний коледж імені О. Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, РПК ім. О. Є. Порай-Кошиці ЛНУ ім. Т. Шевченка

6. Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, СХМТ СНУ ім. В. Даля

7. Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум, ЛОТЧПГТ

8. Луганський державний медичний університет, ЛДМУ

9. Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), ТІ СНУ ім. В. Даля

10. Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету, СТ ЛНАУ

11. Луганський коледж будівництва, економіки та права, ЛКБЕП

12. Коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, КСНУ ім. В. Даля

13. Луганський будівельний коледж, ЛБК

14. Рубіжанський індустріально-педагогічний технікум, РІПТ

15. Стахановський промислово-економічний технікум, СПЕТ

16. Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, КТД ЛНУ ім. Т. Шевченка

17. Краснолуцький гірничо-промисловий коледж, КГПК

18. Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, ЛПК ЛНУ ім. Т. Шевченка

19. Антрацитівський коледж інформаційних технологій та економіки, АКІТЕ

20. Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), ІХТ СНУ ім. В. Даля

21. Стахановське обласне медичне училище, СОМУ

22. Політехнічний коледж Луганського національного аграрного університету, ПК ЛНАУ

23. Ровеньківський техніко-економічний коледж, РТЕК

24. Стахановський машинобудівний технікум, СМТ

25. Індустріальний технікум Донбаського державного технічного університету, ІТ ДДТУ

26. Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, СПК ЛНУ ім. Т. Шевченка

27. Кіровський транспортний технікум, КТТ

28. Слов’яносербський технікум Луганського національного аграрного університету, СТ ЛНАУ

29. Лисичанський нафтохімічний технікум, ЛНТ

30. Лисичанське державне медичне училище, ЛДМУ

31. Первомайський індустріально-педагогічний технікум, ПІПТ

32. Старобільське обласне медичне училище, СОМУ

33. Краснодонський промислово-економічний коледж, КПЕК

34. Кремінське обласне медичне училище, КОМУ

35. Свердловське обласне медичне училище, СОМУ

36. Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, БК ЛНУ ім. Т. Шевченка

37. Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій Української інженерно-педагогічної академії, СНІГОТ УІПА

38. Краснолуцький приладобудівний технікум, КПТ

39. Антрацитівське обласне медичне училище, АОМУ

40. Луганське обласне медичне училище, ЛОМУ

41. Штерівський енергетичний технікум, ШЕТ

42. Сєвєродонецьке обласне музичне училище імені С. С. Прокоф`єва, СОМУ ім. С. С. Прокоф`єва

43. Первомайське обласне медичне училище, ПОМУ      

44. Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, СГПК ЛНУ ім. Т. Шевченка

45. Перевальський технікум Донбаського державного технічного університету, ПТ ДДТУ

46. Коледж Донбаського державного технічного університету, КДДТУ

47. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка

48. Луганський національний аграрний університет, ЛНАУ

49. Луганський державний інститут житлово-комунального господарства і будівництва, ЛДІЖКГБ

50. Ровеньківський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, РГПК ЛНУ ім. Т. Шевченка

51. Коледж Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка, КЛНУ ім. Т. Шевченка

52. Коледж при Луганському інституті Міжнародної академії управління персоналом, КЛІ МАУП

53. Луганський державний коледж економіки і торгівлі, ЛДКЕіТ

54. Луганський коледж Київського університету культури, ЛК КУК

55. Луганське обласне вище училище фізичної культури, ЛОВУФК

56. Луганський факультет Київського національного університету культури і мистецтв, ЛФ КНУКіМ

57. Краснодонська філія Донбаського державного технічного університету, КФ ДДТУ

58. Краснодонський відокремлений факультет інженерії та менеджмента Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, КВФІМ СНУ ім. В. Даля

59. Краснолуцька філія Донбаського державного технічного університету, КФ ДДТУ

60. Лисичанська філія Донбаського державного технічного університету, ЛФ ДДТУ

61. Луганський навчальний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, ЛНЦ ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

62. Первомайська філія Донбаського державного технічного університету, ПФ ДДТУ

63. Ровеньківська філія Донбаського державного технічного університету, РФ ДДТУ

64. Свердловська філія Донбаського державного технічного університету, СФ ДДТУ

65. Сєвєродонецьке відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, СВ ІПО СНУ ім. В. Даля

66. Стахановське відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, СВ ІПО СНУ ім. В. Даля

Луганський державний медичний університет

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!