Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області

ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області

Миколаїв - це місто кораблебудівників, обласний центр Миколаївської області у південній частині України. Всього у місті нараховується 20 ВНЗ, серед яких виділяються: Миколаївський державний аграрний університет, Національний університет кораблебудування, Миколаївський національний університет.

вузи Миколаївської області

У Миколаєві діють 148 шкіл, технікуми, училища, коледжі та музичні школи.

Отримати вищу освіту в Миколаєві можна в одному з десяти Вузів. Інститути Миколаєва готують спеціалістів різноманітних спеціальностей, починаючи від культури до економіки, від аграріїв до фахівців кораблебудування, від викладачів до журналістів від юристів до фахівців технічних спеціальностей. Вибрати необхідний Миколаївський університет абітурієнтам допоможе відвідування ВНЗ на День відкритих дверей.

Миколаївська філія Європейський університет

Вища освіта в миколаївських інститутах багаторівнева, студенти навчаються на денному, заочному, вечірньому відділенні, а також із застосуванням дистанційних технологій на бюджетній і платній основах.

Миколаївський державний аграрний університет

Рейтинг ВУЗів у Миколаївській області

1. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, МНУ ім. В. О. Сухомлинського

2. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ЧДУ ім. П. Могили

3. Миколаївський національний аграрний університет, МНАУ

4. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, НУК ім. Макарова

5. Миколаївський базовий медичний коледж, МБМК

6. Миколаївський політехнічний коледж, МПК

7. Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, МФ КНУКіМ

8. Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій, МДКЕХТ

9. Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету, НК МНАУ

10. Новобузький педагогічний коледж, НПК

11. Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, МКТІ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

12. Миколаївське державне вище музичне училище, МДВМУ

13. Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, ПК НУК ім. адм. Макарова

14. Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, МБК КНУБА

15. Коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, КМНУ ім. В. О. Сухомлинського

16. Первомайський медичний коледж, ПМК

17. Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного університету, МК МНАУ

18. Миколаївський коледж культури і мистецтв, МККМ

19. Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, ППІ НУК ім. Макарова

20. Миколаївське вище училище фізичної культури, МВУФК

21. Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету, ВК МНАУ

22. Миколаївський муніципальний академічний коледж, ММАК

23. Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, МФМРТ КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

24. Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка", МТУ МП

25. Міжнародний класичний університет "Україна-Південь", МКУ "Україна-Південь"

26. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ММІРЛ ВМУРЛ "Україна"

27. Первомайський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ПІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

28. Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету, ПІ КСУ

29. Миколаївський коледж бізнесу і права Полтавського університету економіки і торгівлі, МКБП ПУЕТ

30. Миколаївський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", МК ВМУРЛ «Україна»

31. Миколаївський коледж Київського університету культури, МК КУК

32. Первомайський коледж Університету сучасних знань, ПК УСЗ

33. Первомайський коледж Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, ПК КІРУЕ

34. Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету, ТЕК МНАУ

35. Коледж преси та телебачення, КПТ

36. Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, МФМБ КУК

37. Миколаївська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту, МФ НАСОА

38. Миколаївська філія Європейського університету, МФ ЄУ

39. Миколаївський комплекс Національного університету "Одеська юридична академія", МК НУ ОЮА

40. Первомайська філія Медичного коледжу "Монада", ПФ МК Монада

41. Первомайська філія Університету сучасних знань, ПФ УСЗ

Миколаївський державний університет ім. Сухомлинського

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!