Роздрукувати сторінку

Вовчанський медичний коледж, ВМК

« Назад

Вовчанський медичний коледж – це ВНЗ І рівня акредитації, державного зразка, який веде підготовку молодших спеціалістів за двома спеціальностями «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» за напрямом «Медицина».

Вовчанський медичний коледж, ВМК

З незначного медтехнікуму до сучасного ВНЗ, з розвиненою навчально-матеріальною базою, досвідченими педагогами виріс навчальний заклад охорони здоров’я - Вовчанський медичний коледж.

Студенти під час навчання зростають не лише за своєю спеціальністю, але й стають освіченими людьми, які мають свої загальні, світоглядні і політичні думки, намагаються прагнути до саморозвитку та вдосконалення свої навичок.

Структура коледжу налічує 2 навчальні корпуси, гуртожиток та начальні кабінети.

Контакти Вовчанського медичного коледжу (ВМК)

Адреса: 62504, Харківська обл., Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Шевченка, 27.

Телефон: 0574142457.

Електронна пошта: vmu@kharkov.ukrtel.net.

Сайт: http://vm-kolledge.kharkov.ua.

ВМК

Історія ВМК

Заснування училища відбулося в липні 1930 року на засіданні секретаріату. Тоді заклад отримав статус Вовчанського медичного технікуму, в якому навчалися 60 медсестер.

Вже у 1934 році технікум змінює свою назву на фельдшерсько-акушерську школу, з якої випустилося чотири групи висококваліфікованих акушерок та фельдшерів. Під час Великої Вітчизняної війни спеціалісти школи проявили неабиякий досвід у медичній діяльності та надавали допомогу потерпілим.

Під час війни навчання в школа не працювала, лише у 1964 році відбувся перший набір після війни, де навчалося близько 126 осіб.

Так в 1948 році відбувся перший післявоєнний випуск. Свою освіту здобули 57 медичних сестер.

З метою покращання середньої спеціальної медичної освіти в 1954 року школу було реорганізовано в медичне училище. Училище мало висотні дані у навчальній та виховній роботі. Студенти ходили в гуртки, де викладалися медичні предмети та розвивалася художня самодіяльність.

В 60-ті роки збагатилася навчально-матеріальна основа училища. Почалося спорудження другого корпусу, в якому приймали активну участь і студенти училища.

Наприкінці 20 століття завершується спорудження другого корпусу, в якому відкривають актову та спортивну зали, три аудиторії, 4 навчальні кабінети, бібліотека, буфет, тенісна кімната, медпункт, гардероб, бухгалтерія.

Вовчанський медичний коледж має власний гуртожиток, який є великою пам’яткою архітектури, як житловий дім Колокольцова В. Г.

В 90-ті роки училище здобуває І рівень акредитації.

За реформування медичної освіти щодо наближення до європейських вимог медичному училищу було змінено назву на Комунальний заклад охорони здоров’я Вовчанський медичний коледж.

Вовчанський медичний коледж, ВМК

Навчальний процес в Вовчанському медичному коледжі

Результативність навчального процесу відбувається завдяки новітній методиці, сучасним інформаційним та педагогічним технологіям. Звичайно, висококваліфіковані робітники докладають чимало зусиль для покращення ефективності навчання.

Велику увагу в коледж приділяє науково-методичній роботі. Педагоги коледжу приймають ініціативну участь у підготовці та проведенні обласних, міжнародних науково-практичних семінарів й конференцій.

Формування практичної діяльності студентів відбувається на основі спеціалістів самостійної дослідницької а пошукової роботи.

Кожен рої студенти приймають активну участь у Міжнародних конкурсах з української мови імені Петра Яцика, в мовно-літературному конкурсі імені Т.Шевченка та в багатьох олімпіадах за різним напрямками.

Завдяки студентській раді студенту демонструють весь перелік зацікавлень і уподобань студентів. Рада надає певні орієнтири в навчанні, влаштовує культурне дозвілля.

Виховна робота Вовчанського медичного коледжу (ВМК)

Центральним завданням виховної роботи у коледжі є формування повно розвиненої, освіченої, активної особистості, що здатна до самореалізації. А також надати приклад виховання в неї відчуття відповідальності.

Виховна робота коледжу виділяється великою різноманітністю форм та методів притягнення молоді до активного формування професійних навичок медика.

Виховну роботу в ВМК контролює керівництво, яке також допомагає всебічно розвиватися студенту. В навчальному закладі створено цілісну систему виховання, яка ґрунтується на кращих національних традиціях.

В коледжі дуже часто проводяться конференції, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, тематичні вечори, виховні години. Завдяки цьому студенти отримують нові знання та дізнаються практичні аспекти їх діяльності.

В кожній групі керівники груп проводять цікаву виховну роботу для студентів , враховуючи індивідуальні ознаки кожного.

Вовчанський медичний коледж

Матеріально-технічна база Вовчанського медичного коледжу

В коледжі наявна широка матеріальна та технічна бази. Це великий та сучасний комп’ютерний клас, нова копіювальна техніка, добре оснащені навчальні кабінети, актова зала, читальна зала, спортивна та тренажерна зали, музей, гуртожиток, бібліотека.

Практичні заняття відбуваються в навчальних кабінетах з до клінічної практики, а також в навчальних кімнатах на практичній базі Вовчанської центральної районної лікарні.

У студентів є можливість користуватися сучасною бібліотека. Зараз це - інформаційний осередок коледжу. В бібліотеці налічується понад 20534 примірників. В читальній залі студенти можливість працювати з навчально-методичною літературою, ознайомлюватися з новими періодичними виданнями та якісно готувати завдання поза аудиторною самостійною роботою.

В коледжі створюються та діють циклові комісії (ЦК), кожна з яким займається своїми питаннями та досліджують певну інформацію. В ВМК створенні такі комісії:

- ЦК загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

- ЦК природничо-наукової підготовки;

- ЦК практичної та професійної підготовки.

Спеціальності та вартість навчання в ВМК

Коледж проводить набір та навчання за таким спеціальностями:

- молодший спеціаліст з лікувальної справи – 5900 гривень;

- молодший спеціаліст з сестринської справа – 6000 гривень на базі 9 класу, на базі 11 класу – 5800 гривень.

Вовчанський медичний коледж – є осередком медичної освіти, де студенти здобувають всі необхідні для цієї професії знання та практичні навички. Випускники коледжу мають нагоду працювати у закладах охорони здоров'я як на державному, так і на приватному рівнях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!