Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Житомирської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Житомирської області

ЗВО (ВНЗ) Житомирської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Житомирської області

Різноманітність вищих навчальних закладів настільки велика, що часом вона заводить у глухий кут не тільки абітурієнтів, але і їх батьків. Усвідомлюючи, що вибір майбутньої професії-дуже важливий етап у житті, до цього питання варто поставитися також відповідально.

технологічний університет

Вузи Житомира можна розділити на дві категорії: державні навчальні заклади та приватні. Більшість абітурієнтів більш схильні до першої категорії, тому що такі установи мають ряд переваг: диплом державного зразка, більш прийнятний для майбутнього роботодавця, існує можливість надходження за бюджетними програмами, а також на базі Вузів присутня вся необхідна для навчального процесу інфраструктура.

Комерційні вищі навчальні заклади у Житомирі з'явилися не так давно. Однозначно розмежувати якість освіти з державними досить складно, але існує думка, що в приватному Вузі навчатися набагато простіше. Навчання в таких ВНЗ часто платне, більшість з них не забезпечені гуртожитками, столовими та бібліотеками.

агроекологічний університет

На сьогоднішній день у Житомирі налічується близько 15 вищих навчальних закладів. Для невеликого міста цього більш ніж достатньо. Коли-то їх було всього три - так звані "Політех" (зараз Технологічний університет), "Сільгоспінститут" (зараз Агроекологічний) і "Педінститут" (зараз Державний університет ім. І.Франка). Сьогодні Вузи Житомира своїми факультетами (юридичний, економічний, екологічний, автомобільний, комп'ютерні технології тощо) охоплюють майже всі сфери народного господарства, виключаючи хіба що кораблебудування. Причому було б бажання вчитися, а форми навчання практично у всіх дуже різноманітні - денна, заочна, дистанційна.

навчання у вузі

Рейтинг вузів у Житомирській області

1. Житомирське музичне училище імені В.С. Косенка, ЖМУ ім. В.С. Косенка

2. Житомирський державний університет імені Івана Франка, ЖДУ ім. І. Франка

3. Житомирський державний технологічний університет, ЖДТУ

4. Житомирський національний агроекологічний університет, ЖНАЕУ

5. Житомирський агротехнічний колледж, ЖАТК

6. Бердичівський коледж промисловості, економіки та права, БКПЕП

7. Житомирський технологічний колледж, ЖТК

8. Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного університету, ЖАДК НТУ

9. Житомирський коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка, ЖККіМ ім. І. Огієнка

10. Малинський лісотехнічний колледж, МЛТК

11. Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Франка, КПК ім. І. Франка

12. Коледж Житомирського інституту медсестринства, КЖІМ

13. Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ЖТЕК КНТЕУ

14. Новоград-Волинський промислово-економічний технікум, НВПЕТ

15. Новочорторийський державний аграрний технікум, НДАТ

16. Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного колледжу, ВФ ЖАК

17. Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету, БК ЖНАЕУ

18. Бердичівський педагогічний коледж, БПК

19. Бердичівський медичний коледж, БМК

20. Житомирський базовий фармацевтичний коледж імені Г. С. Протасевича, ЖБФК ім. Г. С. Протасевича

21. Новоград-Волинський медичний коледж, НВМК

22. Житомирський інститут медсестринства, ЖІМ

23. Рогачів-Волинська філія Новочорторийського державного аграрного технікуму, РВф НДАТ

24. Технікум землевпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету, ТЗ ЖНАЕУ

25. Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій, ЖВІ ім. С. П. Корольова ДУТ

26. Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ЖЕГІ ВМУРОЛ «Україна»

27. Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, ЖІКіМ НАКККіМ

28. Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права, ЖККБП

29. Коледж Міжрегіональної академії управління персоналом, КМАУП

30. Новоград-Волинський економіко-гуманітарний коледж, НВЕГК

31. Коростенський технічний коледж, КТК

32. Житомирська філія Національного університету державної податкової служби України, ЖФ НУДПСУ

33. Житомирська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту, ЖФ НАСОА

34. Житомирська філія Європейського університету, ЖФ ЄУ

35. Житомирська філія Університету сучасних знань, ЖФ УСЗ

36. Житомирський навчально-консультаційний центр Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, ЖНКЦ МНТУ ім. Ю. Бугая

37. Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Житомир, НКЦ ХНАМГ у м. Житомир

 

державний університет ім. Франка

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!