Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області

ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Дніпропетровської області

дніпропетровський національний університет

Багато абітурієнтів вибирають інститути Дніпропетровська, що пояснюється не тільки їх високим рівнем, але і різноманіттям. Інститути Дніпропетровська - це незліченна кількість учбових закладів, які формують фахівців за різним спрямуванням. При бажанні тут легко відшукати вищий учбовий заклад, в якому формують спеціалістів певного спрямування. Заслуговує на увагу також і те, що вузи Дніпропетровська відрізняються ще і креативним підходом до системи освіти. Ґрунтовні дослідження в навчанні переплітаються тут з новаторським підходом. Саме тому Вузи Дніпропетровська щороку приваблюють абітурієнтів з усієї країни.

університет внутрішніх справ

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, Дніпропетровськ поряд з Києвом та Донецьком увійшов до трійки лідерів за кількістю охочих отримати вищу освіту.

університет залізнодорожнього транспорту

Рейтинг вузів Дніпропетровської області

1. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, ДНУ ім. О. Гончара

2. Криворізький національний університет, КНУ

3. Національний гірничий університет, НГУ

4. Національна металургійна академія України, НМетАУ

5. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

6. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, ПДАБА

7. Український державний хіміко-технологічний університет, УДХТУ

8. Дніпродзержинський державний технічний університет, ДДТУ

9. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ДДАЕУ

10. Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України, ДМА МОЗУ

11. Університет митної справи та фінансів, УМСФ

12. Криворізький коледж Національного авіаційного університету, КК НАУ

13. Дніпропетровське медичне училище, ДМУ

14. Дніпропетровський транспортно-економічний коледж, ДТЕК

15. Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, ДДІФКС

16. Дніпропетровський індустріальний коледж, ДІК

17. Дніпродзержинський металургійний коледж, ДМК

18. Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, ДКРКМ ДНУ ім. О. Гончара

19. Політехнічний коледж Криворізького національного університету, Політехнічний коледж КНУ

20. Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, ДПК ДНУ ім. О. Гончара

21. Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки імені Є. О. Патона, ДТЗЕ ім. Є. О. Патона

22. Нікопольське педагогічне училище Криворізького національного університету, НПУ КНУ

23. Криворізький коледж економіки та управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, ККЕУ КНЕУ ім. В. Гетьмана

24. Гірничо-електромеханічний технікум Криворізький національний університет, ГЕТ КНУ

25. Дніпропетровський політехнічний коледж, ДПК

26. Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури, ДКТІ

27. Автотранспортний технікум Криворізького національного університету, Автотранспортний технікум КНУ

28. Гірничий технікум Криворізького національного університету, Гірничий технікум КНУ

29. Криворізький медичний коледж, КМК

30. Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки, ДК ім. М. Глінки

31. Дніпропетровський технолого-економічний коледж, ДТЕК

32. Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України, ККТ НМАУ

33. Дніпропетровський монтажний технікум, ДМТ

34. Павлоградський технікум Національного гірничого університету, Павлоградський технікум НГУ

35. Український політехнічний технікум, УПТ

36. Криворізький державний комерційно-економічний технікум, КДКЕТ

37. Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж, ДРК

38. Дніпродзержинський індустріальний коледж Українського державного хіміко-технологічного університету, ДІК УДХТУ

39. Криворізький технікум Національної металургійної академії України, Криворізький технікум НМАУ

40. Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету, ДТК ДДТУ

41. Дніпродзержинський енергетичний технікум, ДЕТ

42. Інститут підприємництва "Стратегія", ІП «Стратегія»

43. Придніпровський енергобудівний технікум, ПЕТ

44. Індустріальний технікум Криворізького національного університету, ІТ КНУ

45. Нікопольський технікум Національної металургійної академії України, НТ НМАУ

46. Дніпродзержинський економічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету, ДЕК ДДТУ

47. Дніпродзержинське медичне училище, ДМУ

48. Дніпропетровський коледж технологій та дизайну, ДКТД

49. Дніпродзержинський коледж фізичного виховання, ДКФВ

50. Новомосковський технікум Національної металургійної академії України, НТ НМАУ

51. Нікопольське медичне училище, НМУ

52. Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, МК ДНУ ім. О. Гончара

53. Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, ДКЕБ ДНУ ім. О. Гончара

54. Дніпропетровський коледж культури і мистецтв, ДККМ

55. Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, НК ДДАЕУ

56. Нікопольський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, НК ДДАЕУ

57. Автотранспортний технікум Національного гірничого університету, АТ НГУ

58. Коледж електрифікації Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, КЕ ДДАЕУ

59. Вільногірський технікум Національної металургійної академії України, ВТ НМАУ

60. Єрастівський коледж імені Е. К. Бродського Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, ЄК ім. Е. К. Бродського ДДАЕУ

61. Технологічний коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, ТК ДДАЕУ

62. Дніпропетровський театрально-художній коледж, ДТХК

63. Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум, ДІПТ

64. Криворізький будівельний коледж, КБК

65. Марганецький коледж Національний гірничий університет, МК НГУ

66. Жовтоводське педагогічне училище Криворізький національний університет, ЖПУ КНУ

67. Жовтоводський промисловий коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, ЖПК ДНУ ім. О. Гончара

68. Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету, ДКТ ДДТУ

69. Павлоградське медичне училище, ПМУ

70. Верхньодніпровський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, ВК ДДАЕУ

71. Криворізьке обласне музичне училище, КОМУ

72. Дніпродзержинське обласне музичне училище, ДОМУ

73. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління, ДРІДУ НАДУ

74. Дніпропетровський гуманітарний університет, ДГУ

75. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, ДДУВС

76. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, ДУ ім. А. Нобеля

77. Нікопольський економічний університет, НЕУ

78. Міжрегіональна академія бізнесу та права імені Н. Кручиніної, МАБП ім. Н. Кручиніної

79. Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана", МГПІ "Бейт-Хана"

80. Інститут ділового адміністрування, ІДА

81. Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, ДМІТНМ

82. Гуманітарний коледж Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту "Бейт-Хана", ГК МГПІ "Бейт-Хана"

83. Новомосковський кооперативний коледж економіки та права імені С. В. Литвиненка, НККЕП ім. С. В. Литвиненка

84. Придніпровський гуманітарно-економічний коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ПГЕК ВМУРЛ "Україна"

85. Дніпропетровське вище училище фізичної культури, ДВУФК

86. Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв, ДФ КНУКМ

87. Нікопольський факультет Національного університету "Одеська юридична академія", НФ НУ "ОЮА"

88. Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДФ ВМУРЛ "Україна"

89. Дніпропетровська філія Університету економіки та права "КРОК", ДФ УЕП "КРОК"

90. Дніпропетровський навчально-консультаційний центр Харківського державного університету харчування та торгівлі, ДНКЦ ХДУХТ

91. Криворізька філія Європейського університету, КФ ЄУ

92. Криворізький навчальний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, КНЦ ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

93. Криворізький факультет Запорізького національного університету, КФ ЗНУ

94. Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія", КФ НУ «ОЮА»

95. Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Кривому Розі, НКЦ НТУ у м. Кривому Розі

96. Нікопольська філія Європейського університету, НФ ЄУ

97. Нікопольський факультет Запорізького національного університету, НФ ЗНУ

дніпропетровський університет ім. альфреда нобеля

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!