Роздрукувати сторінку

Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, ХК ДУТ

« Назад

Харківський коледж Державного університету телекомунікацій (ХК ДУТ) є вищим навчальним закладом із ІІ рівнем акредитації.

На сьогодні ректором коледжу є Корсаков Дмитро Олексійович.

Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, ХК ДУТ

Контакти Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій (ХК ДУТ)

Адреса: 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 7.

Телефон: (057)731-30-63.

Електронна пошта: educate@duikt.kharkov.ua.

Сайт: http://hk.dut.edu.ua.

ХК ДУТ

Історія Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій

У 20-ті рр. XX століття Харків стає великим транзитним вузлом зв'язку між Україною, Росією, Білорусією, Молдавією та Закавказзям. В 1930 році колегією Народного комісаріату пошти та телеграфів СРСР було прийняте рішення про організацію Харківського технікуму зв'язку. Перших випускників направили на АТС, що будувались в Харкові, Смоленську, Новосибірську та Ташкенті.

За роки своєї діяльності коледж закінчили понад 27 тисяч фахівців для підприємств сфери зв'язку.

У 1998 році технікум зв’язку став ВНЗ і отримав І рівень акредитації.

У 2000 році навчальний закладу надається ліцензія на підготовку професіоналів із нової спеціальності «Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж». У жовтні 2003 року за ліцензією Міністерства освіти і науки України починає свою діяльність відділення довузівської підготовки.

У червні 2002 року технікум увійшов до складу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. 17 березня 2004 року вийшов наказ Держкомзв'язку про перейменування технікуму у коледж в складі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

У 2005 році коледж здобув ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямком «Телекомунікації».

Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, ХК ДУТ

Навчальний процес у ХК ДУТ

За участю студентів були створені 26 лабораторних стендів та макетів.

На сьогодні освітній процес забезпечують висококваліфіковані та практиковані викладачі, серед яких 1 доктор та 16 кандидатів наук. У 2009-2010 роках учені ХК ДУТ опублікували близько 40 наукових статей та тез доповідей на Міжнародних наукових конференціях та симпозіумах.

В коледжі наявний належний рівень матеріального, кадрового та інформаційного забезпечення, що допомагає в поширенні наукових знань та здійснювати культурно-просвітницьку діяльність.

В коледжі існують циклові комісії (ЦК), що займаються дослідженнями та новими відкриттями. в ХК ДУТ наявні такі ЦК: соціально-гуманітарних предметів, радіотехнічних дисциплін, навчальних дисциплін, інформаційних та комп’ютерних дисциплін.

Спеціальності ХК ДУТ

У Харківському коледжі Державного університету телекомунікацій здійснюється підготовка молодших спеціалістів за 4 спеціальностями, а саме:

- обслуговування комп'ютерної системи та мережі;

- обслуговування, монтаж та ремонт станційного обладнання електрозв'язку;

- технічне обслуговування, ремонт та монтаж обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення;

- експлуатація та організаціяпоштового зв'язку.

На спеціальності «Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» студенти отримають такі знання про:

- нове радіо та телевізійне устаткування: камери, радіо, передавальні пристрої, телевізори;

- оснащення супутникових систем зв’язку;

- радіорелейні системи зв’язку;

- обладунки радіотелевізійних та передавальних телевізійних станцій;

- системи передач з рухливими об`єктами: мобільні телефони;

- налагодження обладнання телебачення, мобільного та радіо зв`язку.

На спеціальності «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку» надаються такі знання про:

- комунікаційні системи та мережі;

- новітні цифрові системи;

- новітні волоконно-оптичні системи передачі;

- перспективні напрацювання.

Харківський коледж Державного університету телекомунікацій

Здійснюють професійну підготовку майбутніх спеціалістів: досвідчені викладачі, спеціалісти вищої категорії, висококваліфіковані працівники Харківської дирекції «Укртелеком», більшість з яких раніше навчалися в коледжі.

Практичні та лабораторні заняття відбуваються у спеціально оснащених кабінетах, майстернях, а також на новітніх телефонних станціях, осередках технічної експлуатації телекомунікаційних систем та мереж Північно-Східного регіону України.

Спеціальність «Організація та експлуатація поштового зв’язку» забезпечує такими знаннями:

- інформацією про структуру та використання поштового зв’язку;

- про технологічні процеси та устаткування;

- по новітні інформаційні технології;

- вчаться працювати на автоматизованих робочих місцях.

Кабінети та лабораторії спеціально оснащені всіма необхідними обладнаннями. В цих приміщення проходять практичні та лабораторні роботи. Для підвищення практичних навичок заняття іноді проходять в навчальному центрі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Студенти забезпечуються технологічною та виробничою практикою, місця яких надає коледж. В основному практика проходить у найкращих відділеннях зв’язку та пунктах поштового зв’язку.

Більша кількість випускників залишаються працювати у відокремлених підрозділах обласних дирекцій УДППЗ «Укрпошта».

Здобувши знання, на спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» студенти мають нагоду працювати у наступних сферах: видавнича справа, видання дисків з комп’ютерним забезпеченням, надання послуг та ремонт комп’ютерної техніки, виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого обладнання для переробки інформації.

Навчання здійснюється на денному, так і на заочному відділеннях. Коледж наділений бюджетними місцями, на кожну спеціальність припадає близько 20 місць.

Після отримання диплому спеціалісти можуть продовжити навчання іншого рівня для подальшого здобування вищої освіти.

Вартість навчання в ХК ДУТ

1. Кабельник-спалювальник: 2450 гривень за 6 місяців навчання.

2. Електромонтер лінійних споруд зв’язку: 2550 гривень за 6 місяців навчання.

3. Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації: 3200 гривень за 7 місяців навчання

4. Радіомеханік з обслуговування та ремонту обладнань: 3400 гривень за 9 місяців навчання.

5. Оператор поштового зв’язку: 2500 гривень за 6 місяців навчання.

Нині Харківський коледж Державного університету телекомунікацій – багаторівневий ВНЗ першого та другого рівня акредитації, що здійснює навчальну діяльність, готує кваліфікованих спеціалістів, які здатні працювати в галузях телекомунікацій та поштового зв’язку, а також в установах і організаціях, що здійснюють розробку, установку та ремонтом електронних апаратів всілякого призначення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!