Роздрукувати сторінку

Харківський соціально-економічний інститут, ХСЕІ

« Назад

Харківський соціально-економічний інститут (ХСІЕ) — приватний ВНЗ з ІІІ рівнем акредитації.

Харківський соціально-економічний інститут, ХСЕІ

Основним завданням створення Харківського соціально-економічного інституту є підготовка спеціалістів профспілкового руху в сфері соціальної діяльності, організації роботи, організації та керівництво персоналом установ, економіки підприємства.

Для здійснення цієї цілі в інституті вкладають досвідчені викладацькі кадри: доктори і кандидати технічних, соціологічних, філософських, економічних, історичних і психологічних наук.

Контакти Харківського соціально-економічного інституту

Адреса: 61003, м. Харків, пл. Конституції.

Телефон: 8057300542.

Електронна пошта: rektor@khsei.edu.ua.

ХСЕІ

Історія ХСЕІ

ХСЕІ було засновано при вищому навчальному закладі системи професійних спілок. Таким чином, він розпочав свою діяльність в 1999 році. ХСЕІ є центральним навчальним закладом у системі підготовки кадрів для управлінських органів і діяльності профспілок України.

В інституті запроваджені такі спрямування наукової роботи - історія інтернаціонального та українського профспілкового руху, теорія і діяльність соціального партнерства; соціальна конфліктологія.

В 2004 році ХСЕІ отримав ліцензію, яка була видана Міністерством освіти і науки, що дозволяє йому займатися освітньою діяльністю. Згідно ліцензії отримав ІІІ рівень акредитації. Нині інститут входить до Міжнародної Кадрової Академії (МКА). Приймає активну участь в усіляких міжнародних конференціях питань освіти, зайнятості,питань кадрової та соціальної політики, праці.

Матеріально-технічна база Харківського соціально-економічного інституту

В інституті добре розвиненаматеріально-технічна база завдяки, якій інститут може здійснювати освітній процес на рівні новітніх вимог.

На базі інституту створено бібліотеку, яка має велику кількість необхідної літератури. Бібліотека ХСЕІ в змозі задовольнити вимоги студентів не тільки в літературі з тотальних дисциплін, а і по соціологічним, економічним наукам, конфліктології, соціальної роботи. Книжковий фонд інституту наповнений спеціалізованою літературою, який щорічно прибавляє нові надходженнями. Бібліотека передплачує велику кількість періодичних а видань їх фахових дисциплін, що дає змогу студентам якнайкраще підготуватися до занять.

Фаховій підготовці допомагають сучасно оснащені комп'ютерні класи. Викладаються в інституті й іноземні мови, дивлячись від того,яку мову студент вивчав раніше йому така й буде запропонована. Кабінети іноземних мов обладнані новітньою аудіо і відео технікою.

Працівники кабінету інформаційних засобів навчання надають навчальну та методичну роботу, а саме: забезпечують викладачів демонстраційним матеріалом; здійснюють консультації і практичні заняття із використанням ТСО; відповідають за створення, здобуток і поповнення фонду демонстраційних матеріалів.

Харківський соціально-економічний інститут, ХСЕІ

Факультети ХСЕІ

В інституті функціонує чотири факультети: - економічний, соціального партнерства, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, післядипломної освіти.

ХСЕІ проводить набір спеціалістів за наступними напрямами:

1. Факультет соціального менеджменту. Спеціальність «Соціальна робота».

Соціальний робітник функціонує в системі соціальної політики держави, може обіймати посади в керівних ланках органів Міністерства праці та соціальної політики, комітетах соціального захисту, центрах роботи з молоддю, в службах зайнятості, відділах кадрів установ соціального, посісти місце в Туристсько-екскурсійних структурах національного та інтернаціонального рівнів.

2. Економічний факультет. Спеціальність «Економіка підприємства».

Спеціаліст у цій сфері може проводити планово-економічну, організаційно-управлінську, аналітичну та наукову діяльності в різних установах усіх форм власності. Підготовка з бухгалтерського обрахунку, аудиту, керування людськими ресурсами немало покращую є конкурентну змогу спеціалістів на ринку праці.

3. Факультет підвищення кваліфікації.

На цьому факультеті підвищують кваліфікацію профспілкові кадрів для керівного складу профспілок України, відбуваються семінари, які проводяться для покращення та розвитку знань у особливих областях. Змога розвинути навички, які потрібних у щоденній роботі керівників.

4.Факультет післядипломної освіти.

Факультет проводить навчання за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Соціальна робота» на основі диплома спеціаліста.

Навчання проводиться на денній та заочній формі навчання.

Таким чином, в Харківському соціально-економічному інституті (ХСЕІ) здійснюється підготовка студентів за такими напрямами й спеціальностями:

- «Економічна кібернетика»;

- «Економіка підприємства»;

- «Туризм»;

- «Соціологія»;

- «Соціальна робота»,

- «Економічна кібернетика»;

- «Економіка підприємства»;

- «Соціологія».

Харківський соціально-економічний інститут

Отже, ХСЕІ це інститут міжнародного рівня, який проводить освітню діяльність у сфері забезпечення управління. Інститут надає можливість вивчати велику кількість спеціалізованих дисциплін, іноземних мов, проходження практики, що дає можливість студентам вийти з інституту висококваліфікованими спеціалістами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!