Роздрукувати сторінку

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", ХГУ "НУА"

« Назад

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» — приватний ВНЗ з IV рівнем акредитації.

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", ХГУ "НУА"

Контакти Харківського гуманітарного університету «Народної української академії»

Адреса: 61000, м. Харків, вул. Лермонтівська.

Телефон: 057716-44-14.

Електронна пошта: kniga@nua.kharkov.ua.

Сайт: http: www.nua.kharkov.ua.

ХГУ "НУА"

Історія ХГУ «НУА»

Всю історію НУА можна умовно розділити на чотири періоди .

I етап (1991-1992). Перший етап можна охарактеризувати як процес народження основних структурних підрозділів ХГУ «НУА»: починають роботу ДШРР і спеціалізована економіко-правова школа, підготовчі курси для абітурієнтів, відкривається вища школа. Йде становлення основних принципів функціонування навчального комплексу, закладається кадровий корпус.

II етап (1993-1996). Наступні чотири роки йшло становлення академії, організаційно зміцнювалися практично всі її підрозділи, формувався стабільний викладацький колектив, власна матеріально-технічна база, випробовувалися новаторські, нетрадиційні методи роботи, іншими словами ХГУ «НУА» вела пошук «свого обличчя».

III етап (1997-2000). Третій етап, що почався після першого випуску студентів, можна охарактеризувати як завершення екстенсивного розвитку і поступового переходу до інтенсифікації навчально-виховної роботи та закріплення виправдали себе інноваційними методиками. У рамках цього періоду була закладена і почала динамічно розвиватися науково-дослідна робота, затверджена єдина комплексна тема наукових досліджень, запрацювала в повному обсязі програма «Кадри».

IV етап (2000-наші дні). Для четвертого, сучасного, етапу характерний розвиток комплексу вже безпосередньо на власній основі, остаточний перехід до інтенсивних методів побудови та організації навчально-виховного процесу. Одним з головних критеріїв, що свідчать про перехід до четвертого етапу, стало чергове державне визнання ХГУ «НУА»: влітку 2000 р дві спеціальності з трьох отримали вищий на Україні - IV-й - рівень акредитації.

Крім того, за рішенням Міністерства освіти України на базі ХГУ «НУА» спільно з Інститутом вищої освіти АПН України та управлінням освітою Харківської облдержадміністрації була відкрита науково-дослідна лабораторія проблем вищої школи.

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", ХГУ "НУА"

Корпуси та кампуси Харківського гуманітарного університету «Народної української академії»

Навчальні корпуси ХГУ «НУА» розміщуються в центрі м. Харкова.

ХГУ «НУА» має необхідні будівлі та приміщення, які необхідні для повноцінної організації навчального процесу, а саме: бібліотека з фондом понад 160 тисяч примірників, читальні зали, сховища та приміщення для організації роботи цього напрямку.

При Центрі науково-гуманітарної інформації працює медіатека, Інтернет, спеціалізована навчальна бібліотека (структурний підрозділ ЦНГІ). Працюють спортивні та актовий зали, спортмайданчики. зал тренажерів та гімнастичний зал.

У володіння комплексу – медична служба, яка має окремі приміщення, нову апаратуру та обладнання; стоматологічні, фізіотерапевтичні, масажний кабінети.

Укладено договір з міською студентською поліклінікою, де обслуговуються педагоги та студенти. Працюють їдальня, бар, два буфети, кафе. Створено музей історії ХГУ «НУА», надано приміщення для студентської профспілки, студентського клубу та громадської організації студентської спілки.

Структура, спеціальності ХГУ «НУА»

Університет функціонує три головних факультети: «Бізнес-управління», «Референт-перекладач», «Соціальний менеджмент».

А також при університеті діють: Центр довузівської підготовки, факультет заочно-дистанційного навчання, факультет додаткових спеціальностей, центр додаткової освіти, факультет післядипломної освіти.

Центр додаткової освіти є структурною одиницею факультету післядипломної освіти, що здійснює підвищення кваліфікації.

 

Наука в Харківському гуманітарному університеті Народна українська академія

Науковим колективом ХГУ «НУА» виконується довгострокова комплексна тема: "Формування інтелектуального потенціалу нації на межі століть: економічні, політичні, соціокультурні аспекти". У виконанні наукових досліджень по темі беруть участь викладачі всіх кафедр ХГУ «НУА», співробітники наукових служб і лабораторій, педагоги спеціалізованої економіко-правової школи.

Виконання комплексних наукових досліджень в ХГУ «НУА» здійснюється в найрізноманітніших формах. Регулярно проводяться наукові конференції та семінари, в тому числі і міжнародного рівня. За останні три роки були організовані великі наукові конференції з модернізації системи освіти на Україні. Вирішення проблем приватної освіти, виховання громадянськості, проблеми економічного розвитку і т. д.

Щорічно, у квітні, проводиться День Науки у формі Міжнародній студентській науковій конференції. У зв'язку з участю гостей з Росії, Болгарії, Польщі та ін. країн з 1997 року набула статусу міжнародної щорічної студентської наукової конференції, яка постійно збирає більше двохсот учасників, що працюють у різних секціях.

Викладачі та співробітники беруть активну участь у різних наукових конференціях, конкурсах, виставках. У ХГУ «НУА» розвивається аспірантура і докторантура з широкого спектру спеціальностей.

Щорічно видається збірник статей "Вчені записки ХГУ «НУА», що є спеціалізованим науковим виданням України з соціології, історії, філології, економіці. В академії діє Рада молодих вчених, яка об'єднує аспірантів та молодих викладачів. На кафедрах академії працюють наукові гуртки і проблемні групи, об'єднані в СНТ - студентське наукове товариство.

Студенти є призерами багатьох міських, обласних та міжнародних конкурсів та олімпіад.

За період свого існування НУА встигла створити власні наукові школи, основні напрями котрих - освіта, історія, філософія, психологія, економіка, філологія, право, інформаційні технології.

ХГУ «НУА» це перший приватний ВНЗ України, який заснований в рік здобуття країною незалежності.

Тому, ХГУ «НУА» формує інтелігентну людини, яка здатна заробляти собі на життя висококваліфікованою розумовою працею й культурними методами, яка вміє працювати з людьми і для людей. Знання в університеті надають досвідчені фахівці, саме вони закладають підгрунття для студентів в їх професійній діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!