Роздрукувати сторінку

Харківський національний університет будівництва та архітектури, ХНУБА

« Назад

Історія Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА)

Харківський національний університет будівництва та архітектури, ХНУБА

Харківський університет будівництва і архітектури – один з провідних ВНЗ був сформований в 1930 році як Харківський інженерно-будівельний інститут і з тих пір відігравав вагому роль у становленні освіти у сфері будівництва та архітектури. І на даний час ХНУБА заслужено вважається центром будівельної науки держави і кузнею будівельних робітників.

У 1994 році заклад став іменуватися як «Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури», а вже в 2011 році одержав ранг національного державного технічного університету (ХНУБА). Для України, держав СНД і 80 країн зарубіжжя 80-річний ХНУБА сформував більше ніж 55 тисяч спеціалістів високої кваліфікації.

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури здійснює підготовку понад 7000 студентів за 14 кваліфікаціями на 38 підрозділах.

Кількість викладачів перевищує 520 осіб, серед яких 310 кандидатів наук та доцентів, 56 професорів і докторів наук, 20 академіків, 15 заслужених діячів України.

ХНУБА присвоєно 3-4 рівень кваліфікації, що безперечно є визнанням його значущості.

У 2009 році ВУЗ увійшов в десятку кращих вузів країни. З щорічного випуску 1200 студентів близько двох сотень одержують дипломи з відзнакою.

Керує університетом ректор - Микола Степанович Болотських.

Контакти ХНУБА

Адреса: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

Телефон: (0572) 700-01-12, 700-07-47.

ХНУБА

Напрями навчання Харківського національного університету будівництва та архітектури, ХНУБА:

- Біологія і екологія;

- Будівництво і архітектура;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Інші.

Для абітурієнтів є як безкоштовна, так і платна освіта. Університет має в своєму розпорядженні кілька гуртожитків для іногородніх студентів. Є військова кафедра.

У ХНУБА постійно ведуться наукові розробки. Після закінчення вузу можна зайнятися дослідженнями і науковою діяльністю під управлінням викладача, поступивши в аспірантуру або докторантуру.

Велика частина студентів навчається на денній формі. Однак у вузі є можливість отримати освіту заочно. Зараз на факультетах університету навчається більше семи тисяч студентів. Їх освітою займаються 490 викладачів, більша частина з яких мають наукові ступені.

Харківський національний університет будівництва та архітектури, ХНУБА

Підрозділи та кваліфікації Харківського національного університету будівництва та архітектури

Тепер про підрозділи та кваліфікації. На будівельному відділенні вивчають промислове, гідротехнічне і цивільне будівництво.

Майбутні архітектори можуть освоїти спеціальність по дизайну архітектурного середовища, основи архітектури будівель і споруд.

На санітарно-технічному відділенні є спеціальності, де вивчають теплопостачання, вентиляції, водопостачання, водовідведення. Тут же готують фахівців для роботи в газовому секторі і інспекторів по охороні навколишнього середовища.

На економічному факультеті йде підготовка менеджерів для промислового сектора. Тут викладають економічну кібернетику, фінанси, менеджмент організацій.

На факультеті механіки готують фахівців, які зможуть обслуговувати хімічні виробництва і ті підприємства, які виготовляють будівельні матеріали. Тут навчають працювати з автоматизованими лініями на великих виробництвах.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Матеріально-технічна структура ХНУБА

Вуз має навчальні корпуси, комп'ютерні кабінети, унікальні лабораторії. Є і власна бібліотека, де зібрано до 600 тисяч книг з тематики досліджуваних спеціальностей. Університет співтоваришує з іноземними навчальними закладами. Можливо стажування закордоном.

Студенти мають змогу проводити свій вільний час, беручи участь у художній самодіяльності при студентському клубі.

Щорічно в Харківському університеті будівництва та архітектури проводиться День відкритих дверей, дозволяючи абітурієнтам та батькам ознайомитися з умовами навчання, про напрямки підготовки і вибору спеціальності, довідатися про зміни в правила вступу, задати свої питання.

У Центрі довузівської підготовки абітурієнти, випускники шкіл можуть підготуватися до незалежного зовнішнього оцінювання для подальшого вступу до закладу. Навчання здійснюється на денній та заочній формах. Для іногородніх слухачів надається гуртожиток.

У будівельному університеті проводиться навчання бакалаврів з терміном навчання чотири роки, фахівців з терміном навчання один рік і магістрів з терміном навчання один рік на бюджетній основі, а також з оплатою послуг за навчання.

При вступі на окремі спеціальності абітурієнти зобов'язані проходити творчі випробування, які організовує університет самостійно.

Іноземні громадяни можуть навчатися в університеті відповідно до законодавства України.

Іногороднім студентам надаються місця в гуртожитках.

Зі стін університету вийшли будівельники, науковці, архітектори, механіки та фахівці інших спеціальностей, які з честю та гідністю несуть ім'я випускника ХІБІ – ХДТУБА – ХНУБА, продовжуючи традиції, закладені роками багатьма поколіннями.

Студенти очної форми навчання отримують відстрочку від служби в лавах Збройних сил.

На факультеті післядипломної освіти ХНУБА здійснюється перепідготовка фахівців за напрямом менеджмент, економіка і підприємництво, а також проводиться підвищення кваліфікації по всім напрямкам в будівельній галузі.

Студенти Харківського університету будівництва та архітектури по завершенні навчання одержують дипломи державного значення, які визнаються іншими країнами світу.

Університет плідно співробітничає з університетами Німеччини, Словаччини, Польщі, США, Китаю, Франції. На даний час діяльність університету направлена на становлення нового покоління спеціалістів не лише будівельного та архітектурного напрямку, що готові до індивідуальної креативної праці, але й економічного напрямку.

В університеті планомірно здійснюється реформування системи освіти. Так, в учбовий процес запроваджена кредитно-модульна система, створюються і реалізовуються заходи, ціленаправлені на включення вищої школи в Європейський освітній простір. Покращуються методична і лабораторна бази, широко запроваджуються нові інформаційні технології, у тому числі Internet – технології.

З 2007 року Міністерство освіти і науки України визначає інтегральний рейтинг вищих учбових закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Приємно зауважити, що ХНУБА за наслідками своєї роботи постійно посідає переможні місця серед вузів будівельного напрямку. Підтвердженням цьому є ще і те, що в рамках рейтингового пілотного проекту «Компас», за оцінкою працедавців, Харківський національний університет будівництва та архітектури в 2009 році включений до десятки найкращих вищих учбових закладів України, а за оцінюванням підготовки студентів архітектурно-будівельних кваліфікацій посів 2-е призове місце. Крім того, в рейтингу закладів Східного регіону України університет посів досить високе 4-е місце.

Таким чином, можна з впевненістю зауважити, що Харківський національний університет будівництва та архітектури – це вуз Європейського рангу, який має стабільні наукові традиції і розв’язує проблеми завтрашнього дня, надає унікальну змогу одержати спеціальності ХХІ століття.

Ознайомитися з усіма перевагами навчання у ВУЗі Ви зможете на сайті http://ua.kursoviks.com.ua. Відвідавши сайт Ви зможете визначитися у виборі кращого учбового закладу для себе з усіх, представлених в Україні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!