Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Полтавської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Полтавської області

ЗВО (ВНЗ) Полтавської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Полтавської області

Полтава - це місто в північно-східній частині України з населенням близько 300 000 чоловік. Перша згадка про місто згадується 1174 роком. Місто є досить потужним промисловим центром, тут знаходяться найкращі підприємства агропромислового комплексу України. Сьогодні у Полтаві нараховується приблизно 12 тисяч різних підприємств і організацій.

Полтавський національний педагогічний університет

Але, до всього іншого, Полтава є ще і розвиненим освітнім центром. На сьогоднішній день тут функціонують 12 вузів 3-4 рівнів акредитації та ще 52 загальноосвітніх учбових заклади. Широко розповсюдженою є дистанційна освіта.

На території Полтавської області існує велика кількість коледжів, технікумів, ліцеїв.

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Але як вибрати потрібний? Для цього допоможе рейтинг навчальних закладів Полтавської області.

Кремечуцький інститут

Рейтинг вузів у Полтавській області

1. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, КНУ ім. М. Остроградського

2. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, ПНТУ ім. Ю. Кондратюка

3. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, ПНПУ ім. В. Г. Короленка

4. Полтавська державна аграрна академія, ПДАА

5. Українська медична стоматологічна академія, УМСА

6. Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка, КПУ ім. А. С. Макаренка

7. Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, ККНУ ім. М. Остроградського

8. Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ПНГТ ПНТУ ім. Ю. Кондратюка

9. Кременчуцький медичний коледж імені В. І. Литвиненка, КМК ім. В. І. Литвиненка

10. Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії, ХАК ПДАА

11. Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, КЛК НАУ

12. Комсомольський політехнічний технікум, КПТ

13. Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", ППК НТУ ХПІ

14. Полтавський базовий медичний коледж, ПБМК

15. Лубенське медичне училище, ЛМУ

16. Полтавський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій, ПТХТ НУХТ

17. Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури, ККТІ

18. Березоворудський технікум Полтавської державної аграрної академії, БТ ПДАА

19. Миргородський художньо-промисловий коледж імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, МХПК ім. М. В. Гоголя ПНТУ ім. Ю. Кондратюка

20. Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва, ПБТТБ

21. Хомутецький ветеринарно-зоотехнічний технікум Полтавської державної аграрної академії, ХВЗТ ПДАА

22. Лубенський лісотехнічний коледж, ЛЛК

23. Лохвицький технологічний технікум Полтавської державної аграрної академії, ЛТТ ПДАА

24. Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії, АЕК ПДАА

25. Полтавський комерційний технікум, ПКТ

26. Лохвицьке медичне училище, ЛМУ

27. Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії, ЛФЕК ПДАА

28. Гадяцьке училище культури імені І. П. Котляревського, ГУК ім. І. П. Котляревського

29. Полтавське музичне училище імені М. В. Лисенка, ПМУ ім. М. В. Лисенка

30. Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії, АКУП ПДАА

31. Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, ПЮК НЮУ ім. Я. Мудрого

32. Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, ПЮІ НЮУ ім. Я. Мудрого

33. Полтавський університет економіки і торгівлі, ПУЕТ

34. Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, КУЕІТУ

35. Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, МНТУ ім. Ю. Бугая

36. Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ПІЕП ВМУРЛ "Україна"

37. Полтавський інститут економіки та менеджменту "Світоч", ПІЕМ "Світоч"

38. Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, КІДУ ім. А. Нобеля

39. Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, МКУМСА

40. Полтавський бізнес-коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, ПБК МНТУ ім. Ю. Бугая

41. Полтавський кооперативний технікум Полтавської облспоживспілки, ПКТ ПО

42. Полтавський факультет Київського національного університету культури і мистецтв, ПФ КНУКіМ

43. Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Полтава, НКЦ ХНАМГ

44. Пирятинська філія Європейського університету, ПФ ЄУ

45. Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту, ПФ НАСОА

46. Полтавська філія Європейського університету, ПФ ЄУ

47. Полтавський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ПРНЦ НУХТ

Полтавська державна аграрна академія

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!